Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Zaj臋cia odbywaj膮ce si臋 w Poradni

Zaj臋cia dla dzieci:

Nazwa Gr. wiekowa Opis zaj臋膰 Kontakt
Wokó艂 terapii r臋ki Przedszkole Doskonalenie sprawno艣ci manualnej i grafomotorycznej, stymulacja rozwoju sensomotorycznego. uczernecka@poradnia-wieliczka.pl
achlanda@poradnia-wieliczka.pl
Gimnastyka sensoryczna Przedszkole, I i II kl.szk.podst. Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego mbieszko@poradnia-wieliczka.pl
uczernecka@poradnia-wieliczka.pl
PoMosty Szko艂a podstawowa Rozwijanie kompetencji spo艂ecznych i emocjonalnych akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
aharsze@poradnia-wieliczka.pl
Potrafi-My Dzieci w wieku od 5 do 9 lat Dla dzieci z trudno艣ciami komunikacyjnymi, których pod艂o偶em s膮 problemy w funkcjonowaniu spo艂eczno-emocjonalnym. achlanda@poradnia-wieliczka.pl
Miasteczko Dzieci w wieku od 7 do 9 lat Terapia grupowa ukierunkowana na popraw臋 funkcjonowania emocjonalnego i spo艂ecznego. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl
ppieter@poradnia-wieliczka.pl
Alternatywy dla komputera klasy IV- VII Program jest skierowany do uczniów klas IV-VII powiatu wielickiego, którzy zbyt cz臋sto korzystaj膮 z multimediów.

asroga@poradnia-wieliczka.pl,

alembas@poradnia-wieliczka.pl

Ach, ta matmatyka! klasa IV Stymulowanie umiej臋tno艣ci matematycznych dla uczniów z trudno艣ciami w uczeniu si臋 matematyki. mwlodarz@poradnia-wielicza.pl
Twórczomy艣lowy zawrót g艂owy II-VI klasa szko艂y podstawowej Trening twórczo艣ci dla dzieci zdolnych. akira@poradnia-wieliczka.pl
alembas@poradnia-wieliczka.pl

Oferta dla rodziców:

Nazwa Opis zaj臋膰 Kontakt
Szko艂a dla Rodziców i Wychowawców - stopie艅 I Rozwijanie kompetencji wychowawczych.

ebizanska@poradnia-wieliczka.pl
jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl
alembas@poradnia-wieliczka.pl
aharsze@poradnia-wieliczka.pl

Wyzwania rozwojowe u dzieci w 艣rednim wieku szkolnym (9 -13). Zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci rodziców na temat rozwoju spo艂ecznego i emocjonalnego swoich dzieci. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Bezpiecze艅stwo w sieci. Dziecko - ofiara i sprawca. U艣wiadomienie rodzicom zagro偶e艅 p艂yn膮cych z nieodpowiedzialnego korzystania przez dzieci z internetu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Jak motywowa膰 dziecko do nauki? Zasady i warunki sprzyjaj膮ce motywowaniu i pozytywnemu my艣leniu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Moje dziecko w szkole. Odpowiedzialno艣膰 rodzica wzgl臋dem dziecka - ucznia szko艂y. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Przyczyny niepowodze艅 szkolnych. Poszerzenie wiedzy na temat pod艂o偶a ró偶norodnych problemów szkolnych dzieci. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Komputer i TV - przyjaciele czy wrogowie naszych dzieci?
Bezpieczne korzystanie przez dzieci z komputera i 艣rodków masowego przekazu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Jak wspiera膰 rozwój emocjonalny dziecka?
Podstawowe kompetencje rodziców w zakresie wspierania prawid艂owego rozwoju emocjonalnego dziecka. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI