Organizacja roku 2020/2021

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI/PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI

I.   Poradnia zapewnia opiekę psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nie uczęszczającym do przedszkola, mieszkającym na terenie powiatu wielickiego oraz dzieciom i uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu wielickiego.
II.  Pracownicy pedagogiczni poradni, w ramach posiadanych kwalifikacji i możliwości udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznego publicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie powiatu wielickiego.
III.  Poradnia współpracuje z placówkami niepublicznymi na prośbę dyrektora danej placówki, w ramach posiadanych możliwości.
IV. Zakres współpracy Poradni z placówkami oświatowymi obejmuje:

  1. indywidualną pomoc uczniom i nauczycielom, zwłaszcza w tych przypadkach, w których wszystkie możliwe do zastosowania w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formy pomocy nie przyniosły oczekiwanych efektów;
  2. w uzasadnionych przypadkach, prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym lub grupie klasowej, w celu pogłębionej diagnozy przyczyn jego trudności szkolnych;
  3. pomoc w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;
  4. wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  5. udzielanie nauczycielom, na ich wniosek, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szczególnie gdy w przedszkolu, szkole lub klasie notuje się zjawiska agresji i przemocy wobec rówieśników i nauczycieli;
  6. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

V. Systemowe wspomaganie szkół / przedszkoli, czyli pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki :

  1. wsparcie w przeprowadzeniu rzetelnej diagnozy potrzeb placówek;
  2. pomoc w wypracowaniu planu wspomagania szkoły/przedszkola;
  3. w miarę kompetencji i możliwości pracowników poradni - wspomaganie w realizacji zaplanowanych przez szkoły/przedszkola działań;
  4. pomoc w ewaluacji zaplanowanych form wspomagania i opracowaniu wniosków z ich realizacji.

W celu przygotowania się do wdrożenia proponowanego modelu współpracy zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli, a następnie Koordynatorów współpracy z poradnią do udziału w warsztatach prowadzonych przez pracowników poradni. Szczegóły zamieszczone będą wkrótce w zakładce „aktualności” na naszej stronie. Zachęcamy do współpracy.

KOORDYNATOR WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ (zwany dalej „koordynatorem”) – osoba odpowiedzialna za współpracę z poradnią z ramienia szkoły/przedszkola - nauczyciel / pedagog / psycholog powołany przez dyrektora szkoły/przedszkola do pełnienia tej roli.
Osobą pierwszego kontaktu szkoły/przedszkola z poradnią jest OPIEKUN SZKOŁY/PRZEDSZKOLA - psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant lub doradca zawodowy z zespołu współpracującego ze szkołą/przedszkolem, który zajmuje się koordynowaniem opieki nad daną placówką (w tabelce – nazwisko wyróżnione niebieskim kolorem). Z uwagi na zmianowy tryb pracy pracowników poradni oraz pracę w gabinetach zamiejscowych preferowany jest kontakt mailowy.

GMINA BISKUPICE

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKOŁA

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole Samorządowe  w Biskupicach

tel. 12 250-74-41

przedszkolewbiskupicach@interia.pl

Alicja Kira

 

akira@poradnia-wieliczka.pl

 

2.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach

tel. 12 250-63-73

przedszkole.trabki@gmail.com

Patrycja Pieter

ppieter@poradnia-wieliczka.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE

 1.

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w  Biskupicach

tel. 12 250-76-70
spbiskupice@poczta.fm

Alicja Kira

akira@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Bodzanowie

tel. 12 250-76-95

spbodzanow@gmail.com

Marzena Bartosik

mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Łazanach

tel. 12 250-61-55

splazany@tlen.pl

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Przebieczanach

tel. 12 278-14-78

sp_przebieczany@interia.pl

Elwira Lenartowicz

elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

5.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach

tel. 12 451 32 28

spslawkowice@onet.pl

Agnieszka Chlanda achlanda@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bł. O. Turchana
w Trąbkach

tel. 12 250-50-55

sptrabki@wp.pl

Patrycja Pieter

 

ppieter@poradnia-wieliczka.pl

 

 

 

 

GMINA GDÓW

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKOŁA

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

 1.

Przedszkole Samorządowe 
w  Gdowie

tel. 12  251-41-71

gprzedszkole@o2.pl

Monika Guzik

mguzik@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Przedszkole Samorządowe
w Szczytnikach

Tel. 12 451-48-38

p.szczytniki@poczta.fm


Anna Różak

arozak@poradnia-wieliczka.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE

 1.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Kingi
w Bilczycach

tel. 12 251-51-80

sp.bilczyce@op.pl

Barbara Motyka

bmotyka@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szkoła Podstawowa 
im. Świętego Jana Kantego
w Gdowie

tel. 12 251-47-66

spgdow@wp.pl

Anna Kurańda - Korczyńska

akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaroszówce

 

tel. 12 251-93-92

jaroszowkae@poczta.onet.pl

Ewelina Galuba

egaluba@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Kingi
w Książnicach

tel. 12 251-92-62

szp.ksiaznice@poczta.onet.pl

Ewelina Galuba

egaluba@poradnia-wieliczka.pl

 5.

 

Szkoła Podstawowa
 im. Orła Białego
w Marszowicach

tel. 12 251-44-18

spmarszowice@poczta.fm

Ewa Chybińska - Piekarz

epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Szkoła Podstawowa
 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niegowici

tel. 12 251 -95-14

spniegow@op.pl

Sylwia Wawrzkowicz

swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl

 7.

Szkoła Podstawowa
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Pierzchowie

tel. 12 251-92-10

sp_pierzchow@interia.pl

Elwira Lenartowicz

elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

8.

Szkoła Podstawowa
im. Janiny Porazińskiej
w Szczytnikach

tel. 12 284-56-81

szczytniki1@poczta.onet.pl

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

9.

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
 w Wiatowicach

tel. 12 251-90-90

szpwiatowice@vp.pl

Małgorzata Woźniak

mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

10.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach

tel. 12 251-72-27

spwdyrektor@interia.pl

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

11.

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Zręczycach

tel. 12 251-48-30

szkolazreczyce@poczta.fm

Joanna Buko

jbuko@poradnia-wieliczka.pl

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1 .

Zespół Szkół
w Gdowie

 

tel. 12 451-44-58

logdow@poczta.onet.pl

Anna Kuranda-Korczyńska


akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 

GMINA KŁAJ

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKOŁA

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

tel. 12 284-12-87

przedszkoleklaj@op.pl

Monika Guzik

mguzik@poradnia-wieliczka.pl

2.

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie

tel. 12 284-13-32

przedszkoledabrowa@o2.pl

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE

 1.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

z Oddziałami Integracyjnymi
w
Grodkowicach

tel. 12 284-54-64

sp_grodkowice@poczta.fm

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Brzeziu

tel. 12 284-50-11

brzezieszkola@vp.pl

Martyna Wańczyk

mwanczyk@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Ks. Jana Twardowskiego

w Kłaju

tel. 12 284- 11-76

spklaj@poczta.onet.pl, dyrektor@spklaj.edu.pl


Martyna Wańczyk

mwanczyk@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Świętej Królowej Jadwigi
w Szarowie

tel. 12 284-11-99

gimszarow@interia.pl

 

Aneta Lembas

alembas@poradnia-wieliczka.pl

 5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki
w Targowisku

tel. 12 284-14-69

zsotargow@op.pl

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl 

  

GMINA NIEPOŁOMICE

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKOŁA

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

SZKOŁY PODSTAWOWE

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach

tel. 12 281 - 11 - 54

sekretariat@sp1niepolomice.pl

Anna Pawlaczyk apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Niepołomicach

tel. 12 281-10 -85

sp.niepolomice@interia.pl


Sylwia Wawrzkowicz


swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl 3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach

tel. 12 281-10-51

zsp.niep@gmail.com


Marzena Bartosik


mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

4. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder Jazy

tel. 570-455-075

szkola@sueryder.pl

Anna Pawlaczyk apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

5.

Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu

tel. 12 281-80 -14

sppodleze@gmail.com

Anna Kurańda - Korczyńska


akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
w Staniątkach

tel. 12 281 - 80 - 61 sp_staniatki@poczta.onet.pl

Sylwia Wawrzkowicz

swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl

 7.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
w Suchorabie

tel. 12 284-59-84
suchoraba@poczta.onet.pl

Anna Różak

arozak@poradnia-wieliczka.pl

 8.

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa
w Woli Batorskiej

tel. 12 281-60-05

szkolawb@poczta.fm

Anna Pawlaczyk


apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

9.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej

tel. 12 281-68-63

wola_zabierzowska@interia.pl

Anna Pawlaczyk

apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl


 10.

Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Zabierzowie Bocheńskim

tel. 12 281-68 -42

spzab@wp.pl

Agnieszka Chlanda

achlanda@poradnia-wieliczka.pl

 11.

Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu

tel. 12 281-89-90
szkola@spzagorze.nazwa.pl

Marzena Bartosik

mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

12.

Szkoła Podstawowa
im. Św. Jana Bosko
w Zakrzowie

tel. 12 281-80 -17

spzakrzow@interia.pl

Agnieszka Chlanda

achlanda@poradnia-wieliczka.pl

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1 .

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

tel. 12 281-16-94

zs.niepo@poczta.onet.pl

Agnieszka Marchewka


amarchewka@poradnia-wieliczka.pl


 

2.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepołomicach

tel. 12 281-00-21

ckziuniepolomice@op.pl

Agnieszka Marchewka


amarchewka@poradnia-wieliczka.pl


 

 

 

 

 

GMINA  WIELICZKA

LP.

PRZEDSZKOLE/
SZKOŁA

KONTAKT

PRACOWNICY PORADNI

KONTAKT

PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole nr 1
w Wieliczce

tel. 12 278 -12-49

przedszkolenr1@o2.pl

Ewa Chybińska-Piekarz

epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

2.

Przedszkole nr 2
w Wieliczce

tel. 12 278 -36 -77

przedszkole@ps2.wieliczka.eu

Ewelina Galuba

egaluba@poradnia-wieliczka.pl

3.

Przedszkole nr 3
w Wieliczce

tel. 12 278-10-99

przedszkolesamnr3@o2.pl

Patrycja Pieter

ppieter@poradnia-wieliczka.pl

4.

Przedszkole nr 4
w Wieliczce

tel. 12 278 -18-65

ps4wieliczka@interia.eu

Urszula Czernecka

uczernecka@poradnia-wieliczka.pl

5.

Przedszkole nr 5
im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

tel. 12 294-91-68

dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu

Anna Różak

arozak@poradnia-wieliczka.pl

6.

Samorządowe Przedszkole w Mietniowie

tel. 12 278-16-00

ps_mietniow@poczta.onet.pl

Ewa Chybińska-Piekarz

epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

7.

Samorządowe Przedszkole w Koźmicach Wielkich

tel. 12 250-15-07

maluchewy@interia.pl


Monika Guzik

mguzik@poradnia-wieliczka.pl

8.

Samorządowe Przedszkole
w Śledziejowicach

tel. 12 251-12 -07

monika_stos@poczta.onet.pl

Małgorzata Bieszko

mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

9.

Samorządowe Przedszkole w Strumianach

tel. 12 251-16-87

przedszkolestrumiany@interia.pl

Ewa Chybińska-Piekarz


epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

10.

Samorządowe Przedszkole w Sierczy

tel. 728 341 380

predszkole.siercza@gmail.comSZKOŁY PODSTAWOWE

 1.

Szkoła Podstawowa
w Byszycach

tel. 12 451-13-91

spbyszyce@interia.pl


Martyna Wańczyk

mwanczyk@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Szkoła Podstawowa
im. Macieja Szarka
w Grabiu

tel . 12 252-13-31

spgrabie@wp.pl

Małgorzata Bieszko

mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

 3.

Szkoła Podstawowa
im. Emilii Podoskiej

w Grajowie 

tel. 12 278-32-06

dyr.spgrajow@poczta.pl


Anna Chmielarz

achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

 4.

Szkoła Podstawowa

w  im. Jana Pawła II Golkowicach

tel. 12 650-90-00

spgolkowice@op.pl

Małgorzata Woźniak


mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

 5.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie

tel. 12 250-21-20

spgorzkow168@poczta.onet.pl

Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

 6.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej
w Janowicach

tel. 12 250 -13-99

janowice01@op.pl

Anna Chmielarz

achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

 7.

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte
w Koźmicach Wielkich

tel. 12 250-14-66

spkozmice@op.pl

Barbara Urbanikburbanik@poradnia-wieliczka.pl


 8.

Szkoła Podstawowa
im. Anny Iskry w Mietniowie z filią
w Pawlikowicach

tel. 12 278-30-94

szkola.mietniow@wp.pl

Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

 9.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Kingi
w Podstolicach

tel. 12 451-81-59

sppodstolice@op.pl

Małgorzata Woźniak

mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

10.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Raciborsku

tel. 12 451-37-60

szkolaraciborsko@op.pl

Jadwiga Janiczak

jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

11.

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w Sierczy

tel. 12 651-54-97 

sekretariat@sp-siercza.pl

Kamila Morzyniec

kmorzyniec@poradnia-wieliczka.pl

12.

Szkoła Podstawowa
im. Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

tel. 12 451-81-34

spsygneczow@wp.pl

Urszula Czernecka

uczernecka@poradnia-wieliczka.pl

13.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Ś
ledziejowicach

tel. 12 251-12-00

sspodstawowa@wp.pl

Małgorzata Bieszko

mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

14.

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Węgrzcach Wielkich

tel. 12 251-13-73

sspww@wp.pl

Anna Chmielarz

achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

15.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Wieliczce z filią
w Sułkowie

tel. 12 278-11-77

szkola2@onet.pl


Elwira Lenartowicz

elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

16.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Wieliczce

tel. 12 278-13-66

ssp3wieliczka@poczta.onet.pl


Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

17.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce

tel. 12 653-38-88

sspnr4ww@interia.pl

Barbara Urbanik

burbanik@poradnia-wieliczka.pl

18.

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

tel. 12 278-52-78
zss@powiatwielicki.pl

Urszula Czernecka

uczernecka@poradnia-wieliczka.pl


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1 .

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki
w Wieliczce

tel. 12 289-32-77

lo@powiatwielicki.pl

Anna Kurańda-Korczyńskaakorczynska@poradnia-wieliczka.pl

 2.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce

tel. 12 289-17-40

szkola@pckziu-wieliczka.pl

Agnieszka Marchewka

amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

 


 

 

 

 


Powrót