Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Poj臋cia stosowane w opiniach

Dysleksja


1.   
Ocena rozwoju poznawczego

 • Funkcje poznawcze – zesp贸艂 proces贸w, dzi臋ki kt贸rym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauwa偶amy stosunki mi臋dzy nimi. Obejmuj膮: pami臋膰 , uwag臋, wra偶enia i spostrze偶enie wzrokowe, s艂uchowo- j臋zykowe, dotykowe, kinestetyczne, orientacje w schemacie cia艂a i kierunkach w przestrzeni
 • Poziom intelektualny (umys艂owy) – ocena funkcjonowania podstawowych zdolno艣ci werbalnych (s艂owno-poj臋ciowych) oraz niewerbalnych
  (wykonawczych) dokonywana za pomoc膮 standaryzowanych test贸w inteligencji
 • Integracja percepcyjno-motoryczna – prawid艂owy rozw贸j proces贸w poznawczych, wsp贸艂dzia艂aj膮cy z czynno艣ciami ruchowymi
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zharmonizowanie funkcji wzrokowych
  i ruchowych ( manipulacyjnych), wsp贸艂praca r臋ki i oka
 • Pami臋膰 mimowolna (mechaniczna)  –  zdolno艣膰 do przyswajania wiedzy
  w spos贸b nieu艣wiadomiony, mimowolny
 •  Pami臋膰 wzrokowa – zdolno艣膰 do utrwalania i przypominania informacji podanej w formie wizualnej (czyli zapami臋tywanie spostrze偶e艅 wzrokowych; zdolno艣膰 do wzrokowego uczenia si臋) i dzi臋ki temu przyswajania wiedzy
 • Pami臋膰 s艂uchowa – zdolno艣膰 do utrwalania i przypominania informacji d藕wi臋kowej (zapami臋tywanie spostrze偶e艅 werbalnych i niewerbalnych; zdolno艣膰 do uczenia si臋 s艂uchowego) i dzi臋ki temu przyswajania wiedzy
 • Pami臋膰 bezpo艣rednia (艣wie偶a) – zdolno艣膰 do zapami臋tania
  i natychmiastowego odtworzenia spostrzeganego wzrokowo lub s艂uchowo materia艂u.
 • Pami臋膰 fonologiczna – zdolno艣膰 do zapami臋tywania i  prawid艂owego odtwarzania kolejno艣ci  g艂osek w wyrazach
 • Pami臋膰 operacyjna – zdolno艣膰 do przyswajania, utrwalania i przypominania okre艣lonych operacji czy dzia艂a艅 utrzymywanych w pami臋ci
 • Pojemno艣膰 pami臋ci – okre艣la stosunek ilo艣ci zapami臋tanych i prawid艂owo odtworzonych informacji do ilo艣ci informacji podanych do zapami臋tania
 • Wierno艣膰 pami臋ci – okre艣la stopie艅 identyczno艣ci informacji zapami臋tanych
  z  informacj膮 podana w formie werbalnej lub graficznej
 • Gotowo艣膰 pami臋ci – zdolno艣膰 do szybkiego odtwarzania informacji zapami臋tanych
 • Pami臋膰 sekwencyjna – zdolno艣膰 do przyswajania, utrwalania i przypominania sekwencji cyfr
 • Rozw贸j psychoruchowy harmonijny – ca艂o艣膰 proces贸w psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijaj膮cych si臋 w spos贸b harmonijny czyli tak, 偶e nie stwierdza si臋 wi臋kszych odchyle艅 od poziomu typowego dla danego wieku 偶ycia
 • Rozw贸j psychoruchowy nieharmonijny – zak艂贸cenia tempa rozwoju poszczeg贸lnych sfer (proces贸w orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych)
 • Deficyty rozwojowe (inaczej parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, jeszcze inaczej: dysfunkcje) – op贸藕nienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju okre艣lonych funkcji
 • Umiej臋tno艣ci metafonologiczne – wykszta艂cona 艣wiadomo艣膰 d藕wi臋kowych      struktur mowy 

 

2.    Ocena percepcji wzrokowej 

 •  Percepcja wzrokowa – zdolno艣膰 do rozpoznawania i r贸偶nicowania bod藕c贸w wzrokowych  oraz umiej臋tno艣膰 ich interpretowania
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej – zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia spostrzegania i r贸偶nicowania kszta艂t贸w, rejestracji po艂o偶enia przestrzennego przedmiot贸w
 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – brak wsp贸艂dzia艂ania
  i zharmonizowania funkcji wzrokowych i ruchowych- manipulacyjnych
 • Tempo uczenia si臋 wzrokowo-ruchowego – szybko艣膰 uczenia si臋 pisania symboli graficznych, oparta na koordynacji oka i r臋ki, uzale偶niona od prawid艂owego spostrzegania symboli, prawid艂owej sprawno艣ci ruchowej r膮k
  i silnej lateralizacji
 • Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak lub nie w pe艂ni wykszta艂cona orientacja w prawej i lewej stronie cia艂a oraz w kierunkach przestrzeni


3.    Ocena percepcji s艂uchowej i funkcji s艂uchowo- j臋zykowych 

 • Percepcja s艂uchowa – zdolno艣膰 do odbioru d藕wi臋k贸w, ich rozpoznawania
  i r贸偶nicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich do艣wiadcze艅
 • Zaburzenia s艂uchu fonemowego – trudno艣ci w postrzeganiu d藕wi臋k贸w mowy czyli w odr贸偶nianiu g艂osek i r贸偶ni膮cych je cech dystynktywnych
 • Zaburzenia umiej臋tno艣ci fonologicznych – trudno艣ci w operowaniu cz膮stkami fonologicznymi mowy, takimi jak g艂oski, sylaby, logotomy
 • Niskie (s艂abe) umiej臋tno艣ci metafonologiczne – brak lub s艂abo  wykszta艂cona 艣wiadomo艣膰 d藕wi臋kowych struktur mowy 

 

4.    Ocena innych obszar贸w funkcjonowania ucznia 

 •  sfery emocjonalnej (zw艂aszcza poziomu l臋ku szkolnego)
 •  sfery motywacyjnej  cz臋sto poziom motywacji do nauki)
 •  czasem aspekt贸w rozwoju osobowo艣ci ucznia

 

 

 


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI