Oferta dla szkół i przedszkoli

Profilaktyka uzależnień - Bądźmy rozważni klasa 0 - IV Profilaktyka uzależnień: narkotyków, alkoholu, nikotyny - z wykorzystaniem nauki asertywności. mbartosik@poradnia-wieliczka.pl
Co to jest stres i jak sobie z nim radzić.
Klasa IV-VI Profilaktyka negatywnych skutków stresu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Alkohol - dziękuję, nie piję Klasa VII- VII oraz ponadpodstawowe Wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Anoreksja i bulimia klasa VII i VIII oraz ponadpodstawowe Uświadomienie młodzieży pułapek zaburzeń odżywiania akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Autoprezentacja - sztuka prezentowania siebie klasa VII i VIII oraz ponadpodstawowe Zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami mowy werbalnej i niewerbalnej ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka. klasa VII i VIII oraz ponadpodstawowe Wzbogacenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Środki psychoaktywne- szybka droga do kolejnych problemów. klasa VII i VIII oraz ponadpodstawowe Uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zażywania narkotyków oraz innych środków pobudzających. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Różowa wstążeczka - profilaktyka raka piersi. klasa VII i VIII oraz ponadpodstawowe Zwiększenie poziomu wiedzy dziewcząt na temat raka piersi oraz metod samobadania. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Szkoła, zawód, praca - Twoja droga do sukcesu Klasy VII - VIII oraz ponadpodstawowe Zajęcia klasowe z doradcą zawodowym ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
Uczymy się uczyć Klasy IV - VIII oraz ponadpodstawowe Zwiększenie motywacji do nauki, poznanie technik i metod uczenia się ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
Wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe Klasy VII - VIII oraz ponadpodstawowe Zajęcia klasowe z doradcą zawodowym ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
Wybierz życie - pierwszy krok klasa VII i VIII oraz ponadpodstawowe Zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży na temat raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Żyję bez ryzyka AIDS Klasy VII - VIII oraz ponadpodstawowe Szeroko pojęta profilaktyka zakażeń HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Pokonaj stres Klasy VII - VIII oraz ponadpodstawowe Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Złapani w sieć Klasy VII - VIII oraz ponadpodstawowe Uświadomienie uczniom zagrożeń czyhających w świecie wirtualnym akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Cyberprzemoc - stop dokuczaniu Klasa IV - VI szk.podst. Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

Szkolenia i warsztaty dla Rady Pedagogicznej prowadzone przez:

Annę Kurandę - Korczyńską:

 • Trudna klasa, trudny uczeń. Konstruktywna konfrontacja.
 • Rozwój społeczno - emocjonalny uczniów w wieku 9 - 13.
 • Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.
 • Motywowanie uczniów - drogą do sukcesu.
 • O (nie zawsze łatwej) współpracy z rodzicami.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Rozpoznawanie ryzyka dysleksji.
 • Dyskalkulia - rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie ryzyka.
 • IPET - praktyczne wskazówki.

Agnieszkę Chlandę i Ewę Chybińską-Piekarz:

 • “Jak pracować z dzieckiem z afazją” - warsztaty dla nauczycieli.

Alicję Kirę:

Szkolenia dotyczące pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla nauczycieli szkół i przedszkoli:

 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
 • Organizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole.
 • Autyzm: co nauczyciel wiedzieć powinien.
   Oraz pokrewne tematy, w zależności od potrzeb placówki.


Powrót