Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

11-05-2020

Procedury bezpiecznej i higienicznej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Pa艅stwo, Drodzy Uczniowie

Dzia艂ania zwi膮zane z diagnoz膮 psychologiczn膮, pedagogiczn膮, logopedyczn膮, fizjoterapeutyczn膮, konieczn膮 do wydania orzecze艅 i opinii realizujemy w warunkach pandemii 鈥 dlatego, dla naszego wsp贸lnego bezpiecze艅stwa, Wszystkich Pa艅stwa bardzo prosz臋 o zachowanie spokoju, o odpowiedzialno艣膰 i przestrzeganie zalece艅 G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz opartych na tych zleceniach nowych zasadach korzystania z bezpo艣redniej pomocy 艣wiadczonej przez nasz膮 Poradni臋.Procedura bezpiecze艅stwa w trakcie bezpo艣redniego kontaktu pracownika Poradni z Mieszka艅cami Powiatu Wielickiego, musz膮cych skorzysta膰 z bezpo艣rednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dotyczy: osoby przybywaj膮ce do Poradni, pracownicy Poradni

 1. Wizyt臋 w Poradni, tak jak dotychczas umawiamy telefonicznie – tel. 12 250773 lub 664 212 817
 2. Rodzic przybywa z dzieckiem do Poradni na umówion膮 godzin臋 – nie wcze艣niej.
 3. Do Poradni przybywaj膮 osoby zdrowe (doro艣li), z ca艂kowicie zdrowymi dzie膰mi – je偶eli u dziecka wyst臋puj膮 jakiekolwiek objawy chorobowe (katar, kaszel, gor膮czka, os艂abienie, dolegliwo艣ci 偶o艂膮dkowe, itp.), rodzice odwo艂uj膮 telefonicznie umówione spotkanie i otrzymuj膮 nowy termin.
 4. Do Poradni nie mog膮 przychodzi膰 rodzice ani dzieci, u których domownik przebywa w kwarantannie.
 5. Po wej艣ciu do Poradni Rodzice, a je艣li to mo偶liwe to równie偶 dzieci i m艂odzie偶, dezynfekuj膮 r臋ce, korzystaj膮c z p艂ynu odka偶aj膮cego znajduj膮cego si臋 przy wej艣ciu.
 6. Rodzice oraz dzieci powy偶ej 4 roku 偶ycia, przez ca艂y czas przebywania na terenie Poradni korzystaj膮 z w艂asnych maseczek, zas艂aniaj膮cych usta i nos.
 7. W trakcie bezpo艣redniego kontaktu z rodzicami i dzie膰mi, pracownicy Poradni korzystaj膮 ze 艣rodków ochrony osobistej (maseczki, przy艂bice, r臋kawiczki).
 8. W obu poczekalniach Poradni 艂膮cznie mog膮 przebywa膰 2 osoby/rodziny (po jednej w ka偶dej poczekalni).
 9. Wszystkie osoby korzystaj膮ce z us艂ug Poradni s膮 zobowi膮zane do utrzymania dystansu pomi臋dzy sob膮, wynosz膮cego ok. 2 m.

Procedura bezpiecze艅stwa w trakcie pracy wymagaj膮cej bezpo艣redniego kontaktu pracownika Poradni z Klientami i Pacjentami Poradni

Dotyczy: dyrektor Poradni, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji Poradni

 1. Dyrektor Poradni zapewnia bezpiecznie warunki pracy oraz bezpiecze艅stwo podczas bezpo艣redniego kontaktu Pracowników Poradni z pacjentami Poradni poprzez:
  • dopilnowanie utrzymania higienicznych warunków we wszystkich pomieszczeniach Poradni,
  • wyposa偶enie pracowników Poradni w niezb臋dne 艣rodki ochrony osobistej (maseczki, r臋kawiczki, przy艂bice),
  • opracowanie i wdro偶enie do stosowania przez wszystkich pracowników Poradni procedur bezpiecze艅stwa pracy stacjonarnej w okresie pandemii,
  • opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej Poradni oraz w widocznych miejscach w siedzibie Poradni, procedury bezpiecznego korzystania przez Klientów i Pacjentów Poradni z bezpo艣redniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pracownicy pedagogiczni w bezpo艣rednim kontakcie z Pacjentem, 艣wiadcz膮 jedynie te formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które s膮 niemo偶liwe do wykonania w formie pracy zdalnej.
 3. Dyrektor Poradni opracowuje harmonogram bezpo艣redniej pracy pracowników pedagogicznych z pacjentami Porani z maksymalnym uwzgl臋dnieniem zalece艅 G艂ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji pracuj膮cy w bezpo艣rednim kontakcie z klientami i pacjentami Poradni u偶ywaj膮 maseczek zas艂aniaj膮cych usta i nos oraz r臋kawiczek. W razie potrzeby nale偶y zastosowa膰 równie偶 przy艂bic臋 – oszacowanie potrzeby korzystania z przy艂bicy pozostaje w gestii pracownika.
 5. Pracownicy pedagogiczni pracuj膮 we wskazanych przez dyrektora Poradni gabinetach, u偶ywaj膮c tylko niezb臋dnych do wykonania zada艅 narz臋dzi i pomocy dydaktycznych.
 6. Pracownicy pedagogiczni wycofuj膮 z u偶ycia pomoce dydaktyczne trudne do zdezynfekowania.
 7. Po zako艅czeniu bezpo艣redniej pracy z rodzicem i dzieckiem/uczniem, pracownik Poradni dezynfekuje powierzchni臋 biurka i mo偶liwe do dezynfekcji przedmioty u偶ywane w trakcie spotkania (klocki, korale, kredki, itp.) poprzez spryskanie ich sprejem odka偶aj膮cym, lub przetarcie chusteczk膮 dezynfekuj膮c膮, lub dezynfekcj臋 z u偶yciem lampy UV w pomieszczeniu zamkni臋tym, wydzielonym do tego typu dezynfekcji.
 8. Po zako艅czeniu bezpo艣redniej pracy z rodzicem i dzieckiem/uczniem, pracownik Poradni dok艂adnie wietrzy gabinet.
 9. Po zako艅czeniu pracy ka偶dy pracownik przeciera nawil偶on膮 roztworem alkoholu o st臋偶eniu co najmniej 60% 艣ciereczk膮, klawiatur臋 i monitor komputera, a na pod艂odze w pobli偶u kosza zostawia pomoce i sprz臋t, który wymaga odka偶enia przez osob臋 sprz膮taj膮c膮.
 10. Dezynfekcja maseczki i przy艂bicy jest obowi膮zkiem pracownika. Zleca si臋, by przy艂bic臋 zdezynfekowa膰 w Poradni, a maseczk臋 poza Poradni膮. Zu偶yte r臋kawiczki wyrzuca si臋 do zamkni臋tego kosza.
 11. W okresie pandemii zaleca si臋 ograniczenie do niezb臋dnego minimum korzystanie z pokoju socjalnego.
 12. Zaleca si臋 systematyczne mycie i odka偶anie r膮k.


Procedura utrzymania czysto艣ci w siedzibie Poradni

Dotyczy: dyrektor Poradni, pracownicy obs艂ugi Poradni

 1. Do utrzymania czysto艣ci w Poradni wykorzystuje si臋 dotychczasowe detergenty oraz specjalistyczne 艣rodki dezynfekuj膮ce, zgodnie z instrukcjami znajduj膮cymi si臋 na ich opakowaniach.
 2. Powierzchnie pod艂óg w korytarzach, recepcji, schody myje si臋 wod膮 z dodatkiem p艂ynu myj膮co-dezynfekuj膮cego.
 3. Codziennie przeciera si臋 blaty biurek i stolików, klamki, por臋cze barierek, w艂膮czniki 艣wiat艂a wod膮 z p艂ynem dezynfekuj膮cym lub spryskuje sprejem dezynfekuj膮cym.
 4. Wod膮 z p艂ynem dezynfekuj膮cym myje si臋 pomoce i sprz臋t pozostawione przez pracownika pedagogicznego na pod艂odze w pobli偶u kosza. Pomoce i sprz臋t do bezpo艣redniego u偶ywania przez dzieci i doros艂ych po zdezynfekowaniu sp艂ukuje si臋 czyst膮 wod膮. Czyste pomoce i sprz臋t zostawia si臋 na czystym parapecie w danym gabinecie lub na pod艂odze w 艣wietle okna (przedmioty nie mieszcz膮ce si臋 na parapecie).
 5. Po zako艅czeniu sprz膮tania nale偶y uzupe艂ni膰 dozowniki myd艂a i 偶eli dezynfekuj膮cych.
 6. Wod膮 ze 艣rodkiem dezynfekuj膮co-myj膮cym myje si臋 i odka偶a powierzchni臋 艣cian i pod艂ogi w 艂azienkach oraz wszystkich znajduj膮cych si臋 w 艂azienkach urz膮dze艅. Miejsca trudno dost臋pne dezynfekuje si臋 sprejem dezynfekuj膮cym.
 7. Pracowników obs艂ugi Poradni zobowi膮zuje si臋 do zachowania zasad bezpiecze艅stwa podczas pracy zarówno w zakresie kontaktu ze 艣rodkami chemicznymi, jak i zwi膮zanymi z ochrona przed COVID-19.


Procedura na wypadek pojawienia si臋 w Poradni koronowirusa SARS-CoV-2

Dotyczy: dyrektor Poradni, Organ Prowadz膮cy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 1. W razie podejrzenia pojawienia si臋 w Poradni koronowirusa SARS-CoV-2, dyrektor Poradni powiadamia o tym fakcie Organ Prowadz膮cy Poradni臋 oraz Powiatow膮 Stacj臋 Sanitarno-Epidemiologiczn膮 w Wieliczce.
 2. Równocze艣nie dyrektor Poradni informuje o podejrzeniu pojawienia si臋 w Poradni koronowirusa SARS-CoV-2 wszystkich pracowników Poradni i wstrzymuje bezpo艣redni膮 prac臋 w siedzibie Poradni.
 3. Dyrektor Poradni wdra偶a procedury wskazane przez Organ Prowadz膮cy i Powiatow膮 Stacj臋 Sanitarno-Epidemiologiczn膮 w Wieliczce.

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Maria W艂odarz

Zobacz tak偶e:

2022-01-05 - Warsztaty dla Specjalist贸w Szkolnych
2021-12-22 - 艢wi膮teczne 偶yczenia
2021-12-08 - Przed艣wi膮teczne warsztaty
2021-10-21 - 22 pa藕dziernika - Mi臋dzynarodowy Dzie艅 艢wiadomo艣ci J膮kania
2021-10-20 - Konsultacje dla Rodzic贸w dzieci z dysfunkcj膮 wzroku
2021-10-14 - Warsztaty dla Specjalist贸w Szkolnych
 
Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI