Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych opinia i orzeczenie w pracy nauczyciela

ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
OPINIA I ORZECZENIE W PRACY NAUCZYCIELA

 

Już wkrótce na stronie


Powrót