Normalna czcionka Powiŕkszona czcionka Du┐a czcionka Wysoki kontrast

Specjali┼Ťci poradni

Dyrektor

mgr Maria W┼éodarz - oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta psychopedagogiczny, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment). Cz┼éonek za┼éo┼╝yciel Oddzia┼éu Terenowego Nr 109 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepo┼éomicach. Specjalizuje si─Ö w diagnozie przyczyn trudno┼Ťci w czytaniu, pisaniu i nabywaniu umiej─Ötno┼Ťci matematycznych. Prowadzi zaj─Öcia korekcyjno-kompensacyjne, zaj─Öcia wspomagaj─ůce nauk─Ö czytania i pisania, zaj─Öcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zaj─Öcia ogólnorozwijaj─ůce z dzie─çmi niepe┼énosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu.
Napisz do mwlodarz@poradnia-wieliczka.pl

Zast─Öpca Dyrektora

mgr Sylwia Miotk-Soko┼éowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instruktor programu Golden Five. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů i terapi─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem oddzia┼éywa┼ä w stosunku do dzieci z trudno┼Ťciami emocjonalnymi, a tak┼╝e prowadzi terapi─Ö rodzin i poradnictwo wychowawcze.
Napisz do smiotk@poradnia-wieliczka.pl

Psycholodzy

mgr Marzena Bartosik - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů, zaj─Öcia postdiagnostyczne, ogólnorozwijaj─ůce oraz terapeutyczne. Pracuje z dzie─çmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Specjalizuje si─Ö w terapii indywidualnej dziecka oraz jego rodziny w zakresie zaburze┼ä emocjonalnych, l─Öku separacyjnego, moczenia oraz trudno┼Ťci wychowawczych. W zaj─Öciach ogólnorozwijaj─ůcych wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej, Arteterapii, Kinezjologi Edukacyjnej oraz technik relaksacyjnych. Prowadzi terapi─Ö EEG - Biofeedback.
Napisz do mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agnieszka Chlanda - psycholog, tyflopedagog, wyk┼éadowca w Zak┼éadzie Logopedii Wydzia┼éu Polonistyki UJ, nauczyciel mianowany, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta r─Öki, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment), praktyk metody Kid’s Skills. Obejmuje opiek─ů terapeutyczn─ů dzieci niepe┼énosprawne i dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodziny. Specjalizuje si─Ö w diagnozie dzieci w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako moderator superwizji zajmuje si─Ö kolegialnym rozwi─ůzywaniem problemów. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, wspó┼épracuje z przedszkolami i szko┼éami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie zdobyte na licznych kursach i konferencjach naukowych.
Napisz do achlanda@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agata Harsze-Wojciechowska – nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Interesuje si─Ö psychologi─ů behawioraln─ů oraz psychologi─ů twórczo┼Ťci.

mgr Alicja Kira - psycholog, trener umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y z ró┼╝nymi trudno┼Ťciami rozwojowymi i emocjonalnymi. Specjalizuje si─Ö w pracy z dzie─çmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadz─ůc diagnostyk─Ö funkcjonaln─ů oraz zaj─Öcia terapeutyczne, w tym grupowe treningi umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych. Ponadto wspiera ┼Ťrodowisko edukacyjne, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Organizuje tak┼╝e zaj─Öcia dla dzieci zdolnych, stymuluj─ůce rozwój kreatywnego my┼Ťlenia.
Napisz do akira@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Kuca - psycholog, nauczyciel sta┼╝ysta. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku szkolnym. Zainteresowania naukowe kieruje g┼éównie w stron─Ö wzmacniania odporno┼Ťci psychicznej u m┼éodzie┼╝y..
Napisz do akuca@poradnia-wieliczka.pl

mgr Aneta Lembas - psycholog, trener kreatywnego rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje si─Ö poradnictwem dla rodziców i opiekunów oraz diagnoz─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem trudno┼Ťci szkolnych i emocjonalnych. Jest wspó┼éprowadz─ůc─ů zaj─Ö─ç grupowych rozwijaj─ůcych twórcze my┼Ťlenie oraz kompetencje spo┼éeczno-emocjonalne dzieci.
Napisz do alembas@poradnia-wieliczka.pl

mgr Elwira Lenartowicz - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů i psychoterapi─Ö dla dzieci i m┼éodzie┼╝y. Specjalizuje si─Ö w diagnozie nadpobudliwo┼Ťci, ADHD, zaburze┼ä zachowania. Prowadzi psychoedukacj─Ö i porady wychowawcze dla rodziców oraz zaj─Öcia terapeutyczne dla dzieci. Jest w trakcie ca┼éo┼Ťciowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Kamila Morzyniec - psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy; prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů oraz terapi─Ö w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; uko┼äczy┼éa kursy dotycz─ůce m.in. wczesnej interwencji i wspierania rozwoju dziecka, Ruchu Rozwijaj─ůcego W. Sherborne, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, rozpoznawania zaburze┼ä ze spektrum autyzmu i wspierania rozwoju dziecka z autyzmem.
Napisz do kmorzyniec@poradnia-wieliczka.pl

mgr Patrycja Pieter - psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy. Diagnozuje psychologicznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem oceny dojrza┼éo┼Ťci szkolnej, zaburze┼ä uczenia si─Ö, trudno┼Ťci emocjonalnych. Prowadzi terapi─Ö wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystuj─ůc m.in. elementy Integracji Sensorycznej a tak┼╝e terapii niewygaszonych odruchów. Specjalizuje si─Ö w dziedzinie muzykoterapii, terapii zaburze┼ä emocjonalnych i spo┼éecznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Napisz do ppieter@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Urbanik – psycholog, nauczyciel mianowany. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů psychologiczn─ů oraz psychoterapi─ů m┼éodzie┼╝y z problemami emocjonalnymi, w zachowaniu i w relacjach spo┼éecznych. Prowadzi tak┼╝e poradnictwo dla ich rodziców i opiekunów. Uko┼äczy┼éa czteroletnie szkolenie z psychoterapii przygotowuj─ůce do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do: burbanik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Katarzyna Warwas - psycholog, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Szko┼éy Trenerów umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych, nauczyciel sta┼╝ysta. Prowadzi diagnoz─Ö psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y. Interesuje si─Ö wykorzystaniem metody Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa a tak┼╝e prac─ů grupow─ů rozwijaj─ůc─ů kompetencje psychospo┼éeczne.
Napisz do kwarwas@poradnia-wieliczka.pl

mgr Sylwia Wawrzkowicz - psycholog, nauczyciel sta┼╝ysta. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů psychologiczn─ů dzieci i m┼éodzie┼╝y. Jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii przygotowuj─ůcego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ma┼égorzata Radwan - psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta r─Öki. Posiada uprawnienia do realizacji programu „Szko┼éy dla Rodziców i Wychowawców”. Specjalizuje si─Ö w diagnozie dzieci w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepe┼énosprawno┼Ťci─ů. Wspiera rodziców i nauczycieli w ramach poradnictwa psychologicznego oraz prowadzonych szkole┼ä i warsztatów.
Napisz do mradwan@poradnia-wieliczka.pl

Pedagodzy

mgr Urszula Czernecka - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta r─Öki. Prowadzi diagnoz─Ö pedagogiczn─ů uczniów z trudno┼Ťciami szkolnymi. Wspó┼éorganizuje zaj─Öcia wspieraj─ůce rozwój sensomotoryczny dzieci w zakresie du┼╝ej i ma┼éej motoryki, sprawno┼Ťci manualnej oraz grafomotoryki. Uko┼äczy┼éa liczne kursy i szkolenia: PNF, Integracji Mi─Ödzypó┼ékulowej, Biofeedback EEG I stopnia, Thera – Band, Kinezjotaping. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie.
Napisz do:uczernecka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Jadwiga Janiczak - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualn─ů i grupow─ů terapi─Ö pedagogiczn─ů trudno┼Ťci w nauce czytania, pisania i matematyki oraz terapi─ů EEG Biofeedback. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
Napisz do jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Kura┼äda-Korczy┼äska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, lider zmian w obszarze kszta┼écenia uczniów z SPE, zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci szkolnych dzieci i m┼éodzie┼╝y na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualn─ů terapi─Ö pedagogiczn─ů trudno┼Ťci w nauce czytania, pisania i matematyki. Zajmuje si─Ö edukacj─ů prozdrowotn─ů, prowadz─ůc z m┼éodzie┼╝─ů warsztaty i programy profilaktyczno-wychowawcze. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych szkó┼é.
Napisz do akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Pawlaczyk - pedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci i niepowodze┼ä szkonych dzieci i m┼éodzie┼╝y. Prowadzi zaj─Öcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö, w tym szczególnie o charakterze specyficznym. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Uko┼äczy┼éa te┼╝ studia podyplomowe - Wczesne, wielospecjalistyczne wspomaganie rozwoju dziecka.                                                                                                                                         Napisz do apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ma┼égorzata Wo┼║niak - pedagog, nauczyciel dyplomowany, zajmuje si─Ö pedagogiczn─ů diagnoz─ů przyczyn trudno┼Ťci w nauce, prowadzi terapi─Ö pedagogiczn─ů dla dzieci ze specyficznymi trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö (dysleksja rozwojowa), zaj─Öcia dla uczniów przejawiaj─ůcych zachowania agresywne (TZA). Specjalizuje si─Ö w pracy z dzie─çmi w starszym wieku szkolnym i m┼éodzie┼╝─ů.
Napisz do mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

Logopedzi

mgr Ewa Chybi┼äska-Piekarz - neurologopeda, terapeuta r─Öki, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Obejmuje diagnoz─ů i opiek─ů terapeutyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i j─Özyka w wieku poniemowl─Öcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze zdiagnozowan─ů afazj─ů oraz grup─Ö wsparcia dla rodziców tych dzieci.
Napisz do epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewelina Galuba - logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi diagnoz─Ö i terapi─Ö logopedyczn─ů, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Podczas zaj─Ö─ç indywidualnych, zajmuje si─Ö m.in. budowaniem kompetencji j─Özykowej oraz kompetencji komunikacyjnej u dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Napisz do egaluba@poradnia-wieliczka.pl

mgr Monika Guzik - logopeda, pedagog, nauczyciel sta┼╝ysta. Zajmuje si─Ö diagnoz─ů oraz terapi─ů logopedyczn─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi równie┼╝ zaj─Öcia w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do mguzik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Motyka – logopeda, pedagog, nauczyciel sta┼╝ysta.Obejmuje opiek─ů logopedyczn─ů dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prowadzi zaj─Öcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do bmotyka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Anna Ró┼╝ak - logopeda, filolog polski, nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnoz─Ö oraz terapi─Ö zaburze┼ä rozwoju mowy i j─Özyka u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uko┼äczy┼éa studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji oraz Wspomagania Rozwoju Ma┼éego Dziecka. Zajmuje si─Ö równie┼╝ budowaniem kompetencji komunikacyjnej u dzieci z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů obj─Ötych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.
Napisz do: arozak@poradnia-wieliczka.pl

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Marchewka – doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel sta┼╝ysta. Dostarcza informacji o roli czynników wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych niezb─Ödnych do podj─Öcia ┼Ťwiadomej decyzji. Wspiera i przygotowuje uczniów w zakresie wyboru ┼Ťcie┼╝ki edukacyjno– zawodowej.
Napisz do amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

Fizjoterapeuta

mgr Ma┼égorzata Bieszko - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje si─Ö wspomaganiem rozwoju ma┼éych dzieci, specjalizuje si─Ö w rehabilitacji i diagnozie dzieci od urodzenia do 12 roku ┼╝ycia z ró┼╝nego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami napi─Öcia mi─Ö┼Ťniowego, wadami postawy. Posiada wiedz─Ö i kwalifikacje z terapii neurorozwojowej, SI, PNF, kinesiotaping, techniki powi─Öziowe w pediatrii oraz manipulacje powi─Özi.
Napisz do mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ma┼égorzata Ko┼éody┼äska - rehabilitant, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi rehabilitacj─Ö dzieci z ró┼╝nego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami napi─Öcia mi─Ö┼Ťniowego, wadami postawy i skoliozami. Uko┼äczy┼éa liczne kursy i szkolenia: Kompleksowa Diagnostyka i Terapia Wad Postawy oraz Skolioz, Metoda Ruchu Rozwijaj─ůcego Weroniki Sherborne, Integracja Sensoryczna wg dr Ayres, Thera-Band.
Napisz do mkolodynska@poradnia-wieliczka.pl

G┼éówny ksi─Ögowy Poradni

mgr Małgorzata Pinkowska-Mleko
Napisz do ksiegowosc@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy administracji Poradni

Krystyna Barna┼Ť
Marta Kalemba
mgr Anna Kubas
mgr in┼╝. Katarzyna Methner 

Napisz do sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy obsługi Poradni

Małgorzata Kabaja
Edward Kasprzycki 


Powr├│t