Normalna czcionka Powiŕkszona czcionka Du┐a czcionka Wysoki kontrast

Polityka prywatno┼Ťci

 Szanowny u┼╝ytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzaj─ůce dane osobowe, zobowi─ůzane s─ů do stosowania Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporz─ůdzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

W zwi─ůzku z powy┼╝szym administrator serwisu internetowego http://www.poradnia-wieliczka.pl którym jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce , dla spe┼énienia obowi─ůzku informacyjnego okre┼Ťlonego w art. 12 RODO informuje, ┼╝e w obr─Öbie serwisu stosuje nast─Öpuj─ůc─ů Polityk─Ö prywatno┼Ťci :

Polityka Prywatno┼Ťci i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce

Informacje ogólne.

1. Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez U┼╝ytkowników w zwi─ůzku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce pod adresem http://www.poradnia-wieliczka.pl

2. Administratorem danych zawartych w serwisie jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce – reprezentowana przez Dyrektor Mari─Ö W┼éodarz.

3. W trosce o bezpiecze┼ästwo powierzonych nam danych osobowych wdro┼╝yli┼Ťmy procedury które maj─ů zapobiec naruszenia bezpiecze┼ästwa danych osobowych. Obowi─ůzuj─ůce procedury s─ů zgodne z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w szczególno┼Ťci z:

1) Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2) Ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,

3) Ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů 18 lipca 2002 r.

4. Dane Osobowe mog─ů by─ç przetwarzane na podstawie zgody wyra┼╝onej przez U┼╝ytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upowa┼╝niaj─ů Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomi─Ödzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora .

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u┼╝ytkownikach i ich zachowaniach w nast─Öpuj─ůcy sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imi─Ö, nazwisko,

b) poprzez kody monitoruj─ůce ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urz─ůdzeniach ko┼äcowych pliki cookies - tzw. „ciasteczka”).,

c) serwis mo┼╝e zapisa─ç ponadto informacje o parametrach po┼é─ůczenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP)

6. Dane zbierane w punkcie 5 nie s─ů w ┼╝aden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji u┼╝ytkownika, s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie celom statystycznym.

7. Dane podane w formularzu pod adresem http://poradnia-wieliczka.pl/index.php?ram=s&id=9 s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu realizacji obs┼éugi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe u┼╝ytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostan─ů udost─Öpnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji mi─Ödzynarodowych.

9. Do danych osobowych zawartych w formularzu przys┼éuguje wgl─ůd osobie fizycznej, która je tam umie┼Ťci┼éa. Osoba ta ma równie┼╝ prawo do dost─Öpu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo ┼╝─ůdania usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofni─Öcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach okre┼Ťlonych w Rozporz─ůdzeniu ogólnym. Szczegó┼éowy zakres uprawnie┼ä U┼╝ytkownika podanych zosta┼é w znajduj─ůcej si─Ö poni┼╝ej klauzuli informacyjnej.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatno┼Ťci, na które mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach b─Ödziemy informowa─ç w sposób widoczny i zrozumia┼éy.

11. W serwisie mog─ů pojawia─ç si─Ö linki do innych stron internetowych, zw┼éaszcza w artyku┼éach, wiadomo┼Ťciach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie s─ů w ┼╝aden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mog─ů posiada─ç w┼éasne polityki dotycz─ůce prywatno┼Ťci oraz regulaminy, z którymi zalecamy si─Ö zapozna─ç.

Informacja o plikach cookies.


1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest operator Serwisu.

2. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w nast─Öpuj─ůcych celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci,

b) utrzymanie sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa;

c) okre┼Ťlania profilu u┼╝ytkownika w celu wy┼Ťwietlania mu dopasowanych materia┼éów w sieciach reklamowych, w szczególno┼Ťci sieci Google.

d) Zapami─Ötania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu

3. W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta┼ée” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). „Sta┼ée” pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.

4. Oprogramowanie do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) zazwyczaj domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy Serwisu mog─ů dokona─ç zmiany ustawie┼ä w tym zakresie. Przegl─ůdarka internetowa umo┼╝liwia usuni─Öcie plików cookies. Mo┼╝liwe jest tak┼╝e automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegó┼éowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl─ůdarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─ů by─ç równie┼╝ przez wspó┼épracuj─ůcych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno┼Ťci tych firm, aby pozna─ç zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno┼Ťci Google Analytics. Pliki cookie mog─ů by─ç wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególno┼Ťci sie─ç Google, do wy┼Ťwietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u┼╝ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog─ů zachowa─ç informacj─Ö o ┼Ťcie┼╝ce nawigacji u┼╝ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach u┼╝ytkownika gromadzonych przez sie─ç reklamow─ů Google u┼╝ytkownik mo┼╝e przegl─ůda─ç i edytowa─ç informacje wynikaj─ůce z plików cookies przy pomocy narz─Ödzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiedni─ů zmian─Ö ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej. Wy┼é─ůczenie cookies mo┼╝e mie─ç wp┼éyw na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawie┼ä przegl─ůdarki oznacza akceptacj─Ö dla stosowanych cookies.

Klauzula informacyjna dla u┼╝ytkowników Serwisu

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 RODO niniejszym informujemy, i┼╝:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce – reprezentowana przez Dyrektora Poradni.

2. W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç pod adresem: iod@poradnia-wieliczka.pl lub pod numerem telefonu: 12 350 61 32

3. Pani/Pan dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonych w Serwisie, w ramach poczty e-mail przesy┼éanej bezpo┼Ťrednio do Poradni, w formularzu logowania w celu uzyskania dost─Öpu do zaplecza administracyjnego strony lub w ramach formularza zapisu na newsletter b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu:

1) rejestracji w modu┼éach Serwisu, które tego wymagaj─ů,

2) organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Porani─Ö,

3) przesyłania Pani/Panu newslettera,

- wy┼é─ůcznie na podstawie udzielonej nam zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporz─ůdzenia ogólnego,

4) niezb─Ödnym do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby której dane dotycz─ů – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporz─ůdzenia ogólnego,

5) marketingu us┼éug w┼éasnych Poradni oraz prowadzenia analiz jako┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug w celu poprawy funkcjonalno┼Ťci tych us┼éug – tj. gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporz─ůdzenia ogólnego),

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z cz─Ö┼Ťci zasobów Serwisu oraz niezb─Ödne do podj─Öcia przez Pani─ů/Pana akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub podj─Öcia przez Poradni─Ö dzia┼éa┼ä w zwi─ůzku z otrzyman─ů od Pani/Pana informacji w otrzymanej wiadomo┼Ťci e-mail.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotycz─ůcych takiego przetwarzania,

2) Prawo do sprostowania danych, je┼╝eli dane przetwarzane przez Administratora s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne,

3) Usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

4) Przenoszenia danych,

5) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpo┼Ťredniego,

6) Wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ┼╝e Pa┼ästwa dane osobowe przetwarzane s─ů przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia ogólnego

7) Cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem - je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

– w przypadkach i na warunkach okre┼Ťlonych w Rozporz─ůdzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-7 powy┼╝ej mo┼╝na zrealizowa─ç poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Poradni─ů, tel. 12 350 61 32 e-mail: iod@poradnia-wieliczka.pl

6. Pani/Pana dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane podmiotom przetwarzaj─ůcym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom us┼éug IT i innym podmiotom przetwarzaj─ůcym dane w celu okre┼Ťlonym przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzaj─ů dane wy┼é─ůcznie na podstawie umowy z Administratorem.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b─Öd─ů wy┼é─ůcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane w bazie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub przez czas niezb─Ödny dla prawid┼éowego udost─Öpniania informacji. Dane osobowe których podanie wynika z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa b─Öd─ů przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.


Administrator dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby zapewni─ç wszelkie ┼Ťrodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy┼Ťlnym zniszczeniem, utrat─ů, zmian─ů, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost─Öpem, zgodnie ze wszystkimi obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.


Powr├│t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI