Regulamin Konkursu Plastycznego

KONKURS PLASTYCZNY "MOJA RODZINA"

Temat konkursu:. „Moja Rodzina”

Dla kogo jest konkurs: przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 12 lat
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria - obejmująca dzieci w wieku od 5 do 7 lat
II kategoria - obejmująca uczniów w wieku od 8 do 12 lat

Zadanie: wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanej z obrazem rodziny; dowolna technika plastyczna, na papierze w formacie A3 lub A4; prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek, adres i nazwa szkoły/przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna)

Termin nadsyłania prac: do 29 kwietnia 2016 r. na adres Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 c, przedłużono czas nadsyłania prac do 8 maja 2016 roku

Etapy konkursu:
I etap: Powołana Komisja konkursowa dokona wyboru 18 najlepszych prac, maksymalnie po 9 z każdej kategorii wiekowej. Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność, niebanalne podejście do tematu oraz przekazanie ładunku emocjonalnego. Wybrane prace zostaną umieszczone 4 maja 2016 r. na stronie internetowej www.poradnia.wieliczka.pl termin ogłoszenia wybranych prac nastąpi najwcześniej 12 maja

II etap: Głosowanie - internauci będą mogli oddać głos na najlepszą ich zdaniem pracę. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 12 maja do 20 maja 2016 r. do godziny 16.00. Głosowania należy dokonać poprzez kliknięcie w pole znajdujące się bezpośrednio pod wybranym zdjęciem pracy konkursowej. Głosowanie rozpocznie się 12 maja o godzinie 16.00. Głosowanie odbędzie się drogą sms-ową.

Zwycięzcy: Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Rozstrzygnięcie konkursu: 2 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w auli Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub poprzez e-mail.

Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane Autorom

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:
mgr Agnieszka Kaptur -  akaptur@poradnia-wieliczka.pl
mgr Marta Leńczuk - mlenczuk@poradnia-wieliczka.pl
mgr Anna Różak - apalis@poradnia-wieliczka.pl
mgr Aleksandra Skoczek-Nowak - askoczek@poradnia-wieliczka.pl


Powrót