Zespół WWRD

Aby osiągnąć powyższe cele i zapewnić optymalny rozwój niepełnosprawnemu dziecku oraz pomoc jego rodzicom, niezbędny jest zespół specjalistów, który tworzą: psycholodzy, w tym psycholodzy kliniczni; logopedzi, w tym neurologopedzi; pedagodzy specjalni – oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy – w zależności od niepełnosprawności dziecka; terapeuci innych specjalności (np. terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej) – w zależności od potrzeb; lekarze różnych specjalności, m.in.: neurolog, okulista, audiolog oraz konsultanci innych specjalności, w zależności od potrzeb.

W naszej Poradni zespół WWRDz tworzą:


  • Małgorzata Bieszko - fizjoterapeuta
  • Agnieszka Chlanda - psycholog, terapeuta SI
  • Ewa Chybińska - Piekarz - neurologopeda
  • Ewelina Galuba - logopeda
  • Monika Guzik - logopeda
  • Kamila Morzyniec - psycholog
  • Barbara Motyka - logopeda
  • Patrycja Pieter - psycholog, koordynator
  • Anna Różak - neurologopeda
  • Krystyna Barnaś - administracja

Powrót