25-01-2019

Gimnastyka sensoryczna

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem swojego dziecka w zajęciach grupowych stymulujących rozwój sensomotoryczny - Gimnastyka Sensoryczna - do zapisów na kolejną edycję zajęć. Zajęcia rozpoczną się 05 lutego 2019 roku, zaś warunkiem udziału w nich dziecka jest posiadana opinia o przebiegu procesów integracji sensorycznej (diagnoza procesów integracji sensorycznej). Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-8 lat, mających trudności w zakresie rozwoju ruchowego - motoryki dużej i małej, w tym sprawności manualnej, grafomotoryki oraz jednocześnie przejawiających dysfunkcje procesów integracji sensorycznej.

Termin realizacji zajęć:
Zajęcia będą odbywały się w każdy worek o godzinie 14.00 (jedna grupa) i 15.00 (druga grupa).

Miejsce realizacji zajęć:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieliczce, Sala nr 12.

Osoby prowadzące:
Małgorzata Radwan- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Urszula Czernecka- fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Sposób zgłoszenia:
Zapisy przyjmowane są mailowo: mciesielska@poradnia-wieliczka.pl

Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazane telefonicznie przez osoby prowadzące.
Jednocześnie informujemy, że zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem do udziału w grupie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych kryteriów naboru (będą one do wglądu w Poradni).
Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do zajęć bardzo przepraszamy i zapraszamy w udziału w kolejnej edycji zajęć- w nowym roku szkolnym.


Zobacz także:

2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
2020-05-11 - „Kiedy jest mi źle…jak radzić sobie z emocjami i brakiem motywacji do uczenia się podczas izolacji społecznej” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży.
 
Powrót