Dla uczniów

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy, wspiera i przygotowuje uczniów do podjęcia decyzji edukacyjno– zawodowywww.perspektywy.pl/index.phpch. Pomaga uczniowi nabyć wiedzę, która pozwoli na sformułowanie realnych planów związanych z jego przyszłością zawodową. Celem pracy doradcy zawodowego z uczniem jest dostarczenie mu informacji o roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, a także zachęcenie ucznia do samopoznania i samoakceptacji.

 

Warsztaty dla uczniów:

Doradca zawodowy poprzez prowadzenie warsztatów w szkole aktywizuje uczniów do analizy informacji na temat swoich zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, przybliża świat zawodów i zagadnienia związane z rynkiem pracy.

 .

Rozmowy indywidualne:

Doradca zawodowy prowadzi rozmowy indywidualne na terenie Poradni lub w szkole.

Uczeń, na rozmowę indywidualną powinien przynieść ze szkoły informację o ocenach oraz zastanowić się nad pytaniami;

  • Jakie są moje zainteresowania?
  • Co najchętniej robię w wolnych chwilach?
  • W jakich sytuacjach czuję się najlepiej?
  • Jaka jest moja wiedza na temat zawodów, które podobają mi się?
  • Które przedmioty szkolne najbardziej mnie interesują, a które sprawiają najwięcej problemów?
  • Jak się czuję w grupie rówieśniczej, jaką rolę w grupie zajmuję najchętniej?

 

Na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym uczeń przychodzi z rodzicem lub opiekunem.

Aby skorzystać z oferty należy wcześniej skontaktować się z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 c, pod numerem telefonu 12 250 07 73, lub pod adresem: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl , lub bezpośrednio z doradcą zawodowym Agnieszką Marchewką po adresem: e-mail: amarchewka@poradnia-wieliczka.pl


Ciekawe linki:


Portal Edukacyjny Miasta Kraków: http://portaledukacyjny.krakow.pl/
Informacja europejska dla młodzieży: http://www.eurodesk.pl/
Informacje o uczelniach wyższych: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=uczelnie
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie http://wolontariat.org.pl/krakow/
Informacje o zawodach: http://www.perspektywy.pl

Informacje o szkołach i zawodach: http://www.malopolskie.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_zawody&gus=12
Mapa szkół zawodowych: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyklikaj-swoja-szkole-zawodowa.html

 


Powrót