08-02-2019

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia POMYSŁOWA GŁOWA

Pomysłowa głowa to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat. Ich głównym celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego dzieci. Cele zajęć:
• stymulowanie rozwoju poznawczego;
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
• kształtowanie kompetencji komunikacyjnych;
• wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 21 lutego (lub po skompletowaniu grupy) i będzie poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.

Termin realizacji zajęć: czwartki godzina 15:00

Przewidujemy 12 spotkań z grupą.

Ilość uczestników: do 10 osób

Zajęcia prowadzić będą:
Beata Długoszewska – psycholog
Marta Głąb – psycholog
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
bdlugoszewska@poradnia-wieliczka.pl
mglab@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. Placówka, do której uczęszcza
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
5. Numer telefonu osoby kontaktowej
O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c
Serdecznie zapraszamy! :)


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót