Skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci.

 1. Nadpobudliwość i trudności z koncentracją (bardzo szybki potok obrazów, często kilka obrazów w jednej sekundzie !!! - uszkadza zdolność skupiania uwagi). Nadmierne oglądanie telewizji zmienia strukturę mózgu dziecka.
 2. Brak umiejętności językowych - głównym narzędziem telewizji jest obraz, nie słowo.
 3. Nieumiejętność myślenia i rozwiązywania problemów (język i zdolność koncentracji to główne narzędzia myślenia).
 4. Zanik wyobraźni.
 5. Nieumiejętność przewidywania konsekwencji - w telewizji ważne jest tu i teraz.
 6. Lenistwo umysłowe. Nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji produktów masowej kultury.
 7. Obniżenie wyników w nauce
 8. Postawa życiowa : niecierpliwość, potrzeba ciągłej zewnętrznej stymulacji i rozrywki, szybkie popadanie w nudę, oczekiwanie gratyfikacji bez wysiłku (rozdawanie nagród, łatwe konkursy).
 9. Niezadowolenie z własnego wyglądu prowadzące do depresji lub zaburzeń w jedzeniu (kierowanie się standardami urody lansowanymi przez media).
 10. Niezadowolenie z dotychczas posiadanych rzeczy (podsycane celowo przez reklamy).
 11. Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w realnym życiu.
 12. Lęk, niepokój, nieufność, pesymizm lub cynizm, demoralizacja, agresja.
 13. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie stosunków z członkami rodziny.
 14. Obniżenie umiejętności społecznych i wskaźników inteligencji emocjonalnej.
 15. Brak czasu i chęci na inne zajęcia (sport, czytanie, własną twórczość, rozmowy, itp.).
 16. Uzależnienie jak od narkotyku. Potrzebne coraz większe i mocniejsze dawki wrażeń.


 17. Zaburzenia w rozwoju fizycznym z powodu długotrwałego unieruchomienia przed ekranem. Brak ruchu, ćwiczeń równowagi i manualnych. Krótkowzroczność. Patrzenie na dwuwymiarową płaszczyznę ekranu jest szczególnie niekorzystne dla małych dzieci, których oko jest przystosowane do widzenia trójwymiarowego. Podobne konsekwencje wywołuje nadmierne korzystanie z komputera.

  Opracowanie:
  Anna Kuranda-Korczyńska


Powrót