Zespół WWRD

Aby osiągnąć powyższe cele i zapewnić optymalny rozwój niepełnosprawnemu dzieckui pomoc jego rodzicom, niezbędny jest zespół specjalistów, który tworzą: psycholodzy, w tym psycholodzy kliniczni; logopedzi, w tym neurologopedzi; pedagodzy specjalni – oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy – w zależności od niepełnosprawności dziecka; terapeuci innych specjalności (np. terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej) – w zależności od potrzeb; lekarze różnych specjalności, m.in.: neurolog, okulista, audiolog oraz konsultanci innych specjalności, w zależności od potrzeb. W naszej Poradni zespół WWRDz tworzą:

 • Małgorzata Bieszko - fizjoterapeuta
 • Agnieszka Chlanda - psycholog, terapeuta SI
 • Anna Chmielarz - logopeda
 • Urszula Czernecka - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog
 • Ewelina Galuba - logopeda, terapeuta SI
 • Katarzyna Łaczek - logopeda
 • Kamila Morzyniec - psycholog
 • Patrycja Pieter - psycholog, koordynator
 • Małgorzata Polak - logopeda
 • Aleksandra Skoczek-Nowak - logopeda
 • Joanna Smoleń - logopeda
 • Małgorzata Radwan - psycholog, terapeuta SI
 • Katarzyna Methner - administracja


Powrót