15-09-2018

Zachęcamy szkoły do pracy metodą Superwizji

Superwizja jest metodą grupowego rozwiązywania problemów, z którą pracownicy poradni zapoznali się, współpracując z niemieckimi psychologami w ramach projektu Comenius Regio. Pracę tą metodą przedstawiamy szkołom od trzech lat.Dzięki superwizji nauczyciele rozwijają swoje kompetencje zawodowe, bazując na wiedzy i doświadczeniu własnym oraz kolegów, a także udzielają sobie wsparcia w trudnych sytuacjach dotyczących pracy zawodowej. Dodatkowo superwizja rozwija kompetencje interpersonalne uczestników oraz integruje grupę.
Koordynatorem zespołu ds. superwizji jest Pani Anna Kurańda-Korczyńska - we wszelkich sprawach związanych z superwizją, jak również w celu nawiązania współpracy w tym zakresie.

Zainteresowanych prosimy kontaktować się z nią pod adresem akorczynska@poradnia-wieliczka.pl


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót