Galeria WWRD

Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat…”

J. Korczak

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zespół orzekający wydaje następnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, na podstawie której może być ono objęte opieką zespołu wczesnego wspomagania. Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.


Powrót