01-02-2019

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia KoncentRAKI i KoncentRACZKI

Są to zajęcia dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi i pamięci:
I grupa: wiek 8, 9 lat (KoncentRACZKI);
II grupa: wiek 10, 11 lat (KoncentRAKI). Celem zajęć jest rozwijanie koncentracji uwagi, wzmacnianie pamięci słuchowej i wzrokowej, elastyczności myślenia, planowania i organizacji działań.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 4 października (lub po skompletowaniu grupy).

Termin realizacji zajęć:
każdy wtorek godzina 15:00 - KoncentRACZKI,
godzina 16:00 KoncentRAKI

Zajęcia prowadzić będą:
Elżbieta Kopytek – psycholog, socjolog, doradca zawodowy
Marta Głąb – psycholog
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
mglab@poradnia-wieliczka.pl
W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. Placówka, do której uczęszcza
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
5. Numer telefonu osoby kontaktowej
O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA
Serdecznie zapraszamy!


Zobacz także:

2020-09-09 - Rok szkolny 2020 /2021
2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
 
Powrót