25-09-2018

Grupa terapeutyczna MIASTECZKO

Zapraszamy uczniów klas II – III szkoły podstawowej na grupę terapeutyczną, prowadzoną w oparciu o program „Miasteczko”. Zajęcia są skierowane do uczniów z trudnościami w adaptacji społecznej oraz funkcjonowaniu emocjonalnym.Trudności w adaptacji społecznej mogą przejawiać się:

  • izolacją od grupy, wycofaniem,
  • lękiem, nieśmiałością,
  • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
  • nadmierną dominacją,
  • zachowaniami impulsywnymi,
  • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
  • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych

Celem zajęć jest:

  • zdobycie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami,
  • doświadczenie akceptacji i emocjonalnego wsparcia,
  • podejmowanie nowych sposobów zachowań.

Zajęcia odbywają się w środy południu. Praca w grupie trwa 2 godziny zegarowe.
Zgłoszenie należy nadesłać na adres mailowy:
elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl
lub
ppieter@poradnia-wieliczka.pl

Zapraszamy!


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót