24-01-2018

Rozpoczynamy kolejną rekrutację na zajęcia socjoterapeutyczne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Wielickiego

Równocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do grupy dla uczniów klas gimnazjalnych. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Cele zajęć:
- wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego;
- uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie;
- nabywanie umiejętności pracy w grupie;
- kształtowanie inteligencji emocjonalnej i nabywanie kompetencji społecznych;
- korygowanie niekorzystnych doświadczeń emocjonalnych.

Pierwsze zajęcia planowane są na 5 marca ( lub po skompletowaniu grupy) i będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.
Termin realizacji zajęć: poniedziałki godzina 16:00

Przewidujemy 12 spotkań z grupą.
Ilość uczestników: do 10 osób

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
Dorota Baran dbaran@poradnia-wieliczka.pl
Elżbieta Kopytek ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA

Osoby prowadzące:
Dorota Baran – pedagog, socjoterapeuta
Elżbieta Kopytek – socjolog, doradca zawodowy

Serdecznie zapraszamy! :)


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót