RSS
A A A

 

Oszacowanie wartości – regały 2015

Znak sprawy: PPPP.271.1.2015

Oszacowanie wartości usługi – wykonanie i montaż regałów archiwalnych dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

W związku z potrzebą wykonania i zamontowania regałów archiwalnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, zwracam się z prośbą o oszacowanie wartości opisanej poniżej usługi.

Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia zakup wraz z dostawą i montażem czterech regałów archiwalnych, przesuwnych – instalacja szyn nawierzchniowa, z dodatkową podłogą, w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, zlokalizowanym przy ul. Niepołomskiej 26c, 32-020 Wieliczka. Dostarczone regały muszą posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty, które zostaną przedłożone Zamawiającemu w chwili odbioru przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2015r.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c, szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi. Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12, na adres sekretariat@poradnia-wieliczka.pl . Odpowiedź można dostarczyć także pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26c. W przypadku niejasności w treści zapytania, informacji udziela Marta Wozniak – specjalista ds. administracyjno-finansowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, tel. 12 250 07 73. Pomieszczenie archiwalne dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 15, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Wzór odpowiedzi na przesłane zapytanie:

Miejscowość ………………………., data……………………….

Maria Włodarz

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce,

ul. Niepołomskiej 26c, 32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na przesłane zapytanie o cenę dotyczącą oszacowania wartości usługi – zakup wraz z dostawa i montażem czterech regałów archiwalnych, przesuwnych – instalacja szyn nawierzchniowa, z dodatkową podłogą, w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce informuję, iż mogę wykonać powyższą usługę.

Dane potencjalnego wykonawcy:

Nazwa Firmy/Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon, fax, e-mail:

Całkowita wartość wykonanej usługi wynosi…………………… złotych brutto. Słownie …...

………………………………………………………………………….………..złotych brutto.

W załączeniu: technologia wykonania regałów (parametry regałów należy traktować orientacyjnie, konieczne jest pomierzenie pomieszczenia przed wykonaniem)Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 04.08.2015
Podpisał: Hubert Makowski
Dokument z dnia: 04.08.2015
Dokument oglądany razy: 7 320