19-02-2019

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia MALI ŚMIAŁKOWIE

Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I-III mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,adaptacji do nowych i trudnych sytuacji oraz rozpoznawaniu, wyrażaniu i regulowaniu emocji. Celem zajęć jest:
• trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
• uczenie się rozpoznawania własnych emocji i potrzeb;
• metody radzenia sobie z emocjami;
• regulowanie napięć emocjonalnych;
• budowanie pozytywnej samooceny;
• wzmacnianie wiary we własne możliwości;
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest na dzień 28.02.2019r. (lub po skompletowaniu grupy) i będzie poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.
Termin realizacji zajęć: czwartki, godzina 16:00
Zajęcia prowadzić będą:
Marta Głąb – psycholog
Aneta Lembas – psycholog

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
alembas@poradnia-wieliczka.pl
mglab@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. Placówka, do której uczęszcza
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
5. Numer telefonu osoby kontaktowej
O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA
Serdecznie zapraszamy! :)


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót