RSS
A A A

 

Oszacowanie wartości usługi - wykonanie wycinki 18 drzew

Znak sprawy PPPP.220.2.2019

Oszacowanie wartości usługi - wykonanie wycinki 18 drzew na działce nr 1427, obr. 2, usytuowanej przy ul. Niepołomska 26c w Wieliczce, będącej w zarządzie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce.

W związku z potrzebą wykonania wycinki, zwracam się z prośba o oszacowanie wartości opisanej poniżej usługi.

Przedmiot zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest wycięcie 18 drzew i wyfrezowanie pni.

Usługa musi być wykonana w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo pracownikom pracującym przy wycince, jak i osobom trzecim, mogącym znaleźć się w pobliżu robót. W efekcie wykonania usługi nie może ulec zniszczeniu mienie właściciela działki, ani właścicieli działek sąsiadujących z posesja nr 1427 obr. 2.

Termin realizacji zamówienia: do 25.08.2019r.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 09.08.2019 do godz. 14.00 na adres: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Odpowiedź można dostarczyć także pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce, 32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26c.

W przypadku niejasności w treści zapytania, informacji udziela Pani Anna Kubas – starszy specjalista w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, telefon 12250 07 73. Posesja dostępna jest do obejrzenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

WZÓR ODPOWIEDZI NA PRZESŁANE ZAPYTANIE:

Miejscowość……. , data…………………

Maria Włodarz

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wieliczce,

ul. Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na przesłane zapytanie o cenę dotyczącą oszacowania wartości usługi – wykonanie wycinki 18 drzew na działce 1427, obr. 2, usytuowanej przy ul. Niepołomska 26c w Wieliczce, będącej w zarządzie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, informuję,
iż mogę wykonać powyższą usługę.

Dane potencjalnego wykonawcy:

Nazwa Firmy/ Imię i Nazwisko

Adres

Telefon, fax, e-mail:

Całkowita wartość wykonanej usługi wynosi …………………… złotych brutto. (słownie zł. brutto)Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 06.08.2019
Podpisał: Administrator Podmiotu
Dokument z dnia: 06.08.2019
Dokument oglądany razy: 2 489