Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

S艂owniczek poj臋膰 i sformu艂owa艅 spotykanych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ocena rozwoju poznawczego

 

  • Funkcje poznawcze – zesp贸艂 proces贸w, dzi臋ki kt贸rym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauwa偶amy stosunki mi臋dzy nimi. Obejmuj膮: pami臋膰, uwag臋, wra偶enia i spostrze偶enia wzrokowe, s艂uchowo-j臋zykowe, dotykowe, kinestetyczne, orientacj臋 w schemacie cia艂a i kierunkach w przestrzeni.
  • Poziom intelektualny (umys艂owy) – ocena funkcjonowania podstawowych zdolno艣ci werbalnych (s艂owno-poj臋ciowych) oraz niewerbalnych (wykonawczych) dokonywana za pomoc膮 standaryzowanych test贸w inteligencji.
  • Integracja percepcyjno-motoryczna – prawid艂owy rozw贸j proces贸w poznawczych, wsp贸艂dzia艂aj膮cy z czynno艣ciami ruchowymi.
  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych (manipulacyjnych), wsp贸艂praca r臋ki i oka.
  • Pami臋膰 mimowolna (mechaniczna) – zdolno艣膰 do przyswajania wiedzy w spos贸b nieu艣wiadomiony, mimowolny.
  • Pami臋膰 wzrokowa – zdolno艣膰 do utrwalania i przypominania informacji podanej w formie wizualnej (czyli zapami臋tywanie spostrze偶e艅 wzrokowych, zdolno艣膰 do wzrokowego uczenia si臋) i dzi臋ki temu przyswajania wiedzy.
  • Pami臋膰 s艂uchowa – zdolno艣膰 do utrwalania i przypominania informacji d藕wi臋kowej (zapami臋tywanie spostrze偶e艅 werbalnych i niewerbalnych, zdolno艣膰 do uczenia si臋 s艂uchowego) i dzi臋ki temu przyswajania wiedzy.
  • Pami臋膰 bezpo艣rednia – zdolno艣膰 do zapami臋tania i natychmiastowego odtworzenia spostrzeganego wzrokowo lub s艂uchowo materia艂u.
  • Pami臋膰 fonologiczna – zdolno艣膰 do zapami臋tywania i prawid艂owego odtwarzania kolejno艣ci g艂osek w wyrazach.
  • Pami臋膰 operacyjna – zdolno艣膰 do przyswajania, utrwalania i przypominania okre艣lonych operacji czy dzia艂a艅 utrzymywanych w pami臋ci.
  • Pojemno艣膰 pami臋ci – okre艣la stosunek ilo艣ci zapami臋tanych i prawid艂owo odtworzonych informacji do ilo艣ci informacji podanych do zapami臋tania.
  • Wierno艣膰 pami臋ci – okre艣la stopie艅 identyczno艣ci informacji zapami臋tanych z informacj膮 podan膮 w formie werbalnej lub graficznej.
  • Gotowo艣膰 pami臋ci – zdolno艣膰 do szybkiego odtwarzania informacji zapami臋tanych.
  • Rozw贸j psychoruchowy harmonijny – ca艂o艣膰 proces贸w psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijaj膮cych si臋 w spos贸b harmonijny czyli tak, 偶e nie stwierdza si臋 wi臋kszych odchyle艅 od poziomu typowego dla danego wieku 偶ycia.
  • Rozw贸j psychoruchowy nieharmonijny – zak艂贸cenia tempa rozwoju poszczeg贸lnych sfer (proces贸w orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych).
  • Deficyty rozwojowe (inaczej parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, jeszcze inaczej: dysfunkcje) – op贸藕nienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju okre艣lonych funkcji.
  • Umiej臋tno艣ci metafonologiczne – wykszta艂cona 艣wiadomo艣膰 d藕wi臋kowych struktur mowy.

 

 1. Ocena percepcji wzrokowej

 

  • Percepcja wzrokowa – zdolno艣膰 do rozpoznawania i r贸偶nicowania bod藕c贸w wzrokowych oraz umiej臋tno艣膰 ich interpretowania.
  • Zaburzenia percepcji wzrokowej – zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia spostrzegania i r贸偶nicowania kszta艂t贸w, rejestracji po艂o偶enia  przestrzennego przedmiot贸w.
  • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej  - brak wsp贸艂dzia艂ania i zharmonizowania funkcji wzrokowych i ruchowych – manipulacyjnych.
  • Tempo uczenia si? wzrokowo-ruchowego – szybko艣膰 uczenia si臋 pisania symboli graficznych, oparta na koordynacji oka i r臋ki, uzale偶niona od prawid艂owego spostrzegania symboli, prawid艂owej sprawno艣ci ruchowej r膮k i silnej lateralizacji.
  • Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak lub nie w pe艂ni wykszta艂cona orientacja w prawej lewej stronie cia艂a oraz w kierunkach przestrzeni.

 

 

 1. Ocena percepcji s艂uchowej i funkcji s艂uchowo-j臋zykowych

 

  • Percepcja s艂uchowa – zdolno艣膰 do odbioru d藕wi臋k贸w, ich rozpoznawania i r贸偶nicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich do艣wiadcze艅.
  • Zaburzenia s艂uchu fonemowego – trudno艣ci w postrzeganiu d藕wi臋k贸w mowy czyli w odr贸偶nianiu g艂osek i r贸偶ni膮cych je cech dystynktywnych.
  • Zaburzenia umiej臋tno艣ci fonologicznych – trudno艣ci w operowaniu cz膮stkami fonologicznymi mowy, takimi jak g艂oski, sylaby, logatomy.
  • Niskie umiej臋tno艣ci metafonologiczne – brak lub s艂abo wykszta艂cona 艣wiadomo艣膰 d藕wi臋kowych struktur mowy.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Opracowanie:

                                                                                              Anna Kuranda-Korczy艅ska

殴r贸d艂o: „Hejna艂 O艣wiatowy” Nr 5 z 2011r.


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI