RSS
A A A

 

Oszacowanie wartości usługi remontowo-budowlanej dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Znak sprawy: PPPP.271.2.2014

Oszacowanie wartości usługi remontowo-budowlanej dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wieliczka, dnia 16 kwietnia 2014 roku


W związku z potrzebą wykonania prac remontowo-budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń istniejącej placówki pedagogicznej przy ul. Niepołomskiej 26c w Wieliczce, do potrzeb działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanej poniższej usługi.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń istniejącej placówki pedagogicznej przy ul. Niepołomskiej 26c w Wieliczce, do potrzeb działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

I. Usługa składa się z:

1. Demontażu tymczasowej ściany działowej na I piętrze budynku, wyniesienie i złożenie gruzu na wyznaczonym miejscu w pobliżu budynku.

2. Zwężenie części otworu drzwiowego na I piętrze budynku i osadzenie drzwi.

3. Wymiana posadzki w wybranych pomieszczeniach.

4. Wymiana wykładziny PCV w wybranych pomieszczeniach.

5. Przygotowanie do malowania i malowanie ścian pomieszczeń.

6. Przygotowanie do malowania i malowanie istniejącej stalowej balustrady schodów wewnętrznych.

7. Wymiana drzwi wewnętrznych.

8. Demontaż boazerii drewnianej.

9. Wymiana wybranych opraw oświetleniowych na oprawy nowe o zbliżonych parametrach technicznych.

II. Usługa będzie wykonana wg PROJEKTU BUDOWLANO-REMONTOEGO, dostępnego do wglądu w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Słowackiego 49. Na wniosek zainteresowanego wykonawcy projekt zostanie udostępniony we wskazanej przez wykonawcę wersji – papierowej lub elektronicznej.

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2014r.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 23.04.2014r. do godz.13.00 na adres: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl . Odpowiedź można także dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, 32-020 Wieliczka. W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Marta Woźniak – specjalista ds. administracyjno-finansowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, tel. 12 2949250.

Maria Włodarz

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce Poradni

…………………dnia ………………

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Słowackiego 49

32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na przesłanie zapytania o cenę dotyczącą oszacowania wartości prac remontowo-budowlanych, związanych z przystosowaniem pomieszczeń istniejącej placówki pedagogicznej przy ul. Niepołomskiej 26c w Wieliczce, do potrzeb działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, uprzejmie informuję, iż mogę wykonać powyższą usługę.

Dane potencjalnego wykonawcy:

Nazwa Firmy/Imię i nazwisko

Adres

telefon, fax, e-mail

Całkowita wartość wykonanej usługi wynosi ………………………… zł brutto. Słownie ……………………………

………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto

Załączony Przedmiar robót jest informacją pomocniczą, nie jest wymagane jego szczegółowe uzupełnienie.


Do pobrania: Przedmiar robótOpublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 23.04.2014
Podpisał: Hubert Makowski
Dokument z dnia: 16.04.2014
Dokument oglądany razy: 9 043