07-02-2020

Rozpoczynamy uzupełniający nabór na zajęcia terapii pedagogicznej

Zapraszamy na zajęcia terapii pedagogicznej (praca korekcyjno-kompensacyjna, usprawniająco-stymulująca) skierowane do dzieci i uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz trudnościami rozwojowymi, w wieku od rocznego przygotowania przedszkolnego do klasy IV szkoły podstawowej.
W ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń dyslektycznych oraz zaburzeń rozwojowych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, gry i zabawy stymulujące, elementy terapii ręki. Cele zajęć:
- korekcja i kompensacja deficytów percepcyjno-motorycznych
- rozwijanie samodzielności
- budowanie wiary we własne siły
- podniesienie efektywności uczenia się
- wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie)
- eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
- usprawnienie zdolności koncentracji

Grupy: 2 -3 osobowe
Czas trwania: 60 minut
Termin: piątek w godzinach od 16.00 – 20.00 (poszczególne grupy rozpoczynają o pełnych godzinach). Pierwsze zajęcia planowane są na 14 lutego.
Miejsce realizacji: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, sala nr15
Prowadzący: Anna Pawlaczyk – pedagog

Zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres: apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl, podając imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, telefon kontaktowy do rodzica dziecka.
Ilość miejsc ograniczona.

Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót