RSS
A A A

 

Oszacowanie wartości – wycinka drzew i krzewów

Oszacowanie wartości – wycinka drzew i krzewów

Znak sprawy: PPPP.271.2.2015

Oszacowanie wartości usługi – wykonanie wycinki 63 drzew i krzewów na działce nr 1427, obr.2, usytuowanej przy ul. Niepołomskiej 26c w Wieliczce, będącej w zarządzie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

W związku z potrzebą wykonania wycinki, zwracam się z prośbą o oszacowanie wartości opisanej poniżej usługi.

Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia jest wycięcie 63 drzew i krzewów, na poziomie podłoża, bez pozostawiania pni. Usługa musi być wykonana w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo pracownikom pracującym przy wycince, jak i osobom trzecim, mogącym znaleźć się w pobliżu robót. W efekcie wykonywania usługi nie może ulec zniszczeniu mienie właściciela działki, ani właścicieli działek sąsiadujących z posesją nr 1427, obr. 2.

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2015r.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c, szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi. Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 15.09.2015 r. do godz. 12, na adres sekretariat@poradnia-wieliczka.pl . Odpowiedź można dostarczyć także pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26c. W przypadku niejasności w treści zapytania, informacji udziela Marta Wozniak – specjalista ds. administracyjno-finansowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, tel. 12 250 07 73. Posesja dostępna jest do obejrzenia, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 19, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Wzór odpowiedzi na przesłane zapytanie:

Miejscowość ………………………., data……………………….

Maria Włodarz

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce,

ul. Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na przesłane zapytanie o cenę dotyczącą oszacowania wartości usługi – wykonanie wycinki 63 drzew i krzewów na działce nr 1427, obr.2, usytuowanej przy ul. Niepołomskiej 26c w Wieliczce, będącej w zarządzie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce informuję, iż mogę wykonać powyższą usługę.

Dane potencjalnego wykonawcy:

Nazwa Firmy/Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon, fax, e-mail:

Całkowita wartość wykonanej usługi wynosi…………………… złotych brutto. Słownie …...

………………………………………………………………………….………..złotych brutto.Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 22.08.2015
Podpisał: Maria Włodarz
Dokument z dnia: 22.08.2015
Dokument oglądany razy: 5 519