Organizacja Szkoły


Zajęcia odbywają się siedzibie Poradni w Wieliczce, przy ul. Niepołomskiej 26 c lub w innym, ustalonym z grupą uczestników miejscu, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 

 

 


Prowadzą realizatorki:

  • Ewa Bober-Bizańska
  • Jadwiga Janiczak
  • Aneta Lembas
  • Agata Harsze-Wojciechowska

Osoby prowadzące posiadają doświadczenie w prowadzeniu pracy psychoedukacyjnej, ukończyły szkolenia u uprawnionych liderów programu i pozytywnie przeszły ewaluację zewnętrzną.

Kurs składa się z trzech części: podstawowej:  "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" oraz dwóch uzupełniających: "Rodzeństwo bez rywalizacji" i "Nastolatki".

Każda część kursu trwa 40 godzin i zawiera się w 10 spotkaniach, po 4 godziny każde. Spotykamy się co tydzień o godzinie 16 lub co 2 tygodnie o godzinie 17. Ostateczne terminy spotkań i godziny rozpoczęcia ustalane są po zebraniu się nowej grupy.

Pracujemy metodą warsztatową w grupach liczących 10 – 12 osób. Uczymy uczestników konkretnych umiejętności wychowawczych, pomagających w nawiązaniu dobrej relacji z dzieckiem, rozumieniu jego potrzeb i komunikowaniu się z nim. Ćwiczenia i dyskusje pomagają uświadomić sobie własne potrzeby, uporządkować cele stawiane sobie w wychowaniu i możliwości ich realizacji. Zdobyte umiejętności pozwalają skuteczniej realizować swoje zamiary, ale też zrozumieć własne ograniczenia i rozwinąć zaufanie do dziecka i potencjału jaki przyniosło ze sobą na świat.


Powrót