Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Szkolenia dla specjalist贸w szkolnych

Jak pomóc dziecku radzi膰 sobie ze swoimi emocjami?

11.01.2023 r., g. 8:30 – 10:30

Wiedza w pigu艂ce na temat tego jak wspiera膰 u dziecka radzenie sobie ze swoimi emocjami oraz jak reagowa膰 jako specjalista w sytuacjach trudnych dla dziecka.

Spotkanie b臋dzie mia艂o form臋 wyk艂adu oraz konwersatorium. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Link do zapisu poni偶ej:
https://forms.gle/bX9eZm5uwyH5RC547

Osoba prowadz膮ca: mgr Aneta Lembas – psycholog

Warsztaty dotycz膮ce wspó艂pracy z rodzicami

18.01.2023 r., g. 8:30 – 10:30

G艂ównym celem spotkania jest zwi臋kszenie kompetencji w kontaktach z rodzicami swoich podopiecznych w szkole.

W programie warsztatów przewidziano:
- omówienie trudno艣ci w relacjach rodzic - nauczyciel i wspólne poszukiwanie rozwi膮za艅;
- zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci tego co czuje rodzic w kontakcie w nauczycielem;
- nabycie nowych umiej臋tno艣ci i technik komunikacyjnych.

Spotkanie b臋dzie mia艂o form臋 warsztatów oraz konwersatorium. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Link do zapisu poni偶ej:
https://forms.gle/rYjY8Ao8ipH9K8BcA

Osoba prowadz膮ca: mgr Aneta Lembas – psycholog

Samookaleczenia, tendencje samobójcze oraz nieadekwatna samoocena u dzieci i m艂odzie偶y

15.02.2023 r., g. 8:30 – 10:30

Szkolenie ma na celu zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci w obr臋bie tematyki dotycz膮cej samookalecze艅, tendencji samobójczych oraz nieadekwatnej samooceny u dzieci.

W planie spotkania jest:
- przedstawienie rodzajów, form i funkcji samouszkodze艅 oraz powi膮zania z próbami samobójczymi;
- nabycie umiej臋tno艣ci planowania i przeprowadzania interwencji wobec dziecka/nastolatka w sytuacji ujawnienia zachowa艅 samouszkadzaj膮cych;
- nabycie umiej臋tno艣ci pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami;
- przedstawienie 藕róde艂 zani偶onej samooceny.

Dzi臋ki nabytej wiedzy i poznanym umiej臋tno艣ciom uczestnicy b臋d膮: rozpoznawa膰 zachowania samouszkadzajace i reagowa膰 na ich pojawienie si臋, rozumie膰 pojawianie si臋 zachowa艅 samouszkodzaj膮cych i odpowiada膰 zgodnie z ich funkcj膮, przeprowadzi膰 psychoedukacj臋 dla rodziców na temat samouszkodze艅 oraz interwencje pozwalaj膮ce nastolatkowi na rezygnacj臋 z zachowa艅 samouszkadzaj膮cych, a tak偶e lepiej rozumie膰 mechanizmy zwi膮zane z kszta艂towaniem si臋 samooceny.
Spotkanie b臋dzie mia艂o form臋 wyk艂adu oraz konwersatorium. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Link do zapisu poni偶ej:
https://forms.gle/PjjJcruueKK5PV7U8

Osoba prowadz膮ca: mgr Aneta Lembas – psycholog

Od zabawy do mówienia - o opó藕nionym rozwoju mowy s艂ów kilka - warsztaty szkoleniowe.

Data: 17.02.2023 r.
Godz. 16.30 - 18.00

Celem warsztatów jest praktyczne podej艣cie do tematu opó藕nionego rozwoju mowy i nabycie umiej臋tno艣ci kreatywnego post臋powania w pracy terapeutycznej.

Zg艂oszenia prosz臋 kierowa膰 na adres krogala@poradnia-wieliczka.pl.

Osoba prowadz膮ca: mgr Katarzyna 艁aczek- logopeda

Logorytmika jako zaj臋cia wspomagaj膮ce mow臋, ruch, s艂uch i koncentracj臋 dziecka. Warsztaty szkoleniowe.

20.02.2023 r. 17:00-18:00

Zg艂oszenia prosz臋 kierowa膰 na adres: achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

Osoba prowadz膮ca: mgr Anna Chmielarz- logopeda

„Co szkolny specjalista wiedzie膰 powinien?”
Spotkanie odb臋dzie si臋 8.03.2023 r. godz. 8.30 – 10.00 , Aula w PPPP w Wieliczce

Na spotkaniu omówione b臋d膮 przepisy prawa o艣wiatowego, istotne w codziennej pracy nauczyciela, a tak偶e s艂ów kilka o opiniach, orzeczeniach, diagnozie specyficznych trudno艣ci oraz dostosowaniu wymaga艅.

Osoba prowadz膮ca: mgr Anna Kura艅da – Korczy艅ska, z-ca dyrektora PPPP w Wieliczce

Zainteresowanych prosz臋 o zg艂aszanie si臋 poprzez poni偶szy link:
https://forms.gle/ci1uWec6PR4eQq6Y7

Metoda Wspólnej Sprawy (MWS)

09.03.2023 r. g. 14:00 – 16:00

Metoda Wspólnej Sprawy to jedna z bardziej znanych na 艣wiecie interwencji stosowanych do rozwi膮zywania problemu przemocy rówie艣niczej w szkole. Badania pokazuj膮, 偶e blisko 90% przypadków przemocy rozwi膮zywanych MWS ko艅czy si臋 pozytywnie.
G艂ównym celem tej metody jest znalezienie trwa艂ego rozwi膮zania problemu dr臋czenia. MWS jest zalecana do pracy z uczniami starszych klas szko艂y podstawowej oraz szkó艂 ponadpodstawowych. Ma zastosowanie w przypadkach przemocy grupowej – gdy grupa dr臋czy jednego ucznia. Jednak nie wszystkie przypadki przemocy rówie艣niczej nadaj膮 si臋 do rozwi膮zania Metod膮 Wspólnej Sprawy. Najodpowiedniejsze s膮 przypadki krótkotrwa艂ej lub 艣redniozaawansowanej przemocy grupowej wobec jednego ucznia. Nale偶y pomin膮膰 przypadki z u偶yciem przest臋pstw lub przypadki d艂ugotrwa艂ego zn臋cania.

Osoba prowadz膮ca: mgr Agnieszka Chlanda - psycholog

Rejestracja na szkolenie odbywa si臋 przez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88czA9Rob30wRjxAi4P2lRrtowiRm68xwd4bk3b9e1ruodA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI