Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Zakres dzia艂ania

 • Diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, spo艂ecznego dzieci i m艂odzie偶y
 • Diagnoza przyczyn trudno艣ci dydaktycznych i problemów wychowawczych
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii
 • Diagnoza uczniów zdolnych
 • Diagnoza pod k膮tem dojrza艂o艣ci szkolnej
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna

 • Terapia logopedyczna dzieci z opó藕nionym rozwojem mowy, wadami wymowy, j膮kaj膮cymi si臋 - indywidualna i grupowa
 • Zaj臋cia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • Prowadzenie zaj臋膰 psychoedukacyjnych dla dzieci i m艂odzie偶y
 • Prelekcje dla rodziców zgodnie ze zg艂aszanymi potrzebami
 • Zaj臋cia warsztatowe dla rodziców w zakresie wspomagania ich umiej臋tno艣ci wychowawczych
 • Konsultacje dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracuj膮cych z dzie膰mi i m艂odzie偶膮

 • Doradztwo zawodowe oraz pomoc w wyborze dalszego kierunku kszta艂cenia

 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych


repliki zegarków

Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI