25-01-2019

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych. Cel zajęć:
• Rozwijanie sprawności ręki
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego
• Rozwijanie mowy i kompetencji komunikacyjnych
• Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego
• Doskonalenie umiejętności bazowych, wspierających naukę czytania i pisania


Czas trwania zajęć:
Zajęcia rozpoczną się 04.02.2019roku.
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu – w poniedziałki o godzinie 15-ej i trwać będą 45 minut.

Osoby prowadzące:
Małgorzata Radwan- psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej
Joanna Smoleń – logopeda

Sposób zgłoszenia:
Bezpośrednio u osób prowadzących:
mciesielska@poradnia-wieliczka.pl
jsmolen@poradnia-wieliczka.pl


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót