11-05-2020

Procedury bezpiecznej i higienicznej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Działania związane z diagnozą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną, konieczną do wydania orzeczeń i opinii realizujemy w warunkach pandemii – dlatego, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, Wszystkich Państwa bardzo proszę o zachowanie spokoju, o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz opartych na tych zleceniach nowych zasadach korzystania z bezpośredniej pomocy świadczonej przez naszą Poradnię.Procedura bezpieczeństwa w trakcie bezpośredniego kontaktu pracownika Poradni z Mieszkańcami Powiatu Wielickiego, muszących skorzystać z bezpośrednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dotyczy: osoby przybywające do Poradni, pracownicy Poradni

 1. Wizytę w Poradni, tak jak dotychczas umawiamy telefonicznie – tel. 12 250773 lub 664 212 817
 2. Rodzic przybywa z dzieckiem do Poradni na umówioną godzinę – nie wcześniej.
 3. Do Poradni przybywają osoby zdrowe (dorośli), z całkowicie zdrowymi dziećmi – jeżeli u dziecka występują jakiekolwiek objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, osłabienie, dolegliwości żołądkowe, itp.), rodzice odwołują telefonicznie umówione spotkanie i otrzymują nowy termin.
 4. Do Poradni nie mogą przychodzić rodzice ani dzieci, u których domownik przebywa w kwarantannie.
 5. Po wejściu do Poradni Rodzice, a jeśli to możliwe to również dzieci i młodzież, dezynfekują ręce, korzystając z płynu odkażającego znajdującego się przy wejściu.
 6. Rodzice oraz dzieci powyżej 4 roku życia, przez cały czas przebywania na terenie Poradni korzystają z własnych maseczek, zasłaniających usta i nos.
 7. W trakcie bezpośredniego kontaktu z rodzicami i dziećmi, pracownicy Poradni korzystają ze środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki).
 8. W obu poczekalniach Poradni łącznie mogą przebywać 2 osoby/rodziny (po jednej w każdej poczekalni).
 9. Wszystkie osoby korzystające z usług Poradni są zobowiązane do utrzymania dystansu pomiędzy sobą, wynoszącego ok. 2 m.

Procedura bezpieczeństwa w trakcie pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu pracownika Poradni z Klientami i Pacjentami Poradni

Dotyczy: dyrektor Poradni, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji Poradni

 1. Dyrektor Poradni zapewnia bezpiecznie warunki pracy oraz bezpieczeństwo podczas bezpośredniego kontaktu Pracowników Poradni z pacjentami Poradni poprzez:
  • dopilnowanie utrzymania higienicznych warunków we wszystkich pomieszczeniach Poradni,
  • wyposażenie pracowników Poradni w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice),
  • opracowanie i wdrożenie do stosowania przez wszystkich pracowników Poradni procedur bezpieczeństwa pracy stacjonarnej w okresie pandemii,
  • opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej Poradni oraz w widocznych miejscach w siedzibie Poradni, procedury bezpiecznego korzystania przez Klientów i Pacjentów Poradni z bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pracownicy pedagogiczni w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, świadczą jedynie te formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które są niemożliwe do wykonania w formie pracy zdalnej.
 3. Dyrektor Poradni opracowuje harmonogram bezpośredniej pracy pracowników pedagogicznych z pacjentami Porani z maksymalnym uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji pracujący w bezpośrednim kontakcie z klientami i pacjentami Poradni używają maseczek zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek. W razie potrzeby należy zastosować również przyłbicę – oszacowanie potrzeby korzystania z przyłbicy pozostaje w gestii pracownika.
 5. Pracownicy pedagogiczni pracują we wskazanych przez dyrektora Poradni gabinetach, używając tylko niezbędnych do wykonania zadań narzędzi i pomocy dydaktycznych.
 6. Pracownicy pedagogiczni wycofują z użycia pomoce dydaktyczne trudne do zdezynfekowania.
 7. Po zakończeniu bezpośredniej pracy z rodzicem i dzieckiem/uczniem, pracownik Poradni dezynfekuje powierzchnię biurka i możliwe do dezynfekcji przedmioty używane w trakcie spotkania (klocki, korale, kredki, itp.) poprzez spryskanie ich sprejem odkażającym, lub przetarcie chusteczką dezynfekującą, lub dezynfekcję z użyciem lampy UV w pomieszczeniu zamkniętym, wydzielonym do tego typu dezynfekcji.
 8. Po zakończeniu bezpośredniej pracy z rodzicem i dzieckiem/uczniem, pracownik Poradni dokładnie wietrzy gabinet.
 9. Po zakończeniu pracy każdy pracownik przeciera nawilżoną roztworem alkoholu o stężeniu co najmniej 60% ściereczką, klawiaturę i monitor komputera, a na podłodze w pobliżu kosza zostawia pomoce i sprzęt, który wymaga odkażenia przez osobę sprzątającą.
 10. Dezynfekcja maseczki i przyłbicy jest obowiązkiem pracownika. Zleca się, by przyłbicę zdezynfekować w Poradni, a maseczkę poza Poradnią. Zużyte rękawiczki wyrzuca się do zamkniętego kosza.
 11. W okresie pandemii zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum korzystanie z pokoju socjalnego.
 12. Zaleca się systematyczne mycie i odkażanie rąk.


Procedura utrzymania czystości w siedzibie Poradni

Dotyczy: dyrektor Poradni, pracownicy obsługi Poradni

 1. Do utrzymania czystości w Poradni wykorzystuje się dotychczasowe detergenty oraz specjalistyczne środki dezynfekujące, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na ich opakowaniach.
 2. Powierzchnie podłóg w korytarzach, recepcji, schody myje się wodą z dodatkiem płynu myjąco-dezynfekującego.
 3. Codziennie przeciera się blaty biurek i stolików, klamki, poręcze barierek, włączniki światła wodą z płynem dezynfekującym lub spryskuje sprejem dezynfekującym.
 4. Wodą z płynem dezynfekującym myje się pomoce i sprzęt pozostawione przez pracownika pedagogicznego na podłodze w pobliżu kosza. Pomoce i sprzęt do bezpośredniego używania przez dzieci i dorosłych po zdezynfekowaniu spłukuje się czystą wodą. Czyste pomoce i sprzęt zostawia się na czystym parapecie w danym gabinecie lub na podłodze w świetle okna (przedmioty nie mieszczące się na parapecie).
 5. Po zakończeniu sprzątania należy uzupełnić dozowniki mydła i żeli dezynfekujących.
 6. Wodą ze środkiem dezynfekująco-myjącym myje się i odkaża powierzchnię ścian i podłogi w łazienkach oraz wszystkich znajdujących się w łazienkach urządzeń. Miejsca trudno dostępne dezynfekuje się sprejem dezynfekującym.
 7. Pracowników obsługi Poradni zobowiązuje się do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas pracy zarówno w zakresie kontaktu ze środkami chemicznymi, jak i związanymi z ochrona przed COVID-19.


Procedura na wypadek pojawienia się w Poradni koronowirusa SARS-CoV-2

Dotyczy: dyrektor Poradni, Organ Prowadzący, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 1. W razie podejrzenia pojawienia się w Poradni koronowirusa SARS-CoV-2, dyrektor Poradni powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzący Poradnię oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce.
 2. Równocześnie dyrektor Poradni informuje o podejrzeniu pojawienia się w Poradni koronowirusa SARS-CoV-2 wszystkich pracowników Poradni i wstrzymuje bezpośrednią pracę w siedzibie Poradni.
 3. Dyrektor Poradni wdraża procedury wskazane przez Organ Prowadzący i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce.

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Maria Włodarz

Zobacz także:

2020-09-09 - Rok szkolny 2020 /2021
2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
 
Powrót