20-05-2020

Wspomagamy pracę szkoły - spotkanie online. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj o 17.00 odbędzie się spotkanie z cyklu Wspomaganie Pracy Szkoły. Dziś krótko - chcemy
Państwa poinformować o najbliższych etapach stopniowego powrotu do pełnego funkcjonowania poradni oraz zebrać informacje na temat potrzeb
Państwa placówek - żeby dobrze zaplanować ten najbliższy czas.
Maria Włodarz
Sylwia Miotk-Sokołowska

Zobacz także:

2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
2020-05-11 - „Kiedy jest mi źle…jak radzić sobie z emocjami i brakiem motywacji do uczenia się podczas izolacji społecznej” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży.
2020-04-30 - Doradztwo zawodowe w okresie epidemii
2020-04-27 - Przedłużenie czasowego zawieszenia zajęć w Poradni
 
Powrót