16-01-2018

Warsztaty: Jak wspierać dziecko nieśmiałe?

Tematyka:
- przyczyny nieśmiałości;
- pochwały wzmacniające w dziecku pewność siebie;
- sposoby pracy z dzieckiem nieśmiałym/niepewnym siebie.Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce zaprasza do udziału w warsztatach "Jak wspierać dziecko nieśmiałe?".

Termin spotkania: 19.01.2018 r. godz. 16.00 - 18.00

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieliczce, Aula

Prowadzący: Ewa Paprotna – psycholog

Zgłoszenia: Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać na adres mailowy: ksamborska@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu należy podać:
1. Imię i nazwisko
2. Pełnioną funkcję (np. nauczyciel, rodzic, logopeda, psycholog)
3. Wiek dziecka: W jakim wieku mam dziecko?/ Z dziećmi w jakim wieku pracuję?
4. Czy brałam/brałem udział w warsztatach "Szkoła dla rodziców i wychowawców" ? tak/nie


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

13.11.2017 – Jak motywować dziecko do nauki?
12.04.2017 - Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci ze spektrum Autyzmu
23.01.2017 - W stronę dziecka - kolejne spotkanie
26.10.2016 - W stronę dziecka


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót