24-10-2018

Rekrutacja na zajęcia "LOGORYTMIKA"

Zapraszamy na grupowe zajęcia z logorytmiki dzieci 4-5 letnie. To zajęcia, które mają na celu poprzez zabawę pomóc dzieciom poprawić wymowę. Polegają na rozwijaniu mowy oraz słuchu najmłodszych dzieci przy wykorzystaniu instrumentów, muzyki, piosenek i krótkich rymowanek. Jest to połączenie ćwiczeń logopedycznych z rytmicznymi i oczywiście dobrą zabawą. Dzięki zajęciom rodzice wzbogacą swoją wiedzę jak aktywnie i twórczo spędzać czas ze swoim dzieckiem. Cel zajęć:
- usprawnienie słuchowe i ruchowe dzieci,
- ćwiczenia aparatu: artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
- rozwijanie umiejętności sprawnego wykonania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej (planowanie, tempo, rytmiczność),
- rozwój sfery emocjonalnej i społecznej,
- wzbogacenie słownika biernego i czynnego,
- stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
- wyrabianie reakcji na bodziec dźwiękowy.

Termin realizacji zajęć:
Zajęcia będą odbywały się w środy o godzinie 16.00.
Od 7 listopada 2018 r. do 20 lutego 2019 r.

Miejsce realizacji zajęć:
PPPP w Wieliczce sala nr 13.
Osoba prowadząca:
Anna Chmielarz- logopeda

Zapisy drogą mailową:
achmielarz@poradnia-wieliczka.pl


Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazane telefonicznie i mailowo przez osoby prowadzące.

Serdecznie zapraszamy!


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót