Zakres działania

 • Diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży
 • Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i problemów wychowawczych
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii
 • Diagnoza uczniów zdolnych
 • Diagnoza pod kątem dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna
 • Diagnoza integracji sensorycznej

 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkającymi się - indywidualna i grupowa
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Terapia dzieci dyslektycznych
 • Terapia dzieci moczących się
 • Terapia EEG Biofeedback

 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie wspomagania ich umiejętności wychowawczych
 • Konsultacje dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

 • Doradztwo zawodowe oraz pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia

 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Mediacja


repliki zegarków

Powrót