Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Zasady pracy z dzieckiem z dysleksj膮

Dysleksja


Je偶eli trudno艣ci w pisaniu i czytaniu u dziecka wynikaj膮 ze stwierdzonej przez specjalist贸w dysleksji lub zagro偶enia ni膮, ma ono szczeg贸lne potrzeby edukacyjne. Oznacza to konieczno艣膰 dostosowania wymaga艅 odno艣nie pisania i czytania do tych potrzeb, poprzez:

 


1.    Kompensacj臋 zaburze艅 poprzez zmian臋 metod nauki czytania i pisania.

Zmiana metody uczenia obu umiej臋tno艣ci na zgodn膮 z potrzebami dziecka, na przyk艂ad zastosowanie metody sylabowej lub symultaniczno-sekwencyjnej wymaga:

 • Wskazania i zastosowania odpowiednich podr臋cznik贸w i 膰wicze艅 umo偶liwiaj膮cych tak膮 nauk臋.
 • Zapewnienia dziecku odpowiedniej do indywidualnych potrzeb ilo艣ci czasu na opanowanie czytania i pisania.
 • Kompensowania trudno艣ci wynikaj膮cych ze s艂abego opanowania czytania
  i pisania dziecka, aby mog艂o odpowiednio do swojego potencja艂u intelektualnego nabywa膰 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci szkolne ze wszystkich przedmiot贸w, a wi臋c:

  - dostosowania tekst贸w, kt贸rymi pos艂uguje si臋 dziecko do jego aktualnych umiej臋tno艣ci,

  - rozwijanie umiej臋tno艣ci samodzielnej pracy z tekstem,

  - g艂o艣nego odczytywania tre艣ci polece艅 i zada艅,

  - podczas sprawdzania wiadomo艣ci zast膮pienia pisemnej formy wypowiedzi ustn膮,

  - zapewnienia dost臋pu do „ksi膮偶ki m贸wionej”,

  - rozdzielenie oceny tre艣ci wypowiedzi od strony ortograficznej

   

2.    Korekcj臋 zaburzonych funkcji poznawczych poprzez:

 • Zastosowanie 膰wicze艅 korekcyjno-kompensacyjnych. Im wcze艣niej podejmie si臋 艣rodki zaradcze tym wi臋ksza b臋dzie ich skuteczno艣膰!

 

Prawie ka偶de dziecko z dysleksj膮 do艣wiadcza pora偶ki ju偶 na wczesnym etapie nauczania, kiedy mimo entuzjazmu zwi膮zanego z p贸j艣ciem do szko艂y, podejmowanych pr贸b i dobrych ch臋ci, nie potrafi opanowa膰 szkolnych umiej臋tno艣ci. Nie pozostaje to bez wp艂ywu na jego rozw贸j emocjonalny, poczucie w艂asnej warto艣ci obraz siebie w roli ucznia, kt贸re cz臋sto s膮 zani偶one,  a dziecko stosuje mechanizmy obronne jak unikanie, wycofanie lub deprecjonowanie warto艣ci uczenia si臋 i szko艂y.

 

Dlatego niezale偶nie od wieku nale偶y uwzgl臋dnia膰 wynikaj膮ce z dysleksji potrzeby jak:

 • Zrozumienia ze strony doros艂ych – rodzic贸w i nauczycieli, zamiast obwiniania za niepowodzenia i stawianie wymaga艅 niemo偶liwych do spe艂nienia.
 •  Rzeczowego wyja艣nienia przyczyn niepowodze艅.
 • Wskazania efektywnych sposob贸w poradzenia sobie z nimi i stanowczego dopilnowania ich realizacji.
 • Przestrzegania poprawno艣ci wykonania zaleconych przez specjalist贸w zada艅.
 • Systematycznej pomocy w wykonywaniu koniecznych 膰wicze艅, tam gdzie to niezb臋dne.
 • Rozwijania samodzielno艣ci i odpowiedzialno艣ci za w艂asn膮 nauk臋.
 •  Motywowania do wzmo偶onego wysi艂ku poprzez koncentracj臋 na sukcesach nawet najdrobniejszych, docenianie wysi艂ku dziecka, zrozumienie jego trudno艣ci i zniech臋cenia.
 •  Cierpliwo艣ci doros艂ych i rozwijania tej cechy u dziecka.
 •  Wyja艣nienia r贸wie艣nikom przyczyn trudno艣ci i uczenia si臋 w inny ni偶 wszyscy spos贸b.
 • Wskazywanie pozytywnych cech dziecka jak wytrwa艂o艣膰, dzielno艣膰, cierpliwo艣膰, pracowito艣膰, wiedza, zainteresowania oraz stwarzanie warunk贸w dla ujawniania tych mocnych stron dziecka w klasie.

 


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI