Normalna czcionka Powiŕkszona czcionka Du┐a czcionka Wysoki kontrast

Specjali┼Ťci poradni

Dyrektor

mgr Dominika Jarosz- psycholog, pracownik socjalny i pedagog. Absolwentka Szko┼éy Pracowników S┼éu┼╝b Spo┼éecznych oraz Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiello┼äskim. Posiada tytu┼é Master Practitioner Certificate, Certyfikat CoachWise Coaching Essentials, certyfikat facylitatora narz─Ödzia Points of You®, narz─Ödzia MindSonar® oraz certyfikat z narz─Ödzia Podró┼╝ Bohatera®. Uczestniczy┼éa na studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej, szkolenia podnosz─ůcych kwalifikacje zawodowe z zakresu psychoterapii tj. „Metasystemowa Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa, Psychoterapia zaburze┼ä depresyjnych oraz zaburze┼ä l─Ökowych". Posiada uprawnienia do prowadzenia programu Duluth dla sprawców przemocy domowej i ich ofiar. Zdoby┼éa certyfikat w zakresie Stresu Traumatycznego, Racjonalnej Terapii Zachowa┼ä. Pracuje z m┼éodzie┼╝─ů i doros┼éymi z wykorzystaniem Dialogu Motywuj─ůcego oraz Racjonalnej Terapii Zachowa┼ä. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt. W 2015 roku uzyska┼éa kwalifikacje na Uniwersytecie ┼üódzkim z zakresu coachingu i mentoringu. Jest wyk┼éadowc─ů w Krakowskiej Szkole Rozwoju Edukacji przy Uniwersytecie ┼Üwi─Ötokrzyskim oraz  w Szkole Aspirantów Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. Cz┼éonek Stowarzyszenia PROMENTOR. Od 2013 organizuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla instytucji pa┼ästwowych z zakresu szeroko rozumianej komunikacji, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wspiera rady pedagogiczne, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zarz─ůdzania zespo┼éami, psychologii uczenia si─Ö, wychowania, stosowania Procedury Niebieskiej Karty. Na co dzie┼ä jest mam─ů dwóch odkrywców tego ┼Ťwiata- Jakuba i Filipa.
Napisz do djarosz@poradnia-wieliczka.pl

Zast─Öpca Dyrektora

mgr Anna Kura┼äda-Korczy┼äska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, lider zmian w obszarze kszta┼écenia uczniów z SPE, moderator superwizji-kolegialnego rozwi─ůzywania problemów, zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualn─ů terapi─Ö pedagogiczn─ů trudno┼Ťci w nauce czytania, pisania i matematyki. Zajmuje si─Ö edukacj─ů prozdrowotn─ů, prowadz─ůc z m┼éodzie┼╝─ů warsztaty i programy profilaktyczno-wychowawcze. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych szkó┼é.
Napisz do akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

Psycholodzy

mgr Marzena Bartosik - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů, zaj─Öcia postdiagnostyczne, ogólnorozwijaj─ůce oraz terapeutyczne. Pracuje z dzie─çmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Specjalizuje si─Ö w terapii indywidualnej dziecka oraz jego rodziny w zakresie zaburze┼ä emocjonalnych, l─Öku separacyjnego, moczenia oraz trudno┼Ťci wychowawczych. W zaj─Öciach ogólnorozwijaj─ůcych wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej, Arteterapii, Kinezjologi Edukacyjnej oraz technik relaksacyjnych. Prowadzi terapi─Ö EEG - Biofeedback.
Napisz do mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agnieszka Chlanda - psycholog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta r─Öki, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment), praktyk metody Kid’s Skills. Obejmuje opiek─ů terapeutyczn─ů dzieci niepe┼énosprawne oraz ich rodziny, dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz z trudno┼Ťciami w funkcjonowaniu spo┼éeczno-emocjonalnym (w szczególno┼Ťci z mutyzmem). Specjalizuje si─Ö w diagnozie dzieci w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako moderator superwizji zajmuje si─Ö kolegialnym rozwi─ůzywaniem problemów. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, wspó┼épracuje z przedszkolami i szko┼éami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie zdobyte na licznych kursach i mi─Ödzynarodowych konferencjach naukowych. Przez kilka lat by┼éa wyk┼éadowc─ů na Uniwersytecie Jagiello┼äskim.
Napisz do achlanda@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Gawe┼é - psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi diagnoz─Ö dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem trudno┼Ťci emocjonalnych. Prowadzi psychoedukacj─Ö rodzica i udziela porad wychowawczych, w szczególno┼Ťci wspiera rodziców dzieci z trudno┼Ťciami adaptacyjnymi oraz z objawami zaburze┼ä l─Ökowych. W pracy zawodowej bliskie jest jej podej┼Ťcie w duchu rodzicielstwa blisko┼Ťci i komunikacji bez przemocy.
Napisz do agawel@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Jagielska - psycholog, prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y. Interesuje si─Ö g┼éównie psychologi─ů behawioraln─ů oraz zagadnieniami z zakresu resocjalizacji m┼éodzie┼╝y. .
Napisz do ajagielska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Jowita Jaro┼ä- psycholog, prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem specyficznych trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Collegium Medicum UJ.
Napisz do jjaron@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Alicja Kira - psycholog, trener umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y z ró┼╝nymi trudno┼Ťciami rozwojowymi i emocjonalnymi. Specjalizuje si─Ö w pracy z dzie─çmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadz─ůc diagnostyk─Ö funkcjonaln─ů oraz zaj─Öcia terapeutyczne, w tym grupowe treningi umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych. Ponadto wspiera ┼Ťrodowisko edukacyjne, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Organizuje tak┼╝e zaj─Öcia dla dzieci zdolnych, stymuluj─ůce rozwój kreatywnego my┼Ťlenia.
Napisz do akira@poradnia-wieliczka.pl

mgr Natalia Ko┼╝uch- psycholog, zajmuje si─Ö diagnoz─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku szkolnym. Do jej zainteresowa┼ä naukowych nale┼╝─ů mi─Ödzy innymi psychologia kliniczna oraz zaganienia zwi─ůzane z metodami obini┼╝ania poziomu stresu. 
Napisz do nkozuch@poradnia-wieliczka.pl


mgr Anna Kuca - psycholog, prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku szkolnym. Zainteresowania naukowe kieruje g┼éównie w stron─Ö wzmacniania odporno┼Ťci psychicznej u m┼éodzie┼╝y..
Napisz do akuca@poradnia-wieliczka.pl

mgr Aneta Lembas - psycholog, psychoterapeuta w trakcie ca┼éo┼Ťciowego szkolenia przygotowuj─ůcego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener kreatywnego rozwoju. Zajmuje si─Ö poradnictwem dla rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz diagnoz─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem trudno┼Ťci szkolnych i emocjonalnych. Prowadzi terapi─Ö psychologiczn─ů, zaj─Öcia grupowe dla dzieci m.in.: rozwijaj─ůce twórcze my┼Ťlenie oraz kompetencje emocjonalno-spo┼éeczne, a tak┼╝e warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli. Specjalizuje si─Ö w poradnictwie wychowawczym. Jest prowadz─ůc─ů Szko┼éy dla Rodziców i Wychowawców.
Napisz do alembas@poradnia-wieliczka.pl

mgr Elwira Lenartowicz - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů i psychoterapi─Ö dla dzieci i m┼éodzie┼╝y. Specjalizuje si─Ö w diagnozie nadpobudliwo┼Ťci, ADHD, zaburze┼ä zachowania. Prowadzi psychoedukacj─Ö i porady wychowawcze dla rodziców oraz zaj─Öcia terapeutyczne dla dzieci. Jest w trakcie ca┼éo┼Ťciowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Patrycja Pieter - psycholog, terapeuta, nauczyciel mianowany. Diagnozuje psychologicznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem oceny dojrza┼éo┼Ťci szkolnej, zaburze┼ä uczenia si─Ö, trudno┼Ťci emocjonalnych. Prowadzi terapi─Ö wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystuj─ůc m.in. elementy Integracji Sensorycznej a tak┼╝e terapii niewygaszonych odruchów. Specjalizuje si─Ö w dziedzinie muzykoterapii, terapii zaburze┼ä emocjonalnych i spo┼éecznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Napisz do ppieter@poradnia-wieliczka.pl

mgr Iga Ry┼Ť-psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, doradca zawodowy. Posiada wieloletnie do┼Ťwiadczenie we wspieraniu osób z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w zakresie rehabilitacji spo┼éecznej oraz zawodowej. W pracy z ma┼éymi dzie─çmi wykorzystuje elementy arteterapii i integracji sensorycznej.
Napisz do irys@poradnia-wieliczka.pl

mgr Hanna Suwa┼éa-Jarosz- psycholog, praktyk metod Kid’s Skills – Dam Rad─Ö i I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci, specjalizuje si─Ö w diagnozie ADHD i zaburze┼ä l─Ökowych. Prowadzi psychoedukacj─Ö oraz udziela rodzicom porad wychowawczych, w duchu rodzicielstwa blisko┼Ťci. W szczególno┼Ťci wspiera rodziny z dzie─çmi z objawami ADHD, trudno┼Ťciami adaptacyjnymi oraz z objawami zaburze┼ä l─Ökowych.
Napisz do hjarosz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Urbanik –  psycholog, nauczyciel mianowany, specjalista psychoterapii dzieci i m┼éodzie┼╝y, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. W Poradni zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz wsparciem psychologicznym nastolatków z problemami w funkcjonowaniu emocjonalno-spo┼éecznym. Udziela konsultacji dla rodziców i opiekunów uczniów oraz specjalistów szkolnych w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i m┼éodzie┼╝y.
Napisz do burbanik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Katarzyna Warwas - psycholog, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Szko┼éy Trenerów umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y. Interesuje si─Ö wykorzystaniem metody Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa a tak┼╝e prac─ů grupow─ů rozwijaj─ůc─ů kompetencje psychospo┼éeczne.
Napisz do kwarwas@poradnia-wieliczka.pl

Pedagodzy

mgr Urszula Czernecka - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel mianowany. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta r─Öki. Prowadzi diagnoz─Ö pedagogiczn─ů uczniów z trudno┼Ťciami szkolnymi. Wspó┼éorganizuje zaj─Öcia wspieraj─ůce rozwój sensomotoryczny dzieci w zakresie du┼╝ej i ma┼éej motoryki, sprawno┼Ťci manualnej oraz grafomotoryki. Uko┼äczy┼éa liczne kursy i szkolenia: PNF, Integracji Mi─Ödzypó┼ékulowej, Biofeedback EEG I stopnia, Thera – Band, Kinezjotaping. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie.
Napisz do:uczernecka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Jadwiga Janiczak - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualn─ů i grupow─ů terapi─Ö pedagogiczn─ů trudno┼Ťci w nauce czytania, pisania i matematyki oraz terapi─ů EEG Biofeedback. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
Napisz do jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Krzeszowiak-pedagog, specjalista resocjalizacji oraz terapii pedagogicznej. Uko┼äczy┼éa szkolenie z zakresu Treningu Zast─Öpowania Agresji ART. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci w nauce, prowadzi terapi─Ö pedagogiczn─ů dla dzieci ze specyficznymi trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö. Od wielu lat pracuje z m┼éodzie┼╝─ů wymagaj─ůc─ů stosowania szczególnych metod dydaktyczno- wychowawczych.
Napisz do akrzeszowiak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ma┼égorzata Wo┼║niak - pedagog, nauczyciel dyplomowany, zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci w nauce, prowadzi terapi─Ö pedagogiczn─ů dla dzieci ze specyficznymi trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö (dysleksja rozwojowa), zaj─Öcia dla uczniów przejawiaj─ůcych zachowania agresywne (TZA). Specjalizuje si─Ö w pracy z dzie─çmi w starszym wieku szkolnym i m┼éodzie┼╝─ů.
Napisz do mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

Logopedzi

mgr Edyta Bukowska - logopeda, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany od lat pracuj─ůcy z dzie─çmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalista z zakresu autyzmu i trudnych zachowa┼ä, trener TUS. G┼éównym obszarem jej zainteresowa┼ä i dzia┼éa┼ä zawodowych jest udzielanie pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. 
Napisz do ebukowska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Chmielarz- logopeda, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů i terapi─ů logopedyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi zaj─Öcia terapeutyczne dla dzieci z niep┼éynno┼Ťci─ů mowy. 
Napisz do achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewa Chybi┼äska-Piekarz - neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta r─Öki i wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Obejmuje diagnoz─ů i opiek─ů terapeutyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i j─Özyka w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. W zakresie jej szczególnych zainteresowa┼ä jest praca z dzie─çmi z niedokszta┼éceniem mowy o typie afazji oraz mioterapia.
Napisz do epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Monika Guzik - logopeda, pedagog. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz terapi─ů logopedyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi równie┼╝ zaj─Öcia w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do mguzik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Katarzyna ┼üaczek- neurologopeda, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Obejmuje diagnoz─ů i opiek─ů terapeutyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i j─Özyka w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. W zakresie jej szczególnych zainteresowa┼ä jest praca z dzie─çmi z opó┼║nionym rozwojem mowy.
Napisz do krogala@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Motyka – logopeda, pedagog. Obejmuje opiek─ů logopedyczn─ů dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prowadzi zaj─Öcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do bmotyka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Gabriela Siatka - logopeda, zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz terapi─ů logopedyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i j─Özyka w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi zaj─Öcia terapeutyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
Napisz do gsiatka@poradnia-wieliczka.pl

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Marchewka – doradca zawodowy, pedagog. Dostarcza informacji o roli czynników wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych niezb─Ödnych do podj─Öcia ┼Ťwiadomej decyzji. Wspiera i przygotowuje uczniów w zakresie wyboru ┼Ťcie┼╝ki edukacyjno– zawodowej.
Napisz do amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

Fizjoterapeuta

mgr Ma┼égorzata Ko┼éody┼äska - rehabilitant, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi rehabilitacj─Ö dzieci z ró┼╝nego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami napi─Öcia mi─Ö┼Ťniowego, wadami postawy i skoliozami. Uko┼äczy┼éa liczne kursy i szkolenia: Kompleksowa Diagnostyka i Terapia Wad Postawy oraz Skolioz, Metoda Ruchu Rozwijaj─ůcego Weroniki Sherborne, Integracja Sensoryczna wg dr Ayres, Thera-Band.
Napisz do mkolodynska@poradnia-wieliczka.pl

G┼éówny ksi─Ögowy Poradni

mgr Małgorzata Pinkowska-Mleko
Napisz do ksiegowosc@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy administracji Poradni

Krystyna Barna┼Ť
mgr Anna Kubas
Marta Kukla
mgr in┼╝. Katarzyna Methner 

Napisz do sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy obsługi Poradni

Małgorzata Kabaja
Edward Kasprzycki 


Powr├│t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI