Normalna czcionka Powiŕkszona czcionka Du┐a czcionka Wysoki kontrast

Specjali┼Ťci poradni

Dyrektor

mgr Dominika Jarosz- psycholog, pracownik socjalny i pedagog. Absolwentka Szko┼éy Pracowników S┼éu┼╝b Spo┼éecznych oraz Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiello┼äskim. Posiada tytu┼é Master Practitioner Certificate, Certyfikat CoachWise Coaching Essentials, certyfikat facylitatora narz─Ödzia Points of You®, narz─Ödzia MindSonar® oraz certyfikat z narz─Ödzia Podró┼╝ Bohatera®. Uczestniczy┼éa na studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej, szkolenia podnosz─ůcych kwalifikacje zawodowe z zakresu psychoterapii tj. „Metasystemowa Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa, Psychoterapia zaburze┼ä depresyjnych oraz zaburze┼ä l─Ökowych". Posiada uprawnienia do prowadzenia programu Duluth dla sprawców przemocy domowej i ich ofiar. Zdoby┼éa certyfikat w zakresie Stresu Traumatycznego, Racjonalnej Terapii Zachowa┼ä. Pracuje z m┼éodzie┼╝─ů i doros┼éymi z wykorzystaniem Dialogu Motywuj─ůcego oraz Racjonalnej Terapii Zachowa┼ä. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt. W 2015 roku uzyska┼éa kwalifikacje na Uniwersytecie ┼üódzkim z zakresu coachingu i mentoringu. Jest wyk┼éadowc─ů w Krakowskiej Szkole Rozwoju Edukacji przy Uniwersytecie ┼Üwi─Ötokrzyskim oraz  w Szkole Aspirantów Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. Cz┼éonek Stowarzyszenia PROMENTOR. Od 2013 organizuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla instytucji pa┼ästwowych z zakresu szeroko rozumianej komunikacji, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wspiera rady pedagogiczne, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zarz─ůdzania zespo┼éami, psychologii uczenia si─Ö, wychowania, stosowania Procedury Niebieskiej Karty. Na co dzie┼ä jest mam─ů dwóch odkrywców tego ┼Ťwiata- Jakuba i Filipa.
Napisz do djarosz@poradnia-wieliczka.pl

Zast─Öpca Dyrektora

mgr Anna Kura┼äda-Korczy┼äska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, lider zmian w obszarze kszta┼écenia uczniów z SPE, moderator superwizji-kolegialnego rozwi─ůzywania problemów, zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualn─ů terapi─Ö pedagogiczn─ů trudno┼Ťci w nauce czytania, pisania i matematyki. Zajmuje si─Ö edukacj─ů prozdrowotn─ů, prowadz─ůc z m┼éodzie┼╝─ů warsztaty i programy profilaktyczno-wychowawcze. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych szkó┼é.
Napisz do akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: wtorek 13:00.

Psycholodzy

mgr Anna Gawe┼é - psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi diagnoz─Ö dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem trudno┼Ťci emocjonalnych. Prowadzi psychoedukacj─Ö rodzica i udziela porad wychowawczych, w szczególno┼Ťci wspiera rodziców dzieci z trudno┼Ťciami adaptacyjnymi oraz z objawami zaburze┼ä l─Ökowych. W pracy zawodowej bliskie jest jej podej┼Ťcie w duchu rodzicielstwa blisko┼Ťci i komunikacji bez przemocy.
Napisz do agawel@poradnia-wieliczka.pl

mgr Magdalena G─ůdor-Leppert- psycholog, pedagog.
Ukończyła UŚ w Katowicach, kierunek psychologia. Ukończyła podyplomowe studia na UŚ w Katowicach, kierunek pedagogika.
Prowadzi diagnoz─Ö dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku szkolnym. Interesuje si─Ö efektywnymi metodami uczenia si─Ö (Mind-Maps, szybkie czytanie, metody pracy z tekstem). W swojej pracy charakteryzuje si─Ö indywidualnym podej┼Ťciem do ka┼╝dego dziecka, empati─ů.
Napisz do mleppert@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: czwartek 17:00.

mgr Marta G┼é─ůb - psycholog. Uko┼äczy┼éa psychologi─Ö na Uniwersytecie Jagiello┼äskim. Pracuje z dzie─çmi w wieku przedszkolnym, a tak┼╝e z dzie─çmi i m┼éodzie┼╝─ů w wieku szkolnym. Prowadzi zaj─Öcia rozwijaj─ůce pami─Ö─ç i koncentracj─Ö uwagi, a tak┼╝e kompetencje spo┼éeczno-emocjonalne. Szczególnym wsparciem otacza rodziców pomagaj─ůc im zrozumie─ç zachowanie dzieci, radzi─ç sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi i budowa─ç wi─Ö┼║ z dzie─çmi opart─ů na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Posiada uprawnienia do prowadzenia Szko┼éy dla Rodziców i Wychowawców. 
Napisz do mglab@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 12:00.

mgr Alicja Kira - psycholog, trener umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y z ró┼╝nymi trudno┼Ťciami rozwojowymi i emocjonalnymi. Specjalizuje si─Ö w pracy z dzie─çmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadz─ůc diagnostyk─Ö funkcjonaln─ů oraz zaj─Öcia terapeutyczne, w tym grupowe treningi umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych. Ponadto wspiera ┼Ťrodowisko edukacyjne, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Organizuje tak┼╝e zaj─Öcia dla dzieci zdolnych, stymuluj─ůce rozwój kreatywnego my┼Ťlenia.
Napisz do akira@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: pi─ůtek 14:00.

mgr Natalia Ko┼╝uch- psycholog, zajmuje si─Ö diagnoz─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku szkolnym. Do jej zainteresowa┼ä naukowych nale┼╝─ů mi─Ödzy innymi psychologia kliniczna oraz zaganienia zwi─ůzane z metodami obini┼╝ania poziomu stresu. 
Napisz do nkozuch@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: poniedzia┼éek 16:00.

mgr Aneta Lembas - psycholog, psychoterapeuta w trakcie ca┼éo┼Ťciowego szkolenia przygotowuj─ůcego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener kreatywnego rozwoju. Zajmuje si─Ö poradnictwem dla rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz diagnoz─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem trudno┼Ťci szkolnych i emocjonalnych. Prowadzi terapi─Ö psychologiczn─ů, zaj─Öcia grupowe dla dzieci m.in.: rozwijaj─ůce twórcze my┼Ťlenie oraz kompetencje emocjonalno-spo┼éeczne, a tak┼╝e warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli. Specjalizuje si─Ö w poradnictwie wychowawczym. Jest prowadz─ůc─ů Szko┼éy dla Rodziców i Wychowawców.
Napisz do alembas@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: czwartek 10:30.

mgr Elwira Lenartowicz - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů i psychoterapi─Ö dla dzieci i m┼éodzie┼╝y. Specjalizuje si─Ö w diagnozie nadpobudliwo┼Ťci, ADHD, zaburze┼ä zachowania. Prowadzi psychoedukacj─Ö i porady wychowawcze dla rodziców oraz zaj─Öcia terapeutyczne dla dzieci. Jest w trakcie ca┼éo┼Ťciowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: wtorek 9:00.

mgr Aleksandra Olszewska-Klita – psycholog, zajmuj─ůcy si─Ö diagnoz─ů dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kilkuletnie do┼Ťwiadczenie w pracy w placówkach o┼Ťwiatowych, tj. ┼╝┼éobki i przedszkola. Specjalizuje si─Ö w poradnictwie obejmuj─ůcym trudno┼Ťci emocjonalne, spo┼éeczne oraz z uczeniem si─Ö. W pracy szczególnie ceni sobie podej┼Ťcie w duchu rodzicielstwa blisko┼Ťci.
Napisz do aklita@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 15:00.

mgr Patrycja Pieter - psycholog, terapeuta, nauczyciel mianowany. Diagnozuje psychologicznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem oceny dojrza┼éo┼Ťci szkolnej, zaburze┼ä uczenia si─Ö, trudno┼Ťci emocjonalnych. Prowadzi terapi─Ö wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystuj─ůc m.in. elementy Integracji Sensorycznej a tak┼╝e terapii niewygaszonych odruchów. Specjalizuje si─Ö w dziedzinie muzykoterapii, terapii zaburze┼ä emocjonalnych i spo┼éecznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Napisz do ppieter@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 11:00.

mgr Iga Ry┼Ť-psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, doradca zawodowy. Posiada wieloletnie do┼Ťwiadczenie we wspieraniu osób z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w zakresie rehabilitacji spo┼éecznej oraz zawodowej. W pracy z ma┼éymi dzie─çmi wykorzystuje elementy arteterapii i integracji sensorycznej.
Napisz do irys@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: poniedzia┼éek 11:00.

mgr Hanna Suwa┼éa-Jarosz- psycholog, praktyk metod Kid’s Skills – Dam Rad─Ö i I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci, specjalizuje si─Ö w diagnozie ADHD i zaburze┼ä l─Ökowych. Prowadzi psychoedukacj─Ö oraz udziela rodzicom porad wychowawczych, w duchu rodzicielstwa blisko┼Ťci. W szczególno┼Ťci wspiera rodziny z dzie─çmi z objawami ADHD, trudno┼Ťciami adaptacyjnymi oraz z objawami zaburze┼ä l─Ökowych.
Napisz do hjarosz@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 15:00.

mgr Barbara Urbanik –psycholog, nauczyciel dyplomowany, specjalista psychoterapii dzieci i m┼éodzie┼╝y (Pa┼ästwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach maj─ůcych zastosowanie w ochronie zdrowia), psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedr─Ö Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello┼äskiego w Krakowie przygotowuj─ůcego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kursu doskonal─ůcego z Psychoterapii Dzieci i M┼éodzie┼╝y organizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Ca┼éy czas rozwija swoje umiej─Ötno┼Ťci uczestnicz─ůc w szkoleniach i sta┼╝ach w placówkach o┼Ťwiatowych i leczniczych. W Poradni zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz wsparciem psychologicznym nastolatków z problemami w funkcjonowaniu emocjonalno-spo┼éecznym. Udziela konsultacji dla rodziców i opiekunów uczniów oraz specjalistów szkolnych w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i m┼éodzie┼╝y.  
Napisz do burbanik@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 12:00.

mgr Katarzyna Warwas - psycholog, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Szko┼éy Trenerów umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y. Interesuje si─Ö wykorzystaniem metody Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa a tak┼╝e prac─ů grupow─ů rozwijaj─ůc─ů kompetencje psychospo┼éeczne.
Napisz do kwarwas@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: poniedzia┼éek 12:00.

Pedagodzy

mgr Urszula Czernecka - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel mianowany. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta r─Öki. Prowadzi diagnoz─Ö pedagogiczn─ů uczniów z trudno┼Ťciami szkolnymi. Wspó┼éorganizuje zaj─Öcia wspieraj─ůce rozwój sensomotoryczny dzieci w zakresie du┼╝ej i ma┼éej motoryki, sprawno┼Ťci manualnej oraz grafomotoryki. Uko┼äczy┼éa liczne kursy i szkolenia: PNF, Integracji Mi─Ödzypó┼ékulowej, Biofeedback EEG I stopnia, Thera – Band, Kinezjotaping. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie.
Napisz do:uczernecka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Jadwiga Janiczak - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualn─ů i grupow─ů terapi─Ö pedagogiczn─ů trudno┼Ťci w nauce czytania, pisania i matematyki oraz terapi─ů EEG Biofeedback. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
Napisz do jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: poniedzia┼éek 15:00.

mgr Anna Krzeszowiak-pedagog, specjalista resocjalizacji oraz terapii pedagogicznej. Uko┼äczy┼éa szkolenie z zakresu Treningu Zast─Öpowania Agresji ART. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci w nauce, prowadzi terapi─Ö pedagogiczn─ů dla dzieci ze specyficznymi trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö. Od wielu lat pracuje z m┼éodzie┼╝─ů wymagaj─ůc─ů stosowania szczególnych metod dydaktyczno- wychowawczych.
Napisz do akrzeszowiak@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: pi─ůtek 16:00.

mgr Aneta Pasek - pedagog, socjoterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej i terapii r─Öki, nauczyciel dyplomowany, uko┼äczy┼éa studia podyplomowe dla liderów o┼Ťwiaty. Zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y. Wspó┼éorganizuje zaj─Öcia wspieraj─ůce rozwój spo┼éeczno emocjonalny dzieci. Uko┼äczy┼éa liczne kursy i szkolenia: Biofeedback EEG/GRS I i II stopnia, Trening Zast─Öpowania Agresji.
Napisz do apasek@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: wtorek 16:00.

Logopedzi

mgr Edyta Bukowska - logopeda, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany od lat pracuj─ůcy z dzie─çmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalista z zakresu autyzmu i trudnych zachowa┼ä, trener TUS. G┼éównym obszarem jej zainteresowa┼ä i dzia┼éa┼ä zawodowych jest udzielanie pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. 
Napisz do ebukowska@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: poniedzia┼éek 12:00.

mgr Agnieszka Cisek - neurologopeda. Obejmuje diagnoz─ů i terapi─ů logopedyczn─ů dzieci w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapi─Ö dzieci z opó┼║nionym rozwojem mowy, afazj─ů, spectrum autyzmu, a tak┼╝e z wadami wymowy. W swojej pracy wykorzystuje ró┼╝norodne metody, w tym ─çwiczenia miofunkcjonalne oraz taping logopedyczny. W kr─Ögu jej szczególnych zainteresowa┼ä pozostaje tematyka wybiórczo┼Ťci pokarmowej i trudno┼Ťci z jedzeniem.
Napisz do acisek@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: pi─ůtek 11:00.

mgr Monika Guzik - logopeda, pedagog. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz terapi─ů logopedyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi równie┼╝ zaj─Öcia w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do mguzik@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: wtorek 16:00.

mgr Katarzyna ┼üaczek- neurologopeda, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Obejmuje diagnoz─ů i opiek─ů terapeutyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i j─Özyka w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. W zakresie jej szczególnych zainteresowa┼ä jest praca z dzie─çmi z opó┼║nionym rozwojem mowy.
Napisz do krogala@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Motyka – logopeda, pedagog. Obejmuje opiek─ů logopedyczn─ů dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prowadzi zaj─Öcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do bmotyka@poradnia-wieliczka.pl 

Godzina dost─Öpno┼Ťci: czwartek 15:00.

mgr ┼üucja Panczyk-Michalik – neurologopeda, pedagog. Nauczyciel mianowany. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů i terapi─ů logopedyczn─ů dzieci w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym, szkolnym. W swojej pracy zajmuje si─Ö g┼éównie poszerzaniem kompetencji j─Özykowych i komunikacyjnych u dzieci z takimi zaburzeniami jak ORM, afazja, spectrum autyzmu, niepe┼énosprawno┼Ť─ç intelektualna, a tak┼╝e interesuje si─Ö problematyk─ů wybiorczo┼Ťci pokarmowej i trudno┼Ťci z jedzeniem.
Napisz do lmichalik@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: pi─ůtek 12:00 (punkt w Gdowie).

mgr Anna Ró┼╝ak – neurologopeda, prowadzi diagnoz─Ö oraz terapi─Ö zaburze┼ä rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uko┼äczy┼éa studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji oraz Wspomagania Rozwoju Ma┼éego Dziecka. Zajmuje si─Ö równie┼╝ budowaniem kompetencji komunikacyjnej u dzieci z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů obj─Ötych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.
Napisz do arozak@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: czwartek 14:00.

mgr Gabriela Siatka - logopeda, zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz terapi─ů logopedyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i j─Özyka w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi zaj─Öcia terapeutyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
Napisz do gsiatka@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 12:00.

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Marchewka – doradca zawodowy, pedagog. Dostarcza informacji o roli czynników wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych niezb─Ödnych do podj─Öcia ┼Ťwiadomej decyzji. Wspiera i przygotowuje uczniów w zakresie wyboru ┼Ťcie┼╝ki edukacyjno– zawodowej.
Napisz do amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

Fizjoterapeuta

mgr Kinga Kobyli┼äska-Champel - fizjoterapeuta, pedagog, dyplomowany terapeuta NDT-Bobath Baby ,terapeuta PNF, Mckenzie, Cyriax, specjalista terapii r─Öki i kinesiotapingu dla dzieci. Wyk┼éadowca akademicki fizjoterapii w pediatrii. Absolwentka AWF w Krakowie, uko┼äczy┼éa kursy NDT-Bobath Baby, Rozszerzony PNF, Cyriax, Mckenzie, kinesiotaping, Integracji Sensorycznej I stopnia , studia podyplomowe z przygotowania Pedagogicznego oraz liczne szkolenia/kursy rozwijaj─ůce wiedz─Ö dotycz─ůca tematyki dzieci─Öcej. Udziela zalece┼ä fizjoterapeutycznych rodzicom dzieci obj─Ötych terapi─ů, w dalszym procesie rehabilitacji
Prowadzi diagnoz─Ö neurorozwojow─ů dzieci, zwracaj─ůc uwag─Ö na sfer─Ö sensomotoryczn─ů oraz obejmuje opiek─ů fizjoterapeutyczn─ů dzieci uczestnicz─ůce na zaj─Öciach z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do kchampel@poradnia-wieliczka.pl

Godzina dost─Öpno┼Ťci: ┼Ťroda 7:00. 

G┼éówny Ksi─Ögowy Poradni

mgr Małgorzata Pinkowska-Mleko
Napisz do ksiegowosc@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy administracji Poradni

Krystyna Barna┼Ť
mgr Katarzyna Krystian-Sieradzka
Marta Kukla
mgr Anna Makowska

Aleksandra Siatka

Napisz do sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy obsługi Poradni

Jadwiga D─Öbowska
Edward Kasprzycki
Renata Rusinek


Powr├│t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI