O Szkole

                         

                           

„Szkoła ” skierowana jest do Rodziców i Wychowawców, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, zapobiegać trudnościom, radzić sobie z problemami wychowawczymi, cieszyć się rodzicielstwem i własną kompetencją. Uczy  budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Rozpoczynamy kursem podstawowym:

Część I  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”  

Tematyka zajęć obejmuje:

  • pogłębienie zrozumienia dziecka, jego uczuć, zachowania i potrzeb;
  • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności;
  • motywowanie do współdziałania z rodzicami i rówieśnikami;
  • problematykę kar i nagród jako elementów oddziaływania wychowawczego;
  • uczenie się formułowania  skutecznej pochwały ujawniającej  pozytywny  potencjał dziecka i budujący realną samoocenę;
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
  • nabywanie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie;
  • przyglądanie się własnym  potrzebom i stawianym sobie celom związanym z rodzicielstwem.

Szkoła odchodzi od tradycyjnych form wykładu czy  doradzania przez specjalistów. Zajęcia mają charakter warsztatowy uzupełniony o krótkie wykłady dotyczące prawidłowości rozwojowych dziecka.

Rodzice trenują umiejętności uczestnicząc aktywnie w ćwiczeniach, scenkach, dyskusjach, wymianie informacji i doświadczeń. Dzielą się sukcesami ale też trudnościami w realizacji naszych propozycji.

Po zakończeniu uczestnicy dysponują konkretnymi umiejętnościami, co owocuje wzrostem kompetencji wychowawczych. Ponieważ są one nowe, często różne od dotychczasowych doświadczeń i praktyki, wielu Rodziców i Nauczycieli chce je utrwalać i poszerzać na kolejnych kursach.

        Część II „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Kurs ten jest poszerzeniem tematyki o relacje między dziećmi w rodzinie.

Opierając się na przekazanych uczestnikom w części I umiejętnościach rozwija je i pogłębia. Dostarcza też niezbędnej wiedzy o dziecięcych wzajemnych relacjach, pozwala skonfrontować się z potrzebami dzieci w tym zakresie, przyglądnąć się środowisku jakie tworzy rodzeństwo, płynącymi stąd korzyściami ale też zagrożeniami. Rodzice obserwując swoje dzieci  i odwołując się do własnych doświadczeń z rodzeństwem lub jego brakiem odkrywają ważne prawidłowości, inaczej, szerzej dostrzegają własną rolę w wychowaniu rodzeństwa, uczą się traktować dzieci sprawiedliwie, wymagać na miarę możliwości i potrzeb, twórczo rozwiązywać konflikty między dziećmi, zapobiegać przynajmniej niektórym z nich, a przede wszystkim cieszyć się rodziną.

     Część III  „Nastolatek”

Część III skierowana jest do Rodziców i Wychowawców nastolatków, którzy ukończyli kurs podstawowy.

Przyglądamy się rozwojowi nastolatka, jego potrzebom wynikającym z tego przełomowego okresu kształtowania się własnej tożsamości młodego człowieka i roli jaką mogą spełnić dorośli w tym trudnym dla obu stron okresie. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas warsztatów sprzyjają wspieraniu dziecka bez ograniczania jego samodzielności, budowaniu wzajemnego zaufania, rozwijaniu  poczucia odpowiedzialności nastolatka za siebie i innych i utrzymaniu z nim satysfakcjonującej relacji także w przyszłości.Powrót