30-01-2020

Rozpoczynamy nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”.

Rozpoczynamy nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”. Zapraszamy do udziału dzieci z klas 1 - 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkół podstawowych z terenu powiatu wielickiego.Cele zajęć:
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.
- nauka współdziałania w grupie rówieśniczej.
- świadome, wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami.
- kształcenie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami i podjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
- uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi.
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
- zwiększanie poczucia własnej wartości i samooceny.

Zajęcia z dziećmi rozpoczną się 04.03.2020 r. i zakończą się w czerwcu 2020 r.
Przewidujemy 10 spotkań z dziećmi oraz 2 spotkania z rodzicami.

Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu, w środy, w godzinach:
- grupa - dzieci młodsze 16.00 – 17.00
- grupa - dzieci starsze 18.00 – 19.00

Zgłoszenia zawierające informacje: imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica, należy wysyłać na adres :
akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

Wymagana będzie też szkolna opinia o dziecku.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.


Osoby prowadzące:
Anna Kurańda-Korczyńska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny
Agata Harsze - Wojciechowska – psycholog

Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót