19-01-2019

ORGANIZACJA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

W każdym roku przybywa dzieci potrzebujących wsparcia logopedycznego. Potwierdzają to między innymi wyniki badań przesiewowych, realizowanych przez logopedów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce wśród dzieci realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne. W roku szkolnym 2018/2019 badaniem przesiewowym objęto 1158 dzieci 5 i 6-letnich. Wyniki badania wskazują, że 42 % potrzebuje pomocy logopedycznej. Obowiązkiem logopedy świadczącego pomoc dziecku i jego rodzinie w Poradni, jest:

  • rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych, czyli diagnoza logopedyczna (z ewentualnym wskazaniem poszerzenia diagnozy o konsultacje specjalistyczne: laryngolog, neurolog, foniatra),
  • terapia logopedyczna, czyli usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej,
  • profilaktyka czyli wsparcie nauczycieli i rodziców w czuwaniu nad prawidłowym rozwojem mowy.

W celu rzetelnego wsparcia dzieci, ich rodziców i nauczycieli, Zespół Logopedów zmodyfikował zasady udzielania pomocy logopedycznej, przedkładając efektywność wsparcia nad liczbę dzieci objętych pomocą. Zasady pomocy logopedycznej reguluje Regulamin Pracy Zespołu Logopedów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Do pobrania:

Regulamin Pracy Zespołu Logopedów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Kontrakt


Koordynator Zespołu Logopedów
Joanna Smoleń

Dyrektor PPPP w Wieliczce
Maria Włodarz


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót