04-02-2019

Rekrutacja na zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas IV– VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach.Cele zajęć:

- wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego
- uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie
- nabywanie umiejętności pracy w grupie
- kształtowanie inteligencji emocjonalnej i nabywanie kompetencji społecznych
- korygowanie niekorzystnych doświadczeń emocjonalnych

Pierwsze zajęcia planowane są na 11 lutego 2019 r. ( lub po skompletowaniu grupy) i będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.
Termin realizacji zajęć: poniedziałki
- godzina 16:00 uczniowie klas IV – VI
- godzina 18:00 uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjalnych

Przewidujemy ok. 12 spotkań z grupą.
Ilość uczestników: do 10 osób

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
Elżbieta Kopytek: ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
Klaudia Szeląg: kszelag@poradnia-wieliczka.pl


O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Miejsce realizacji zajęć:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA

Osoby prowadzące:
Elżbieta Kopytek – psycholog, socjolog, doradca zawodowy
Klaudia Szeląg – psycholog, pedagog


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót