06-09-2019

Trening Umiejętności Społecznych

Dla dzieci z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem.

Więcej

04-09-2019

Zakończenie rekrutacji na zajęcia Gimnastyka sensoryczna

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia Gimnastyka Sensoryczna. Dziękujemy za liczne zainteresowanie. Pozostałych chętnych zapraszamy na kolejna edycję.

Więcej

04-09-2019

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-7 letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych.

Więcej

03-09-2019

Rekrutacja na zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas IV– VIII szkół podstawowych. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach.

Więcej

03-09-2019

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia KoncentRAKI i KoncentRACZKI

Są to zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi i pamięci: I grupa: klasa I-III (KoncentRACZKI); II grupa: klasa IV-VI (KoncentRAKI).

Więcej

03-09-2019

Twórczomyślowy zawrót głowy, czyli trening twórczości dla dzieci zdolnych

Twoje dziecko dobrze się uczy, ale w szkole brakuje mu wyzwań? Szukasz sposobu na to, by wspierać rozwój jego zdolności w odpowiedni dla niego sposób? Te zajęcia są dla Was! Zapraszamy na pełną przygód wyprawę do świata wyobraźni! Będziemy twórczo się bawić, gimnastykować umysł i rozwijać kreatywne myślenie.

Więcej

03-09-2019

Rekrutacja na zajęcia - Terapia pedagogiczna

Zapraszamy na zajęcia terapii pedagogicznej (praca korekcyjno-kompensacyjna, usprawniająco-stymulująca) skierowane do dzieci i uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz trudnościami rozwojowymi, w wieku od rocznego przygotowania przedszkolnego do klasy IV szkoły podstawowej. W ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń dyslektycznych oraz zaburzeń rozwojowych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, gry i zabawy stymulujące, elementy terapii ręki.

Więcej

02-09-2019

Zakończenie rekrutacji na zajęcia socjoterapeutyczne "PoMosty"

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia socjoterapeutyczne "PoMosty". Dziękujemy za liczne zainteresowanie. Pozostałych chętnych zapraszamy na kolejna edycję.

Więcej

NOWSZE WPISY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

STARSZE WPISY