13-01-2018

Rekrutacja na zajęcia "Gimnastyka Sensoryczna"

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem swojego dziecka w zajęciach grupowych stymulujących rozwój sensomotoryczny - Gimnastyka Sensoryczna - do zapisów na kolejną edycję zajęć. Zajęcia rozpoczną się 27 lutego 2018 roku, zaś warunkiem udziału w nich dziecka jest posiadana opinia o przebiegu procesów integracji sensorycznej (diagnoza procesów integracji sensorycznej).Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-8 lat, mających trudności w zakresie rozwoju ruchowego - motoryki dużej i małej, w tym sprawności manualnej, grafomotoryki oraz jednocześnie przejawiających dysfunkcje procesów integracji sensorycznej.


Termin realizacji zajęć:

Zajęcia będą odbywały się w każdy worek o godzinie 14.00 (jedna grupa) i 15.00 (druga grupa).


Miejsce realizacji zajęć:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieliczce, Sala nr 12.


Osoby prowadzące:

Małgorzata Radwan- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Urszula Czernecka- fizjoterapeuta

Sposób zgłoszenia:

Zapisy przyjmowane są mailowo: mciesielska@poradnia-wieliczka.pl


Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazane telefonicznie przez osoby prowadzące.

Jednocześnie informujemy, że zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem do udziału w grupie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych kryteriów naboru (będą one do wglądu w Poradni).

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do zajęć bardzo przepraszamy i zapraszamy w udziału w kolejnej edycji zajęć- w nowym roku szkolnym.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót