POMÓŻ DZIECKU ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ

Cel zajęć:

  • uświadomienie rodzinnych uwarunkowań wyboru zawodu;
  • wskazanie na rodzaje postaw rodzicielskich mających wpływ na decyzje edukacyjno-zawodowe dzieci i młodzieży;
  • zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych.

Forma zajęć: mini-wykład połączony z prezentacją multimedialną

Uczestnicy: rodzice, opiekunowie

Liczebność grup: bez ograniczeń

Czas trwania zajęć: 1 godzina

Miejsce: na terenie szkoły

Osoba prowadząca: Elżbieta Kopytek – doradca zawodowy

Sposób zgłoszenia: zapisy telefoniczne w sekretariacie na numer poradni

Pobierz ulotkę w formacie PDF


Powrót