Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Organizacja roku 2020/2021

ORGANIZACJA WSPÓ艁PRACY ZE SZKO艁AMI/PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI

I.   Poradnia zapewnia opiek臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 wszystkim dzieciom od urodzenia do rozpocz臋cia obowi膮zku szkolnego, nie ucz臋szczaj膮cym do przedszkola, mieszkaj膮cym na terenie powiatu wielickiego oraz dzieciom i uczniom ucz臋szczaj膮cym do placówek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu wielickiego.
II.  Pracownicy pedagogiczni poradni, w ramach posiadanych kwalifikacji i mo偶liwo艣ci udzielaj膮 wsparcia psychologiczno-pedagogicznego publicznym szko艂om i placówkom o艣wiatowym funkcjonuj膮cym na terenie powiatu wielickiego.
III.  Poradnia wspó艂pracuje z placówkami niepublicznymi na pro艣b臋 dyrektora danej placówki, w ramach posiadanych mo偶liwo艣ci.
IV. Zakres wspó艂pracy Poradni z placówkami o艣wiatowymi obejmuje:

  1. indywidualn膮 pomoc uczniom i nauczycielom, zw艂aszcza w tych przypadkach, w których wszystkie mo偶liwe do zastosowania w czasie obowi膮zkowych i dodatkowych zaj臋膰 edukacyjnych formy pomocy nie przynios艂y oczekiwanych efektów;
  2. w uzasadnionych przypadkach, prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w 艣rodowisku szkolnym lub grupie klasowej, w celu pog艂臋bionej diagnozy przyczyn jego trudno艣ci szkolnych;
  3. pomoc w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudno艣ci w uczeniu si臋, w tym ryzyka wyst膮pienia specyficznych trudno艣ci u uczniów klas I – III szko艂y podstawowej;
  4. wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zada艅 z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  5. udzielanie nauczycielom, na ich wniosek, pomocy w rozwi膮zywaniu problemów wychowawczych, szczególnie gdy w przedszkolu, szkole lub klasie notuje si臋 zjawiska agresji i przemocy wobec rówie艣ników i nauczycieli;
  6. podejmowanie dzia艂a艅 mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

V. Systemowe wspomaganie szkó艂 / przedszkoli, czyli pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci pracy szko艂y lub placówki :

  1. wsparcie w przeprowadzeniu rzetelnej diagnozy potrzeb placówek;
  2. pomoc w wypracowaniu planu wspomagania szko艂y/przedszkola;
  3. w miar臋 kompetencji i mo偶liwo艣ci pracowników poradni - wspomaganie w realizacji zaplanowanych przez szko艂y/przedszkola dzia艂a艅;
  4. pomoc w ewaluacji zaplanowanych form wspomagania i opracowaniu wniosków z ich realizacji.

W celu przygotowania si臋 do wdro偶enia proponowanego modelu wspó艂pracy zapraszamy Dyrektorów szkó艂 i przedszkoli, a nast臋pnie Koordynatorów wspó艂pracy z poradni膮 do udzia艂u w warsztatach prowadzonych przez pracowników poradni. Szczegó艂y zamieszczone b臋d膮 wkrótce w zak艂adce „aktualno艣ci” na naszej stronie. Zach臋camy do wspó艂pracy.

KOORDYNATOR WSPÓ艁PRACY Z PORADNI膭 (zwany dalej „koordynatorem”) – osoba odpowiedzialna za wspó艂prac臋 z poradni膮 z ramienia szko艂y/przedszkola - nauczyciel / pedagog / psycholog powo艂any przez dyrektora szko艂y/przedszkola do pe艂nienia tej roli.
Osob膮 pierwszego kontaktu szko艂y/przedszkola z poradni膮 jest OPIEKUN SZKO艁Y/PRZEDSZKOLA - psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant lub doradca zawodowy z zespo艂u wspó艂pracuj膮cego ze szko艂膮/przedszkolem, który zajmuje si臋 koordynowaniem opieki nad dan膮 placówk膮 (w tabelce – nazwisko wyró偶nione niebieskim kolorem). Z uwagi na zmianowy tryb pracy pracowników poradni oraz prac臋 w gabinetach zamiejscowych preferowany jest kontakt mailowy.

GMINA BISKUPICE

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKO艁A

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole Samorz膮dowe  w Biskupicach

tel. 12 250-74-41

przedszkolewbiskupicach@interia.pl

Alicja Kira

 

akira@poradnia-wieliczka.pl

 

2.

Przedszkole Samorz膮dowe w Tr膮bkach

tel. 12 250-63-73

przedszkole.trabki@gmail.com

Patrycja Pieter

ppieter@poradnia-wieliczka.pl

SZKO艁Y PODSTAWOWE

 1.

Szko艂a Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w  Biskupicach

tel. 12 250-76-70
spbiskupice@poczta.fm

Alicja Kira

akira@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szko艂a Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Bodzanowie

tel. 12 250-76-95

spbodzanow@gmail.com

Marzena Bartosik

mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Szko艂a Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w 艁azanach

tel. 12 250-61-55

splazany@tlen.pl

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Szko艂a Podstawowa
im. Tadeusza Ko艣ciuszki
w Przebieczanach

tel. 12 278-14-78

sp_przebieczany@interia.pl

Elwira Lenartowicz

elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

5.
Szko艂a Podstawowa im. Ks. Karola Wojty艂y w S艂awkowicach

tel. 12 451 32 28

spslawkowice@onet.pl

Agnieszka Chlanda achlanda@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Publiczna Szko艂a Podstawowa
im. B艂. O. Turchana
w Tr膮bkach

tel. 12 250-50-55

sptrabki@wp.pl

Patrycja Pieter

 

ppieter@poradnia-wieliczka.pl

 

 

 

 

GMINA GDÓW

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKO艁A

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

 1.

Przedszkole Samorz膮dowe 
w  Gdowie

tel. 12  251-41-71

gprzedszkole@o2.pl

Monika Guzik

mguzik@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Przedszkole Samorz膮dowe
w Szczytnikach

Tel. 12 451-48-38

p.szczytniki@poczta.fm


Anna Ró偶ak

arozak@poradnia-wieliczka.pl

SZKO艁Y PODSTAWOWE

 1.

Szko艂a Podstawowa
im. 艢wi臋tej Kingi
w Bilczycach

tel. 12 251-51-80

sp.bilczyce@op.pl

Barbara Motyka

bmotyka@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szko艂a Podstawowa 
im. 艢wi臋tego Jana Kantego
w Gdowie

tel. 12 251-47-66

spgdow@wp.pl

Anna Kura艅da - Korczy艅ska

akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Szko艂a Podstawowa
im. Kornela Makuszy艅skiego
w Jaroszówce

 

tel. 12 251-93-92

jaroszowkae@poczta.onet.pl

Ewelina Galuba

egaluba@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Szko艂a Podstawowa
im. 艢wi臋tej Kingi
w Ksi膮偶nicach

tel. 12 251-92-62

szp.ksiaznice@poczta.onet.pl

Ewelina Galuba

egaluba@poradnia-wieliczka.pl

 5.

 

Szko艂a Podstawowa
 im. Or艂a Bia艂ego
w Marszowicach

tel. 12 251-44-18

spmarszowice@poczta.fm

Ewa Chybi艅ska - Piekarz

epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Szko艂a Podstawowa
 im. Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II
w Niegowici

tel. 12 251 -95-14

spniegow@op.pl

Sylwia Wawrzkowicz

swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl

 7.

Szko艂a Podstawowa
im. gen. Jana Henryka D膮browskiego
w Pierzchowie

tel. 12 251-92-10

sp_pierzchow@interia.pl

Elwira Lenartowicz

elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

8.

Szko艂a Podstawowa
im. Janiny Porazi艅skiej
w Szczytnikach

tel. 12 284-56-81

szczytniki1@poczta.onet.pl

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

9.

Szko艂a Podstawowa
im. Tadeusza Ko艣ciuszki
 w Wiatowicach

tel. 12 251-90-90

szpwiatowice@vp.pl

Ma艂gorzata Wo藕niak

mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

10.

Szko艂a Podstawowa
im. 艢wi臋tej Jadwigi Królowej w Winiarach

tel. 12 251-72-27

spwdyrektor@interia.pl

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

11.

Szko艂a Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Zr臋czycach

tel. 12 251-48-30

szkolazreczyce@poczta.fm

Joanna Buko

jbuko@poradnia-wieliczka.pl

SZKO艁Y PONADPODSTAWOWE

1 .

Zespó艂 Szkó艂
w Gdowie

 

tel. 12 451-44-58

logdow@poczta.onet.pl

Anna Kuranda-Korczy艅ska


akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 

GMINA K艁AJ

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKO艁A

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole Samorz膮dowe w K艂aju

tel. 12 284-12-87

przedszkoleklaj@op.pl

Monika Guzik

mguzik@poradnia-wieliczka.pl

2.

Przedszkole Samorz膮dowe w D膮browie

tel. 12 284-13-32

przedszkoledabrowa@o2.pl

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

SZKO艁Y PODSTAWOWE

 1.

Szko艂a Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

z Oddzia艂ami Integracyjnymi
w
Grodkowicach

tel. 12 284-54-64

sp_grodkowice@poczta.fm

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Zespó艂 Szkó艂 Ogólnokszta艂c膮cych
im. Ks. Jerzego Popie艂uszki
w Brzeziu

tel. 12 284-50-11

brzezieszkola@vp.pl

Martyna Wa艅czyk

mwanczyk@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Zespó艂 Szkó艂 Ogólnokszta艂c膮cych
im. Ks. Jana Twardowskiego

w K艂aju

tel. 12 284- 11-76

spklaj@poczta.onet.pl, dyrektor@spklaj.edu.pl


Martyna Wa艅czyk

mwanczyk@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Zespó艂 Szkó艂 Ogólnokszta艂c膮cych im. 艢wi臋tej Królowej Jadwigi
w Szarowie

tel. 12 284-11-99

gimszarow@interia.pl

 

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

 5.

Zespó艂 Szkó艂 Ogólnokszta艂c膮cych im. Tadeusza Ko艣ciuszki
w Targowisku

tel. 12 284-14-69

zsotargow@op.pl

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl 

  

GMINA NIEPO艁OMICE

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKO艁A

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

SZKO艁Y PODSTAWOWE

1.

Szko艂a Podstawowa nr 1 w Niepo艂omicach

tel. 12 281 - 11 - 54

sekretariat@sp1niepolomice.pl

Anna Pawlaczyk apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szko艂a Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Niepo艂omicach

tel. 12 281-10 -85

sp.niepolomice@interia.pl


Sylwia Wawrzkowicz


swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl 3.

Szko艂a Podstawowa nr 3 im. W艂odzimierza Puchalskiego w Niepo艂omicach

tel. 12 281-10-51

zsp.niep@gmail.com


Marzena Bartosik


mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

4. Spo艂eczna Szko艂a Podstawowa im. Lady Sue Ryder Jazy

tel. 570-455-075

szkola@sueryder.pl

Anna Pawlaczyk apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

5.

Szko艂a Podstawowa
im. 艣w. Jadwigi Królowej Polski w Pod艂臋偶u

tel. 12 281-80 -14

sppodleze@gmail.com

Anna Kura艅da - Korczy艅ska


akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Szko艂a Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
w Stani膮tkach

tel. 12 281 - 80 - 61 sp_staniatki@poczta.onet.pl

Sylwia Wawrzkowicz

swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl

 7.

Szko艂a Podstawowa im. Stanis艂awa Wyspia艅skiego
w Suchorabie

tel. 12 284-59-84
suchoraba@poczta.onet.pl

Anna Ró偶ak

arozak@poradnia-wieliczka.pl

 8.

Szko艂a Podstawowa
im. Wincentego Witosa
w Woli Batorskiej

tel. 12 281-60-05

szkolawb@poczta.fm

Anna Pawlaczyk


apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

9.

Szko艂a Podstawowa
im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej

tel. 12 281-68-63

wola_zabierzowska@interia.pl

Anna Pawlaczyk

apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl


 10.

Szko艂a Podstawowa
im. Stefana 呕eromskiego
w Zabierzowie Boche艅skim

tel. 12 281-68 -42

spzab@wp.pl

Agnieszka Chlanda

achlanda@poradnia-wieliczka.pl

 11.

Szko艂a Podstawowa
im. Marsza艂ka Józefa Pi艂sudskiego w Zagórzu

tel. 12 281-89-90
szkola@spzagorze.nazwa.pl

Marzena Bartosik

mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

12.

Szko艂a Podstawowa
im. 艢w. Jana Bosko
w Zakrzowie

tel. 12 281-80 -17

spzakrzow@interia.pl

Agnieszka Chlanda

achlanda@poradnia-wieliczka.pl

SZKO艁Y PONADPODSTAWOWE

1 .

Zespó艂 Szkó艂 im. Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II w Niepo艂omicach

tel. 12 281-16-94

zs.niepo@poczta.onet.pl

Agnieszka Marchewka


amarchewka@poradnia-wieliczka.pl


 

2.

Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepo艂omicach

tel. 12 281-00-21

ckziuniepolomice@op.pl

Agnieszka Marchewka


amarchewka@poradnia-wieliczka.pl


 

 

 

 

 

GMINA  WIELICZKA

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKO艁A

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole nr 1
w Wieliczce

tel. 12 278 -12-49

przedszkolenr1@o2.pl

Ewa Chybi艅ska-Piekarz

epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

2.

Przedszkole nr 2
w Wieliczce

tel. 12 278 -36 -77

przedszkole@ps2.wieliczka.eu

Ewelina Galuba

egaluba@poradnia-wieliczka.pl

3.

Przedszkole nr 3
w Wieliczce

tel. 12 278-10-99

przedszkolesamnr3@o2.pl

Patrycja Pieter

ppieter@poradnia-wieliczka.pl

4.

Przedszkole nr 4
w Wieliczce

tel. 12 278 -18-65

ps4wieliczka@interia.eu

Urszula Czernecka

uczernecka@poradnia-wieliczka.pl

5.

Przedszkole nr 5
im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

tel. 12 294-91-68

dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu

Anna Ró偶ak

arozak@poradnia-wieliczka.pl

6.

Samorz膮dowe Przedszkole w Mietniowie

tel. 12 278-16-00

ps_mietniow@poczta.onet.pl

Ewa Chybi艅ska-Piekarz

epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

7.

Samorz膮dowe Przedszkole w Ko藕micach Wielkich

tel. 12 250-15-07

maluchewy@interia.pl


Monika Guzik

mguzik@poradnia-wieliczka.pl

8.

Samorz膮dowe Przedszkole
w 艢ledziejowicach

tel. 12 251-12 -07

monika_stos@poczta.onet.pl

Ma艂gorzata Bieszko

mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

9.

Samorz膮dowe Przedszkole w Strumianach

tel. 12 251-16-87

przedszkolestrumiany@interia.pl

Ewa Chybi艅ska-Piekarz


epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

10.

Samorz膮dowe Przedszkole w Sierczy

tel. 728 341 380

predszkole.siercza@gmail.comSZKO艁Y PODSTAWOWE

 1.

Szko艂a Podstawowa
w Byszycach

tel. 12 451-13-91

spbyszyce@interia.pl


Martyna Wa艅czyk

mwanczyk@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szko艂a Podstawowa
im. Macieja Szarka
w Grabiu

tel . 12 252-13-31

spgrabie@wp.pl

Ma艂gorzata Bieszko

mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Szko艂a Podstawowa
im. Emilii Podoskiej

w Grajowie 

tel. 12 278-32-06

dyr.spgrajow@poczta.pl


Anna Chmielarz

achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Szko艂a Podstawowa

w  im. Jana Paw艂a II Golkowicach

tel. 12 650-90-00

spgolkowice@op.pl

Ma艂gorzata Wo藕niak


mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

 5.

Szko艂a Podstawowa im. Kornela Makuszy艅skiego w Gorzkowie

tel. 12 250-21-20

spgorzkow168@poczta.onet.pl

Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Szko艂a Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej
w Janowicach

tel. 12 250 -13-99

janowice01@op.pl

Anna Chmielarz

achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

 7.

Szko艂a Podstawowa im. Obro艅ców Westerplatte
w Ko藕micach Wielkich

tel. 12 250-14-66

spkozmice@op.pl

Barbara Urbanikburbanik@poradnia-wieliczka.pl


 8.

Szko艂a Podstawowa
im. Anny Iskry w Mietniowie z fili膮
w Pawlikowicach

tel. 12 278-30-94

szkola.mietniow@wp.pl

Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

 9.

Szko艂a Podstawowa
im. 艢wi臋tej Kingi
w Podstolicach

tel. 12 451-81-59

sppodstolice@op.pl

Ma艂gorzata Wo藕niak

mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

10.

Szko艂a Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Raciborsku

tel. 12 451-37-60

szkolaraciborsko@op.pl

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

11.

Szko艂a Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w Sierczy

tel. 12 651-54-97 

sekretariat@sp-siercza.pl

Kamila Morzyniec

kmorzyniec@poradnia-wieliczka.pl

12.

Szko艂a Podstawowa
im. Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

tel. 12 451-81-34

spsygneczow@wp.pl

Urszula Czernecka

uczernecka@poradnia-wieliczka.pl

13.

Szko艂a Podstawowa
im. Jana Paw艂a II w 艢
ledziejowicach

tel. 12 251-12-00

sspodstawowa@wp.pl

Ma艂gorzata Bieszko

mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

14.

Szko艂a Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w W臋grzcach Wielkich

tel. 12 251-13-73

sspww@wp.pl

Anna Chmielarz

achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

15.

Szko艂a Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Ko艣ciuszki
w Wieliczce z fili膮
w Su艂kowie

tel. 12 278-11-77

szkola2@onet.pl


Elwira Lenartowicz

elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

16.

Szko艂a Podstawowa nr 3 im. Miko艂aja Kopernika
w Wieliczce

tel. 12 278-13-66

ssp3wieliczka@poczta.onet.pl


Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

17.

Szko艂a Podstawowa nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce

tel. 12 653-38-88

sspnr4ww@interia.pl

Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

18.

Zespó艂 Szkó艂 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

tel. 12 278-52-78
zss@powiatwielicki.pl

Urszula Czernecka

uczernecka@poradnia-wieliczka.pl


SZKO艁Y PONADPODSTAWOWE

1 .

Liceum Ogólnokszta艂c膮ce im. Jana Matejki
w Wieliczce

tel. 12 289-32-77

lo@powiatwielicki.pl

Anna Kura艅da-Korczy艅skaakorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce

tel. 12 289-17-40

szkola@pckziu-wieliczka.pl

Agnieszka Marchewka

amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

 


 

 

 

 


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI