13-02-2020

Rozpoczynamy nabór na zajęcia „Alternatywy dla komputera”

Od końca lutego kontynuujemy program zajęć „Alternatywy dla komputera”. Jest on skierowany do uczniów klas IV-VII powiatu wielickiego, którzy zbyt często korzystają z multimediów. 

Cele prowadzonych zajęć to:
- rozwijanie zainteresowań niezwiązanych ze światem multimedialnym;
- rozbudzenie ciekawości poznawczej;
- rozbudzenie i rozwijanie twórczości u uczestników;
- pomoc w odkrywaniu mocnych stron i talentów;
- rozwinięcie umiejętności społecznych;
- rozwinięcie umiejętności rozumienia własnych i cudzych emocji;
- nauka pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi uczuciami.

Zajęcia rozpoczną się 26 lutego 2020 r. od spotkania z rodzicami , a zakończą w maju spotkaniem podsumowującym również z rodzicami. Planowane jest 10 zajęć z dziećmi.


Termin zajęć to środa, godzina 16.00 w naszej Poradni (ul. Niepołomska 26c, Wieliczka).


Zajęcia prowadzić będą psychologowie: Aneta Lembas i Anna Sroga.


Zgłoszenia, w których podadzą Państwo imię, nazwisko, wiek, klasę i szkołę do której chodzi syn/ córka oraz numer kontaktowy do osoby zgłaszającej dziecko prosimy przesyłać na adres:


asroga@poradnia-wieliczka.pl lub alembas@poradnia-wieliczka.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !

Zobacz także:

2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
2020-05-11 - „Kiedy jest mi źle…jak radzić sobie z emocjami i brakiem motywacji do uczenia się podczas izolacji społecznej” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży.
 
Powrót