17-09-2019

Rozpoczynamy nabór na zajęcia „Wiem co czuję”

Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas 0-III, ostrożnych w kontaktach, dla których wyzwanie stanowi nawiązywanie relacji rówieśniczych, a także rozpoznawanie i regulacja emocji.

Więcej

13-09-2019

Zakończenie rekrutacji na zajęcia "Razem można więcej" oraz "Koncentraki" i "Koncentraczki"

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia "Razem można więcej" oraz "Koncentraki" i "Koncentraczki". Dziękujemy za zainteresowanie. Pozostałych chętnych zapraszamy na kolejne edycje.

Więcej

10-09-2019

Zakończenie rekrutacji na zajęcia "Sprytne rączki"

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia "Sprytne rączki". Dziękujemy za zainteresowanie. Pozostałych chętnych zapraszamy na kolejna edycję w II semestrze.

Więcej

06-09-2019

Trening Umiejętności Społecznych

Dla dzieci z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem.

Więcej

04-09-2019

Zakończenie rekrutacji na zajęcia Gimnastyka sensoryczna

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia Gimnastyka Sensoryczna. Dziękujemy za liczne zainteresowanie. Pozostałych chętnych zapraszamy na kolejna edycję.

Więcej

04-09-2019

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-7 letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych.

Więcej

03-09-2019

Rekrutacja na zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas IV– VIII szkół podstawowych. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach.

Więcej

03-09-2019

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia KoncentRAKI i KoncentRACZKI

Są to zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi i pamięci: I grupa: klasa I-III (KoncentRACZKI); II grupa: klasa IV-VI (KoncentRAKI).

Więcej

1

2

3

4

5

6

  

STARSZE WPISY