19-06-2017

Konferencja - "Dziecko słabosłyszące w systemie edukacji"

Konferencja „Dziecko słabosłyszące w systemie edukacji” zgromadziła ponad 70 osób – głównie nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabosłyszącą w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu wielickiego oraz grupę rodziców dzieci słabosłyszących. Miłym akcentem był udział w spotkaniu słabosłyszącej uczennicy Niepołomickiego Zespołu Szkół im. Ojca świętego Jana Pawła II.Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać informacji o zaburzeniach słuchu zaprezentowanych przez lekarza laryngologa, Panią Agnieszkę Remiszewską, a następnie o korekcie i kompensacji słuchu opowiedziała protetyk słuchu, Pani Kinga Serafin. Wielu uczestników spotkania miało okazję po raz pierwszy usłyszeć informację słowną „uchem osoby słabosłyszącej”. To niezwykle cenne doświadczenie w aspekcie indywidualizacji procesu edukacyjnego i dostosowania warunków i metod kształcenia dzieci i młodzieży słabosłyszącej. Pierwszy etap wspomagania rozwoju dziecka słabosłyszącego, realizowany w systemie edukacji od momentu zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przedstawiły terapeutki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Pani Marta Paletko – surdologopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach i Pani Patrycja Pieter – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. W trakcie konferencji specyfikę kształcenia dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących, bogatą ofertę edukacyjną, niezwykłą różnorodność zajęć pozalekcyjnych przedstawiły zaproszone: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma J. Jerzmanowskiego w Wieliczce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Niecała 8 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, ul. Grochowa 19. Konferencja pokazała, że: - zgromadzeni rodzice są zainteresowani organizacją kształcenia specjalnego swoich dzieci, a także implantami i nowej generacji aparatami słuchowymi, - w środowisku edukacyjnym powiatu wielickiego istnieje duże zapotrzebowanie na wsparcie organizacji kształcenia dzieci niesłyszących i słabosłyszących, - wiele dzieci i młodzieży słabosłyszącej z powodzeniem realizuje kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych ich miejsca zamieszkania, część korzysta z możliwości kształcenia w klasach integracyjnych, - we wszystkich gminach powiatu wielickiego są doskonałe szkoły, ale mimo to niektórzy uczniowie niesłyszący i słabosłyszący lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wadą słuchu, wymagają kształcenia w warunkach szkoły specjalnej – wskazówki jak do tych Szkół trafić, zostawili Dyrektorzy i Nauczyciele prezentujący swoje Szkoły. Wszystkim Państwu Prelegentom serdecznie dziękujemy za wysiłek i cenne informację. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zabranie informacji do swoich Szkół i Przedszkoli. Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce bardzo dziękujemy za gościnę. Maria Włodarz, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce Zaproszenie na konferencję "Dziecko słabosłyszące w systemie edukacji".


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót