Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Metody pracy z ma艂ym dzieckiem

Do najcz臋艣ciej stosowanych metod pracy z ma艂ym dzieckiem i jego rodzin膮 mo偶na zaliczy膰:

 • Wczesna interwencja oparta na leczeniu domowym, 
 • Terapia przez sztuk臋, 
 • Terapia zabaw膮,
 • Niedyrektywna terapia zabawowa,
 • Metoda odzwierciedlenia zachowa艅 dzieci i zabaw z wykorzystaniem materia艂ów nieustrukturyzowanych.

Metodami wspieraj膮cymi, stosowanymi w przypadku dzieci z grupy wysokiego ryzyka nieprawid艂owego rozwoju psychoruchowego s膮:

 • Metoda NDT – Bobath,
 • Metoda Glenna Domana,
 • Kinezyterapia psychoruchowa,
 • Terapia integracji sensorycznej (SI),
 • Metoda ruchu rozwijaj膮cego Weroniki Sherborne,
 • Masa偶 Shantali,
 • Metoda M. i Ch. Knillów. 

W naszej Poradni dbamy o pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i spo艂ecznego rozwoju dziecka. Dzia艂ania te s膮 podejmowane od momentu wykrycia niepe艂nosprawno艣ci oraz uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i s膮 kontynuowane do czasu podj臋cia przez dziecko nauki w szkole (od 0 do 8 r.偶.). W ramach wczesnego wspomagania 艣wiadczymy tak偶e pomoc i wsparcie rodzicom - w nabywaniu przez nich umiej臋tno艣ci post臋powania z dzieckiem w zakresie okre艣lonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Dziecko w zale偶no艣ci od potrzeb i mo偶liwo艣ci psychofizycznych uczestniczy w zaj臋ciach indywidualnych lub grupowych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesi臋cznie. Nasza Poradnia dysponuje bogato wyposa偶on膮 Sal膮 Do艣wiadczania 艢wiata oraz Sal膮 Integracji Sensorycznej.


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI