Zespół WWRD

Aby osiągnąć powyższe cele i zapewnić optymalny rozwój niepełnosprawnemu dziecku oraz pomoc jego rodzicom, niezbędny jest zespół specjalistów, który tworzą: psycholodzy, w tym psycholodzy kliniczni; logopedzi, w tym neurologopedzi; pedagodzy specjalni – oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy – w zależności od niepełnosprawności dziecka; terapeuci innych specjalności (np. terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej) – w zależności od potrzeb; lekarze różnych specjalności, m.in.: neurolog, okulista, audiolog oraz konsultanci innych specjalności, w zależności od potrzeb.

W naszej Poradni zespół WWRDz tworzą:


 • Małgorzata Bieszko - fizjoterapeuta
 • Joanna Buko - logopeda
 • Agnieszka Chlanda - psycholog, terapeuta SI
 • Ewa Chybińska - Piekarz - neurologopeda
 • Magdalena Data - pedagog
 • Monika Guzik - logopeda
 • Kamila Morzyniec - psycholog
 • Barbara Motyka - logopeda
 • Patrycja Pieter - psycholog, koordynator
 • Anna Różak - neurologopeda
 • Krystyna Barnaś - administracja

Powrót