05-05-2014

PROJEKT COMENIUS REGIO

Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprosiło Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, do udziału w realizacji projektu Comenius Regio – Uczymy się nawzajem. Niemieckimi partnerami w projekcie są przedstawiciele instytucji w Nadrenii – Palatynacie, tj. ADD w Trewirze (odpowiednik polskiego Kuratorium Oświaty), szkoła w Plaidt – Integrierte Gesamtschule Pellenz oraz Instytut Pedagogiczny Pädagogisches Landesinstitut Rheinland – Pfalz w Speyer.Celem projektu, którego nazwa brzmi: „Sytuacje konfliktowe w życiu szkoły i formy wsparcia dla nauczycieli – przemoc w szkole i profesjonalne zarządzanie konfliktem”, jest wypracowanie procedur wsparcia nauczycieli w sytuacjach konfliktowych, pojawiających się w szkole. Projekt realizowany jest w okresie dwóch lat, poczynając od roku szkolnego 2013/2014. Do tej pory odbyły się już dwie wizyty studyjne. Jesienią ubiegłego roku, w dniach 23 – 28.11.2013 r., przedstawiciele instytucji z Polski, gościli u niemieckich partnerów, natomiast wiosną tego roku (10 – 14.03.2014 r.) niemieccy goście przebywali w Wieliczce.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót