BIOFEEDBACK

Treningi EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback należy do metod neuroterapii instrumentalnej.
Gdy poddajemy się terapii EEG Biofeedback, do naszej głowy terapeuta przykleja elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu - fale dominujące i fale słabe. Wie zatem, które fale należy hamować, a które stymulować. Następnie wybiera dla nas indywidualny program, który na ekranie pacjenta przedstawiony jest w postaci wideogry.
Im więcej ćwiczymy, tym więcej pożądanych fal wytwarza mózg.

W czasie sesji treningowych tworzą się nowe połączenia między neuronami - innymi słowy zaczynamy wykorzystywać coraz większe obszary mózgu.

Biofeedback pomaga radzić sobie też z emocjami, co jest podstawą sukcesu w każdej dziedzinie życia.

Biofeedback wymaga od ćwiczącego wysiłku. By szare komórki byłe posłuszne, trzeba stymulować je systematycznie. Metoda jest przyjemna, bezpieczna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych działań ubocznych. Z każdego treningu jest sporządzany wydruk wyników sesji, co umożliwia terapeucie obserwację postępów terapii.

Najlepsze efekty uzyskuje się przy 2-3 sesjach w tygodniu, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Poprawa powinna być zauważalna po 20 treningach, ale zależy to od plastyczności mózgu i złożoności problemu. Metoda może być alternatywą dla leków lub wspomagać farmakoterapię.

Treningi Biofeedback to nie cud, to ciężka praca dziecka i terapeuty. Metoda jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Efekty treningów są trwałe.


Co zrobić aby zapisać się na terapię EEG Biofeedback w poradni?


Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia treningów:
1. Aktualne badanie EEG (jeśli dziecko jest zdrowe – respektujemy dokument nie starszy niż 2 lata, pod warunkiem, że od czasu ostatniego badania nie wystąpiły istotne problemy zdrowotne (głównie neurologiczne lub urazy mechaniczne głowy).
2. Zaświadczenie lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii biofeedback.
3. Opinię psychologiczną (jeśli dziecko było diagnozowane poza PPPP w Wieliczce).

Informacje dotyczące rejestracji dziecka na treningi EEG Biofeedback:
1. Rejestrujemy do terapii dzieci, które ukończyły 6 rok życia i mają komplet aktualnych w/w badań.
2. Wskazaniem do terapii biofeedback są:
• trudności w koncentracji uwagi,
• nadpobudliwość psychoruchowa z umiarkowaną komponentą nadruchliwości,
• specyficzne trudności w nauce,
• trudności emocjonalne,
• dysharmonie rozwojowe,
• oferujemy wsparcie dla ucznia zdolnego.
3. Z uwagi na brak opieki medycznej NIE PROWADZIMY dzieci ze zdiagnozowaną epilepsją.
4. Rodzice rejestrują dzieci w sekretariacie Poradni w formie osobistego lub telefonicznego kontaktu podając: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz informacje o dotychczasowej terapii biofeedback.
5. Rodzice zostają zapraszani na wizytę przez terapeutę (kontakt telefoniczny) wg kolejności rejestracji w terminarzu.
6. Brak reakcji rodziców na 3 kolejne telefony z Poradni, skutkuje kolejną rejestracją dziecka na treningi.
7. Dziecko po zakończonej terapii biofeedback można zgłosić na kolejne treningi, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od ostatniej wizyty.

Zespół Biofeedback:
Dorota Baran, Marzena Bartosik, Jadwiga JaniczakPowrót