10-02-2020

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne – Ach, ta matematyka !

Zapraszamy na zajęcia terapii pedagogicznej - praca korekcyjno-kompensacyjna, ukierunkowana na stymuluję umiejętności matematycznych. Terapia skierowana jest do uczniów klas czwartych, z trudnościami w uczeniu się matematyki. W ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia z zakresu profilaktyki i terapii specyficznych trudności w uczeniu się oraz gry i zabawy rozwijające rozumowanie matematyczne.  Cele zajęć:
- korekcja i kompensacja deficytów percepcyjno-motorycznych
- stymulacja myślenia logicznego i matematycznego, koncentracji uwagi, pamięci
- rozwijanie samodzielności i kreatywności
- budowanie wiary we własne siły
- podniesienie efektywności uczenia się
- wskazywanie sposobów wyrównywania braków w opanowaniu podstawowych umiejętności matematycznych

Grupy: 2 - 4 osobowe
Czas trwania: 60 minut
Termin: piątek w godzinach od 16.00 – 18.00 (poszczególne grupy rozpoczynają o pełnych godzinach).

Pierwsze zajęcia planowane są na 14 lutego.

Miejsce realizacji: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, sala nr 14
Prowadzący: Maria Włodarz – pedagog

Zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres: mwlodarz@poradnia-wieliczka.pl podając imię i nazwisko dziecka, telefon kontaktowy do rodzica dziecka. Rodzice zakwalifikowanych na terapię dzieci, zostaną poproszeni o zgodę na kontakt z nauczycielem matematyki, w celu jak najszerszego rozpoznania przyczyn i zakresu trudności dziecka w uczeniu się.
Ilość miejsc ograniczona.

Zobacz także:

2020-06-29 - Zdrowych, bezpiecznych wakacji !
2020-06-10 - Zmiana organizacji pracy Poradni w dniu 12 czerwca 2020r.
2020-05-31 - Szkolenia on-line
2020-05-28 - Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2020-05-18 - Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją
2020-05-11 - „Kiedy jest mi źle…jak radzić sobie z emocjami i brakiem motywacji do uczenia się podczas izolacji społecznej” – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży.
 
Powrót