28-02-2019

Rozpoczynamy nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”.

Rozpoczynamy nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”. Zapraszamy do udziału dzieci z klas 2 - 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkół podstawowych z terenu powiatu wielickiego. Zajęcia z grupą starszą nastawione będą przede wszystkim na rozwijanie umiejętności społecznych i pokonywanie nieśmiałości. Cele zajęć:

• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.
• Nauka współdziałania w grupie rówieśniczej.
• Świadome, wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami.
• Kształcenie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami i podjęcia odpowiedzialności za swoje postepowanie.
• Uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi.
• Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
• Zwiększanie poczucia własnej wartości i samooceny.

Zajęcia z dziećmi rozpoczną się 20 marca 2019 r. i zakończą się w czerwcu 2019 r.
Przewidujemy 10 spotkań z dziećmi oraz 2 spotkania z rodzicami.

Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu, w środy, w godzinach:

I grupa - dzieci młodsze 16.00 – 17.00
II grupa - dzieci starsze 18.00 – 19.00


Zgłoszenia zawierające informacje: imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica, należy wysyłać na adres :
asroga@poradnia-wieliczka.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Osoby prowadzące:
Anna Kurańda-Korczyńska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny
Anna Sroga – psycholog, trener.


Zobacz także:

2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
2020-05-11 - „Kiedy jest mi źle…jak radzić sobie z emocjami i brakiem motywacji do uczenia się podczas izolacji społecznej” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży.
 
Powrót