23-11-2014

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI I NAUCZYCIELI LOGOPEDÓW DO SIECI WSPÓŁPRACY

Matematyka jest piękna, matematykę można lubić, a język jest najwspanialszym narzędziem ludzkiego porozumienia! Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce wraz z koordynatorem „zawiązującej się” sieci dla nauczycieli matematyki – Panią Marią Panz, gorąco zapraszają Państwa nauczycieli do skorzystania ze wsparcia w planowaniu i realizacji programu nauczania matematyki, do rozszerzania wiedzy na temat sposobów i środków rozbudzania wśród uczniów zainteresowania matematyką, do zdobywania nowych, atrakcyjnych, a przede wszystkim skutecznych sposobów kształtowania u dzieci umiejętności matematycznych, do konstruowania wymagań na miarę możliwości uczniów, do wzajemnego wsparcia się w rozwiązywaniu problemów specyficznych w środowisku edukacyjnym każdego nauczyciela.Współpraca, wzajemne wsparcie, pod kierunkiem Pani M. Panz – profesjonalisty, doradcy metodycznego i praktyka – nauczyciela matematyki w gimnazjum jest zaplanowane na okres bieżącego roku szkolnego. Drugą nową siecią jest sieć pn. Pomoc logopedyczna, która prowadzona będzie przez Panią Bożenę Kołodziej – nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Kłaju. Grupy skupione w sieci będą liczyć około 20 – 25 nauczycieli. W tym czasie zaplanowane są cztery spotkania – pierwsze w Poradni, kolejne w miejscu wspólnie ustalonym przez uczestników sieci (w tym dwa z specjalnie zaproszonym ekspertem zewnętrznym). Pozostała współpraca – wymiana doświadczeń, konsultacje, materiały metodyczne, itd. – będzie odbywać się na platformie elektronicznej. Sieć współpracy jest elementem projektu „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół a równocześnie pilotażem przedsięwzięcia obligatoryjnie wchodzącego w edukacyjną praktykę od 2016 roku. Dotychczas w ramach w/w projektu powołano 4 sieci tematyczne i jedną sieć dyrektorów. Aktualnie, w odpowiedzi na potrzeby środowiska edukacyjnego Powiatu Wielickiego, pragniemy rozszerzyć ofertę wsparcia o dwie sieci przedmiotowe i skupić w mocnych grupach nauczycieli matematyki oraz nauczycieli logopedów. Serdecznie zapraszamy do współpracy ! Zgłoszeń można dokonywać przez biuro projektu kontaktując się bezpośrednio – telefon: 506 758 280 oraz mail: wspomaganie@powiat.eu.


Zobacz także:

2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
2020-05-11 - „Kiedy jest mi źle…jak radzić sobie z emocjami i brakiem motywacji do uczenia się podczas izolacji społecznej” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży.
 
Powrót