13-02-2020

Rozpoczynamy nabór na zajęcia „Alternatywy dla komputera”

Od końca lutego kontynuujemy program zajęć „Alternatywy dla komputera”. Jest on skierowany do uczniów klas IV-VII powiatu wielickiego, którzy zbyt często korzystają z multimediów. 

Cele prowadzonych zajęć to:
- rozwijanie zainteresowań niezwiązanych ze światem multimedialnym;
- rozbudzenie ciekawości poznawczej;
- rozbudzenie i rozwijanie twórczości u uczestników;
- pomoc w odkrywaniu mocnych stron i talentów;
- rozwinięcie umiejętności społecznych;
- rozwinięcie umiejętności rozumienia własnych i cudzych emocji;
- nauka pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi uczuciami.

Zajęcia rozpoczną się 26 lutego 2020 r. od spotkania z rodzicami , a zakończą w maju spotkaniem podsumowującym również z rodzicami. Planowane jest 10 zajęć z dziećmi.


Termin zajęć to środa, godzina 16.00 w naszej Poradni (ul. Niepołomska 26c, Wieliczka).


Zajęcia prowadzić będą psychologowie: Aneta Lembas i Anna Sroga.


Zgłoszenia, w których podadzą Państwo imię, nazwisko, wiek, klasę i szkołę do której chodzi syn/ córka oraz numer kontaktowy do osoby zgłaszającej dziecko prosimy przesyłać na adres:


asroga@poradnia-wieliczka.pl lub alembas@poradnia-wieliczka.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !

Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót