Zajęcia odbywające się w Poradni

Zajęcia dla dzieci:

Nazwa Gr. wiekowa Opis zajęć Kontakt
Łowcy Odwagi Przedszkole (4-6 lat) Wzmocnienie pewności siebie, zajęcia dla dzieci nieśmiałych. kmorzyniec@poradnia-wieliczka.pl
alembas@poradnia-wieliczka.pl
Wokół terapii ręki Przedszkole Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, stymulacja rozwoju sensomotorycznego. uczernecka@poradnia-wieliczka.pl
achlanda@poradnia-wieliczka.pl
Sprytne rączki I klasa szkoły podstawowej Stymulowanie umiejętności pisania, prawidłowego chwytu, pracy w grupie. jsmoleń@poradnia-wieliczka.pl
mciesielska@poradnia-wieliczka.pl
Gimnastyka sensoryczna Przedszkole, I i II kl.szk.podst. Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego mbieszko@poradnia-wieliczka.pl
uczernecka@poradnia-wieliczka.pl
PoMosty Szkoła podstawowa Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
asroga@poradnia-wieliczka.pl
KoncentRAKI KoncentRACZKI KoncentRACZKI (kl.II-III )
KoncentRAKI (kl. IV-V)
Wzmacnianie pamięci i koncentracji uwagi. ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
mglab@poradnia-wieliczka.pl
Miasteczko Dzieci w wieku od 7 do 9 lat Terapia grupowa ukierunkowana na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl
ppieter@poradnia-wieliczka.pl
Alternatywy dla komputera klasy IV- VII Program jest skierowany do uczniów klas IV-VII powiatu wielickiego, którzy zbyt często korzystają z multimediów.

asroga@poradnia-wieliczka.pl,

ekapusta@poradnia-wieliczka.pl

Razem możemy więcej Klasy IV-VI szk.podst. Rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
kszelag@poradnia-wieliczka.pl
Twórczomyślowy zawrót głowy II-VI klasa szkoły podstawowej Trening twórczości dla dzieci zdolnych. akira@poradnia-wieliczka.pl
alembas@poradnia-wieliczka.pl

Oferta dla rodziców:

Nazwa Opis zajęć Kontakt
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - stopień I Rozwijanie kompetencji wychowawczych. ebizanska@poradnia-wieliczka.pl
jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl
Wyzwania rozwojowe u dzieci w średnim wieku szkolnym (9 -13). Zwiększenie świadomości rodziców na temat rozwoju społecznego i emocjonalnego swoich dzieci. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Bezpieczeństwo w sieci. Dziecko - ofiara i sprawca. Uświadomienie rodzicom zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania przez dzieci z internetu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Jak motywować dziecko do nauki? Zasady i warunki sprzyjające motywowaniu i pozytywnemu myśleniu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Moje dziecko w szkole. Odpowiedzialność rodzica względem dziecka - ucznia szkoły. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Poszerzenie wiedzy na temat podłoża różnorodnych problemów szkolnych dzieci. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Komputer i TV - przyjaciele czy wrogowie naszych dzieci?
Bezpieczne korzystanie przez dzieci z komputera i środków masowego przekazu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka?
Podstawowe kompetencje rodziców w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl
Warsztaty “Ku bliskości”
dzieci (grupa 5-6latki I semestr, grupa 4latki - II semestr).
Wzmacnianie bliskiej relacji rodziców i dzieci, wspierającej rozwój emocjonalny dziecka. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl ppieter@poradnia-wieliczka.pl


Powrót