04-07-2015

„KONSTRUKTYWNA KONFRONTACJA” DLA NAUCZYCIELI NIEMIECKICH SZKÓŁ

W dniu 16.06.2015 r., w ramach podsumowania projektu Comeniu Regio , niemieccy partnerzy Projektu zorganizowali międzynarodową konferencję dla nauczycieli, kierownictwa placówek oświatowych z Nadrenii – Palatynatu oraz tamtejszych władz, która odbyła się w miejscowości Pellenz w Nadrenii – Palatynacie. Do udziału w tym edukacyjnym przedsięwzięciu zostały zaproszone Anna Kuranda-Korczyńska (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) i Małgorzata Woźniak (Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce).Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej dokonano krótkiego podsumowania dwuletniej działalności. Wypowiadali się tu przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie (ADD Koblenz, IGS Pellenz in Plaid, Krajowy Instytut Pedagogiczny) a także inni zaproszeni goście. Koordynator Projektu, pani Betina Munch – Rosenthal, przedstawiła końcowe wnioski współpracy i zaprezentowała wypracowane przykłady zapobiegania konfliktom w szkole oraz ich rozwiązywania. Podkreśliła, że wspólne działania partnerów projektu osiągnęły efekt synergii. Ma nadzieję, że efekty tej pracy będą wprowadzone w szkołach w Nadrenii – Palatynacie i będą służyć rozwojowi szkół, wspieraniu nauczycieli i kierownictwa w rozwiązywaniu konfliktów. Następnie prof. dr Rainer Dollase, specjalny gość spotkania - znany i ceniony psycholog, pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bieleferd - poprowadził wykład na temat: „Dlaczego tak trudno a zarazem łatwo zapobiegać istniejącej przemocy”. W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty szkoleniowe. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyboru jednego z sześciu tematów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami. Grupa I „Jaki wpływ na zdrowie nauczycieli i zarządzanie konfliktem ma kierownictwo szkoły” – prof. dr Rainer Dollase. Grupa II „Współpraca pracownika socjalnego szkoły z policją w zapobieganiu przemocy” – Lisa Wagner, IGS Pellenz. Grupa III „Wewnątrzszkolna profilaktyka” , Martina Backmann, Martin Becker, IGS Pellenz. Grupa IV „Samodziałanie i zdrowie nauczyciela” – Rebecca Baumanns, dr Katja Waligora, Krajowy Instytut Pedagogiczny. Grupa V „Konstruktywna konfrontacja” – Anna Kuranda – Korczyńska, Małgorzata Woźniak. Grupa VI „Pedagogika konfrontacyjna” – Werner Schneider, ADD. Warsztaty prowadzone przez Specjalistów z Wieliczki - dla 16 osobowej grupy niemieckich nauczycieli, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich uczestnicy byli otwarci na nowe metody radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów, zadawali wiele pytań dotyczących praktycznego zastosowania tej metody w konkretnej sytuacji szkolnej. Udział w konferencji, a zwłaszcza prowadzone warsztaty były dla obu Pań cennym, osobistym i zawodowym doświadczeniem. Dały szansę podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami niemieckich szkół, a pozytywne opinie zebrane po zakończeniu warsztatów utwierdzają w przekonaniu, że dobrze zorganizowane wsparcie nauczycieli jest potrzebne i pomocne w różnych aspektach życia szkolnego. Forma wsparcia wypracowana w wielickiej Poradni jest uniwersalna i ceniona również w niemieckiej szkole.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót